BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2008-2009
________
11 mei 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-3454

de Pol Van Den Driessche (CD&V)

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
________
Boetes - EfficiŽnte inning - Gewestelijke inning - Voorstel
________
geldboete
betaling
verkeersveiligheid
overtreding van het verkeersreglement
belastingadministratie
________
11/5/2009 Verzending vraag
9/6/2009 Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-3454 d.d. 11 mei 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In het kader van het efficiŽnt innen van boetes, wil ik graag voorstellen om de dienst Inningen te splitsen. Deze dienst is nu in Brussel gevestigd en int alle boetes in BelgiŽ. Het lijkt mij eerlijker en vooral praktischer dit per gewest te organiseren.

Voor Vlaanderen kan deze dienst in Aalst worden ondergebracht, waar nu al heel wat fiscale inningsadministratie is gehuisvest. Voor WalloniŽ kan dit gecentraliseerd worden in Namen, in Brussel kan een eigen dienst voor de negentien gemeenten instaan voor de inning van de boetes.

De opbrengst kan de gewesten ten goede komen: zij kunnen de opbrengst over de politiezones herverdelen.

Mag ik de geachte minister vragen dit voorstel te willen onderzoeken?

Antwoord ontvangen op 9 juni 2009 :

De grondslagen waarop het geachte lid steunt om zijn voorstel te formuleren, moeten gecorrigeerd worden.

Allereerst is het niet zo dat de boetes centraal (in Brussel) geïnd worden. De inning gebeurt gedecentraliseerd in veertien kantoren der domeinen en/of penale boetes in het Vlaamse Gewest, in twaalf kantoren der domeinen en/of penale boetes (en in de Registratiekantoren van Sankt-Vith en Eupen) in het Waalse Gewest en in twee kantoren der penale boetes in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Ten tweede vloeit de opbrengst van de pecuniaire sancties inzake wegverkeer reeds gedeeltelijk naar de politiezones. Dienaangaande verwijs ik u naar de wet van 6 december 2005 betreffende de opmaak en financiering van actieplannen inzake verkeersveiligheid.

Met andere woorden worden de eigenlijke strafboetes opgelegd door de strafrechter reeds plaatselijk ingevorderd. Voor de andere pecuniaire sancties zoals de onmiddellijke inningen en de minnelijke schikkingen is de rol van mijn administratie beperkt tot kassier die de opbrengst haar uiteindelijke bestemming geeft. Bovendien is de verdeling van de opbrengst over de gewesten (die ze dan verdelen over de politiezones) geen organisatorisch probleem maar behoort rechtstreeks tot de wetgeving.