BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2008-2009
________
25 februari 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-3103

de Yves Buysse (Vlaams Belang)

aan de minister van Justitie
________
Gevangenis van Brugge - Gedetineerden - Verwerking van kunstmest - Risico's
________
strafgevangenis
gedetineerde
gedetineerdenwerk
arbeidsveiligheid
meststof
________
25/2/2009 Verzending vraag
8/4/2009 Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-3103 d.d. 25 februari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Momenteel zouden er in de Brugse gevangenis honderden kilo's kunstmest gestockeerd zijn. Bedoeling zou blijkbaar zijn om de grote hoeveelheden door gedetineerden in kleinere recipiŽnten te laten overgieten.

Men moet echter niet lang surfen op het internet om te leren dat kunstmest een ideale bouwstof is voor explosieven.

Op het internet vond ik volgend artikel http://www.usatoday.com/news/world/2004-04-14-fertilier-bombs_x.htm waarin uitgelegd wordt dat kunstmestbommen erg populair zijn bij terroristen, en dat ze heel eenvoudig te maken zijn.

Op een andere site http://acidburn194.tripod.com/id24.html staat zelfs mooi uitgelegd hoe je zo een bom moet maken.

Het enige wat slecht menende gevangenen nog zouden nodig hebben is krantenpapier, een lapje katoen en brandstof. Volgens de site zorgt een kleine hoeveelheid kunstmest al voor een krachtige explosie die 45 vierkante meter ver reikt.

- Klopt het dat grote hoeveelheden kunstmest aanwezig zijn in de Brugse gevangenis met het doel om die te laten verwerken door gedetineerden ?

- Indien ja, over welke hoeveelheden en type van kunstmest gaat het ?

- Indien ja, wat moeten de gedetineerden juist doen met die kunstmest ?

- Is de minister op de hoogte van de risico's dat dit met zich meebrengt ?

- Welke maatregelen werden ondertussen genomen ?

Antwoord ontvangen op 8 april 2009 :

In de strafinrichting van Brugge werd inderdaad kunstmest verwerkt door gedetineerden.

Het ging om het product microgran waarin cyanamide verwerkt zit. De gedetineerden moesten grote ‘big bags’ van dit product verdelen in kleinere verpakkingen van tien kilogram. Hun taak bestond erin het product correct af te wegen en de verpakkingen dicht te plakken.

In Microgran zit geen ammoniumnitriet, het onderdeel van kunstmeststoffen dat het explosieve karakter bepaalt. Bovendien is slechts een percentage van 80 % problematisch.

Cyanamide heeft geen explosieve, wel bijtende eigenschappen.

Zowel de preventieadviseur, het antigifcentrum als de arbeidsgeneesheer oordeelden echter dat er geen veiligheidsrisico’s waren verbonden aan de verwerking van dit product. De samenwerking met de aannemer verliep zeer vlot. De directie besliste echter op basis van de beschikking van de Europese Commissie van 18 september 2008 om het product in de toekomst niet meer te verwerken.

Naast het product microgran, dat een kunstmeststof is, worden in de strafinrichting van Brugge ook nog organische meststoffen verwerkt. De verwerking bestaat eveneens uit het verscheppen van de meststof in kleinere verpakkingen. Deze organische meststoffen werden onderzocht. Vastgesteld werd dat het percentage ammoniumnitriet slechts 2 % bedraagt en dat de verwerking dus ongevaarlijk is.

Aangezien er geen risico’s zijn verbonden aan de verwerking van organische meststoffen, wordt deze verder gezet. Kunstmeststoffen worden niet meer verwerkt in de strafinrichting van Brugge.