BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2007-2008
________
5 februari 2008
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-319

de Joris Van Hauthem (Vlaams Belang)

aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
________
Egmontpaleis - Conferentiezaal - Kostprijs - Verhuur
________
openbaar gebouw
verhuur van onroerend goed
Regie der Gebouwen
internationale conferentie
huurkoop
________
5/2/2008 Verzending vraag
26/2/2008 Antwoord
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-320
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-319 d.d. 5 februari 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In het tijdschrift van de federale ambtenaren Fedra van december 2007 lezen wij dat er drie verdiepingen onder het Egmontpaleis werden bijgebouwd om over een nieuwe conferentiezaal (Egmont II) te kunnen beschikken. Tevens vernemen wij dat deze zaal niet voor privé-doeleinden wordt verhuurd en enkel voor conferenties met internationaal allure. Federale ambtenaren krijgen wel 65% korting op de huurprijs.

1. Wat heeft Egmont II gekost?

2. Sinds wanneer is dit in gebruik en welke evenementen hebben daar reeds plaatsgegrepen?

3. Wat is de bezettingsgraad van Egmont II?

4. Wat heeft de verhuur tot op heden opgebracht aan inkomsten?

5. Waarom wordt er niet aan privé-instellingen verhuurd en waarom moeten evenementen een internationaal karakter hebben? Welke zijn de precieze regels terzake en hoe worden die gemotiveerd?

6. Geldt de korting van 65% enkel voor federale ambtenaren, of is deze ook toepasselijk voor gewestelijke en gemeenschapsinstellingen? Zo neen, waarom niet?

Antwoord ontvangen op 26 februari 2008 :

In antwoord op zijn vraag heb ik de eer het geachte lid volgende informatie te geven :

1. De realisatie van Egmont II was vervat in een operatie waarbij het gebouw Egmont I werd verkocht alsook het terrein dat bestemd was om er Egmont II op te bouwen. Er werd gevraagd dat de koper op het terrein een administratief gebouw « Egmont II » zou realiseren en ook financieren dat beantwoordde aan een behoeftenprogramma. De Regie der Gebouwen zou dan Egmont I en Egmont II inhuren van de koper met het beste bod.

In de ondergrondse verdiepingen was een nieuwe conferentiezaal voorzien die als een uitbreiding wordt aanzien van het Egmontpaleis. Intussen is het project gerealiseerd.

Daar de Regie huurder is, is de bouwkost hier niet relevant. Er wordt voor de huur van het gebouw Egmont II jaarlijks 4 104 826,10 euro betaald.

2 à 6. Voor het antwoord op deze vragen moet ik verwijzen naar mijn collega van Buitenlandse Zaken onder wiens bevoegdheid het gebruik en de uitbating van Egmont II en van de conferentiezaal in het bijzonder valt (schriftelijke vraag nr. 4-320).