BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2008-2009
________
12 januari 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-2535

de Anke Van dermeersch (Vlaams Belang)

aan de minister van Justitie
________
Beleidscellen - Dienstwagens - Verkeersboetes
________
ministerie
voertuig
overtreding van het verkeersreglement
geldboete
________
12/1/2009 Verzending vraag
25/11/2009 Dossier gesloten
________
Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1079
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5598
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-2535 d.d. 12 januari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Elke beleidscel beschikt in de regel over een of meerdere dienstwagens.

1. Hoeveel dienstvoertuigen zijn er voorhanden in de beleidscel onder de bevoegdheid van de geachte minister? Graag een overzicht met bouwjaar, type en aankoopprijs.

2. Welke leden van de beleidscel maken daarvan gebruik?

3. Hoeveel kilometers werd hiermee afgelegd sinds het aantreden van de geachte minister tijdens deze legislatuur?

4. Bestaat er een regelgeving/richtlijnen in geval de betrokkenen verkeersovertredingen hebben begaan en hiervoor bekeurd worden? Is hierin vervat dat de betrokkenen hun bekeuringen zelf moeten betalen? Graag desgevallend de nodige specificatie.

5. Graag kreeg ik in voorkomend geval voor uw beleidscel een overzicht van het aantal bekeuringen dat sinds de oprichting werd opgelopen voor de dienstwagens. Kunnen deze gegevens eventueel worden uitgesplitst volgens de aard van de bekeuringen? Voor welke bedragen werd daarbij bekeurd en wie betaalde deze bekeuringen? Welke verdere gevolgen werden eventueel aan deze bekeuringen gegeven?