BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2008-2009
________
21 april 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-3341

de Pol Van Den Driessche (CD&V)

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
________
Zimbabwe - Schrijnende situatie in de gevangenissen - Houding van BelgiŽ
________
Zimbabwe
strafgevangenis
rechten van de mens
________
21/4/2009 Verzending vraag
22/6/2009 Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-3341 d.d. 21 april 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In de pers verneem ik de schrijnende toestanden in Zimbabwaanse gevangenissen. De gevangenen worden er beroofd van elke vorm van menselijkheid, dagelijks zijn er sterfgevallen door het gebrek aan elementaire hygiŽne.

Graag had ik de minister hierover volgende vragen gesteld:

1. Kan de geachte minister de berichten in de pers bevestigen?

2. Is hij op de hoogte van de deze onaanvaardbare toestand in de gevangenissen in Zimbabwe?

3. Heeft hij hierover meer informatie?

4. Welke stappen zal hij, in Belgisch of Europees verband, ondernemen om deze toestand aan te klagen? In de hoop de situatie op het terrein te verbeterenÖ

5. Overweegt hij de ambassadeur van Zimbabwe bij hem te convoceren?

Antwoord ontvangen op 22 juni 2009 :

De situatie in de Zimbabwaanse gevangenissen is inderdaad zeer zorgwekkend en door de overbevolking is ze er nog op achteruitgegaan (het probleem van de overbevolking werd nog erger door de talrijke arrestaties die werden verricht in de nasleep van de golf van geweld die zich voordeed naar aanleiding van de verkiezingen van vorig jaar). Daarnaast is er een nijpend gebrek aan middelen in een land waar de economie volledig is ingestort. Ook de politieke situatie is zeer fragiel.

De nieuwe regering die het resultaat is van politieke onderhandelingen tussen de ZANU-PF en de twee afdelingen van de MDC stelde zich met name ten doel de mensenrechtensituatie te verbeteren en de rechtsorde te herstellen, meer bepaald door politieke gevangenen vrij te laten. Het moet worden aangestipt dat het ministerie van Binnenlandse Zaken bestuurd wordt door twee ministers (een MDC en een ZANU-PF).

De minister van Justitie verleende het Internationaal comité van het Rode Kruis onlangs toegang tot de gevangenissen zodat het de humanitaire behoeften in kaart kan brengen en eraan kan tegemoetkomen.

Deze gang van zaken wordt van nabij gevolgd door België, grotendeels via de Europese Unie die vertegenwoordigers ter plaatse heeft. Deze hebben tal van contacten gelegd met de nieuwe regering. Er werden verscheidene demarches gedaan bij de autoriteiten, met name inzake de mensenrechtensituatie, de mensenrechtenorganisaties en de uitzetting van blanke boeren. De Zimbabwaanse regering nam onlangs een aantal maatregelen om de dialoog met de Europese Unie weer op gang te trekken. Sinds de inwerkingtreding van artikel 98 van de Overeenkomst van Cotonou (opschorting van budgettaire steun) was deze dialoog stopgezet.