BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2008-2009
________
25 februari 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-3116

de Pol Van Den Driessche (CD&V)

aan de staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
________
Vrachtverkeer - Belgische autosnelwegen - Gebrek aan parkeergelegenheid voor vrachtwagens - Oplossingen
________
wegvervoer
internationaal vervoer over de weg
autoweg
bedrijfsvoertuig
parkeerterrein
rijtijd
rusttijd
________
25/2/2009 Verzending vraag
18/3/2009 Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-3116 d.d. 25 februari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Steeds meer wordt vastgesteld dat vrachtwagenchauffeurs geen plaats meer vinden op de parkings langs de Belgische autosnelwegen om hun nachtrust te nemen. De parkings zijn overvol en de chauffeurs worden gedwongen om hun rijtijd te overschrijden om een veilige plaats te vinden, ofwel moeten ze noodgedwongen op de pechstrook naar de oprijstrook van de autosnelweg parkeren.

Geen van beide oplossingen zijn te verkiezen. Het overschrijden van de rijtijd is absoluut te vermijden om de veiligheid van de chauffeur en de andere weggebruikers niet in gevaar te brengen. Parkeren naast de autosnelweg is niet alleen gevaarlijk voor de chauffeur in kwestie, het is ook overduidelijk dat van een goede nachtrust geen sprake kan zijn als de auto's en vrachtwagens de hele nacht door langs de vrachtwagen razen.

Ik heb hierover volgende vragen :

Welke stappen zal de geachte staatssecretaris zetten om dit probleem aan te pakken ?

Zijn er extra parkeerplaatsen voor vrachtwagens voorzien op parkings langs de drukke verkeersassen in ons land ?

Kan de mogelijkheid onderzocht worden om extra parkings exclusief voor vrachtwagens te voorzien langs deze wegen ?

Antwoord ontvangen op 18 maart 2009 :

Ik heb de eer het geachte lid het volgende te antwoorden:

De bevoegdheid met betrekking tot het inrichten van parkeerplaatsen voor vrachtwagens langs autosnelwegen komt toe aan de wegbeheerders.

De ministers Crevits en Daerden, bevoegd voor Openbare Werken, respectievelijk in Vlaanderen en Wallonië, zijn best geplaatst om op uw vraag te antwoorden.

In Vlaanderen werd onlangs een eerste initiatief in die zin genomen. Langs de autosnelweg E40 in Wetteren zal in de concessie die wordt afgesloten met de uitbater van die parking, gestipuleerd staan dat er een beveiligde parking voor vrachtwagens moet worden ingericht.

Daarnaast maakt de Vlaamse overheid ook geld vrij om bijkomende parkeerplaatsen voor vrachtwagens te voorzien langs de Vlaamse autosnelwegen.

Op termijn moeten alle parkings veiliger en comfortabeler worden. De prioriteit gaat dit jaar uit naar de parkings langs de E34 omdat daar de meeste ladingdiefstallen gebeuren. Er wordt daarvoor in 2009 een bedrag van 1,4 miljoen euro uitgetrokken.

In Wallonië worden systematisch, bij het hernieuwen van de concessies van de parkings, meer parkeerplaatsen voor vrachtwagens geëist.

In de buurt van Neufchâteau werden in een industriezone die dichtbij de autostrade is gelegen, parkeerplaatsen voor vrachtwagens voorzien.

Op termijn zal in Wanlin een beveiligde parking voor vrachtwagens worden ingericht.

Zowel de Vlaamse als de Waalse overheden zijn zich bewust van de problematiek en doen inspanningen om daaraan te remediëren.