BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2008-2009
________
27 mei 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-3511

de Joris Van Hauthem (Vlaams Belang)

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
________
Nationale Loterij - Sponsoring - Reglementaire bepalingen - Criteria
________
Nationale Loterij
beschermheerschap
voorwaarde van hulpverlening
________
27/5/2009 Verzending vraag
25/11/2009 Dossier gesloten
________
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5157
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-3511 d.d. 27 mei 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Naast de rol van subsidiŽrende instantie, treedt de Nationale Loterij ook nog op als sponsor.

1. Op grond van welke reglementaire bepalingen kent de Nationale Loterij sponsoring toe?

2. Welke procedure wordt er gevolgd over de al dan niet toekenning van de sponsoring en bij wie ligt de eindbeslissing?

3. Welke criteria worden er gehanteerd bij de al dan niet toekenning van sponsoring?

4. Kan mij voor het jaar 2008 worden meegedeeld welke organisaties / evenementen werden gesponsord, voor welk bedrag dit was en tot welke taalgroep de organisatie / het evenement behoort of zich richt?

5. Werden er aanvragen tot sponsoring verworpen? Zo ja dewelke en om welke redenen?