BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2008-2009
________
29 april 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-3415

de Joris Van Hauthem (Vlaams Belang)

aan de vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
________
Belgacom - Overtreding van de taalwetgeving - Aanraakschermen - Maatregelen
________
Proximus
taalgebruik
overheidsbedrijf
administratieve overtreding
________
29/4/2009 Verzending vraag
25/11/2009 Dossier gesloten
________
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5773
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-3415 d.d. 29 april 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 4-3233 over het taalgebruik door Belgacom in teleboetieks kunnen wij vernemen dat Belgacom, met uitzondering van Halle, in al zijn verkooppunten aanraakschermen heeft geplaatst, waar de klant zowel in het Frans als in het Nederlands terecht kan. Dit is duidelijk in strijd met de taalwet in bestuurszaken, zoals uit meerdere adviezen van de Vaste Commissie voor taaltoezicht blijkt.

Welke maatregelen heeft de geachte minister reeds genomen of overweegt hij nog te nemen om Belgacom ertoe te dwingen in dit verband de geco÷rdineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken (SWT) correcte toe te passen?

Ik herinner er in dit verband aan dat de SWT een wet van openbare orde is.