BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2008-2009
________
14 januari 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-2801

de Pol Van Den Driessche (CD&V)

aan de eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
________
Koninklijk archief - Bronnen van de hand van de Koning - Gestructureerd archief - Beschikbaarheid voor wetenschappelijk onderzoek
________
Koning en Koninklijke familie
archief
________
14/1/2009 Verzending vraag
5/2/2009 Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-2801 d.d. 14 januari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In het Nieuwsblad op Zondag van 21 december 2008 werd bekendgemaakt dat Koning Albert opnames maakt sommige van gesprekken met politici. In het verleden werd ook al gewag gemaakt van kleine schriftjes waarin Koning Boudewijn notities nam van de gesprekken met politici en andere gezagsdragers. Deze opnames en schriftjes bevatten ongetwijfeld bijzonder veel informatie over het politieke reilen en zeilen in BelgiŽ.

Elk ernstig historisch wetenschappelijk onderzoek is gebaseerd op authentiek bronnenmateriaal. Het is dus van vitaal belang om alle bronnen, die in het kader van later historisch onderzoek kunnen dienen om een waarheidsgetrouwe reconstructie van feiten en gebeurtenissen weer te geven, op een gestructureerde wijze te bewaren.

Bovenvermelde bronnen kunnen bij later historisch wetenschappelijk onderzoek van vitaal belang zijn. Vandaar dat ik hierover enkele vragen heb :

1. Is het juist dat van sommige gesprekken met Koning Albert II bandopnames bestaan ?

2. Wat gebeurt er desgevallend met deze tapes ?

3. Bestaat er desgevallend een register van de opnames gemaakt door Koning Albert II ?

4. Worden de bronnen die van de hand van de Koning zijn opgeslagen in een gestructureerd archief ? Dat kan het Koninklijk Archief of het Rijksarchief zijn.

5. Zullen deze unieke bronnen, binnen de perken van de wettelijke bepalingen inzake de ontsluitingsperiode, naderhand toegankelijk voor wetenschappelijk onderzoek ?

6. Is er nog een verdere opvolging gegeven aan vroegere parlementaire vragen over de schriftjes van wijlen Koning Boudewijn ?

Antwoord ontvangen op 5 februari 2009 :

1. Neen.

2. Niet van toepassing.

3. Niet van toepassing.

4. De Koning werkt in het politieke domein vooral op een mondelinge basis in het kader van het “colloque singulier”. Daarenboven bestaat er geen verplichting om eventuele documenten over te dragen aan een archief.

5. Gelet op het voorgaande is deze vraag zonder voorwerp.

6. Neen.