BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2008-2009
________
12 januari 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-2553

de Margriet Hermans (Open Vld)

aan de minister van Justitie
________
Gevangenissen - Zelfmoorden - Aantallen - Maatregelen
________
strafgevangenis
gedetineerde
zelfmoord
officiŽle statistiek
________
12/1/2009 Verzending vraag
6/5/2009 Rappel
20/5/2009 Antwoord
________
Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1671
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-2553 d.d. 12 januari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In 2001 pleegden negentien mensen zelfmoord in de gevangenis. Dat waren er drie meer dan in het jaar 2000. In de eerste tien maanden van 2006 hebben in gevangenissen in ons land vijfentwintig gedetineerden zelfmoord gepleegd. Dat zijn er meer dan voor het hele jaar in 2004 en 2005 toen er zich telkens drieŽntwintig zelfmoorden voordeden. Sindsdien vind ik geen gegevens terug.

Ik had dan ook volgende vragen :

Hoeveel mensen pleegden zelfmoord in de gevangenis en dit respectievelijk in 2005, 2006 en 2007 ? Kan de geachte minister deze cijfers duiden ?

Hoeveel mensen poogden zelfmoord te plegen in de gevangenissen en dit respectievelijk wat betreft 2005, 2006 en 2007 ? Kan hij deze cijfers duiden ?

Welke maatregelen treft hij om het aantal zelfmoorden en zelfmoordpogingen terug te dringen ? Kan dit uitvoerig worden toegelicht en meent hij dat huidige maatregelen volstaan ? Zo neen, welke bijkomende maatregelen gaat hij treffen en tegen wanneer ?

Welk budget heeft hij hiervoor uitgetrokken voor 2008 ?

Antwoord ontvangen op 20 mei 2009 :

Hierbij de cijfers van zelfmoorden in de gevangenis voor 2005, 2006 en 2007:

  • 2005 : 11

  • 2006 : 11

  • 2007 : 13

Hoewel iedere zelfmoord er één teveel is, blijkt uit deze cijfers dat het aantal vrij beperkt en stabiel blijft. Er bestaan geen gegevens rond pogingen tot zelfmoord.

Zelfmoordpreventie is een moeilijke materie waar verschillende instanties tussenkomen, waaronder de Gemeenschappen.

Specifiek in Vlaanderen besteed het Strategisch plan aandacht aan het algemeen aanbod rond welzijn, cultuur, onderwijs en sport. In 2008 wordt voorzien in een uitbreiding van de middelen (uitbreiding kader met 16 VTE) specifiek rond geestelijke gezondheidszorg, wat eventueel ruimte maakt voor de aanpak rond de oorzaken van zelfmoord. Naar de toekomst toe is het dus mogelijk dat de problematiek binnen deze uitbreiding een specifieke aandachtspunt wordt, maar daar hebben wij geen zekerheid over.

Op het niveau van Justitie kan ik melden dat de basisopleiding van de penitentiair beambten een module bevat over omgaan met crisissituaties, waaronder zelfmoord. Ze worden dus opgeleid om op een gepaste wijze te reageren bij zelfmoord op poging tot zelfmoord. Bovendien krijgen ze een cursus in communicatie, waarbij zij onder andere een aantal vaardigheden aanleren om problematische situaties bij gedetineerden te detecteren, waaronder zelfmoordneigingen.

Wanneer een penitentiair beambte een suïcidaal gedrag vaststelt, kan hij de gedetineerde onmiddellijk naar de PSD verwijzen of naar de zorgequipe. In het kader van hun specifieke opdrachten kunnen eveneens instellingen van de Vlaamse Gemeenschappen tussenkomen binnen de algemene crisisopvang.

Het is dus inderdaad zo dat penitentiair beambten een belangrijke preventieve rol kunnen vervullen, en via de basisopleidingen wordt hier dan ook aandacht aan besteed. Bovendien wordt er tussen de diensten van de gevangenis en de diensten van de Gemeenschappen samengewerkt rond zelfmoordsituatie, met eerbied voor ieders bevoegdheden.