BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2008-2009
________
15 juni 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-3587

de Hugo Coveliers (Vlaams Belang)

aan de minister van Justitie
________
Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie - Rekenhof - Rekeningen van rekenplichtigen - Achterstand
________
Rekenhof (BelgiŽ)
verificatie van de rekeningen
bestuurlijke verantwoordelijkheid
boekhouder
overheidsadministratie
________
15/6/2009 Verzending vraag
30/11/2009 Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-3587 d.d. 15 juni 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Bij sommige diensten bestaat nog steeds een aanzienlijke achterstand in het voorleggen van de rekeningen van de rekenplichtigen aan het Rekenhof, ondanks de herinneringsbrieven die regelmatig worden toegestuurd aan de betrokken administraties en ministers. Bij sommige federale overheidsdiensten wijzen de vertragingen volgens het Rekenhof op structurele problemen. Dat is ondermeer het geval bij de Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie.

1.Zijn de structurele oorzaken van deze systematische achterstand reeds in kaart gebracht?

2.Welke maatregelen heeft de geachte minister reeds genomen om daaraan te remediŽren?

Antwoord ontvangen op 30 november 2009 :

Ik heb de eer het geachte lid het volgende antwoord te geven op zijn vraag.

Ja, ter staving verwijs ik naar het Rekenhof die in zijn 165e Boek (Kamer van Volksvertegenwoordigers — zitting 2008-2009; pagina 353) schrijft voor de Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie dat "de achterstand bij de verantwoording van de geldvoorschotten door de buitengewone rekenplichtigen aanzienlijk kleiner geworden."

Het periodiek indienen van rekeningen van rekenplichtigen wordt opgevolgd door de verschillende betrokken verificatiediensten van rekenplichtigen.

Deze diensten, aan wie de rekenplichtigen hun rekeningen moeten toesturen, zijn belast met de verificatie alvorens de rekeningen aan het Rekenhof worden toegestuurd.

De verificaties, de eventuele correcties en de verzendingen van de rekeningen naar het Rekenhof kunnen tot gevolg een overschrijding van de termijnen voor de voorlegging van de rekeningen hebben.

Er werd aan de rekenplichtigen en aan de verificatiediensten van rekenplichtigen gevraagd de termijnen voor de voorlegging van de rekeningen te respecteren.