BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2008-2009
________
12 januari 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-2515

de Nele Jansegers (Vlaams Belang)

aan de minister van Justitie
________
Gestolen kunstwerken - Inventaris - OfficiŽle webstek - Toegankelijkheid voor het publiek
________
kunstvoorwerp
politie
toegang tot de informatie
gegevensbank
cultuurgoed
internetsite
diefstal
________
12/1/2009 Verzending vraag
16/2/2009 Antwoord
________
Herindiening van : schriftelijke vraag 4-690
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-2515 d.d. 12 januari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op de webstek van de afdeling FinanciŽle en Algemene Recherche bij de gerechtelijke dienst van het arrondissement Oudenaarde kan men een voor het publiek toegankelijke inventaris vinden van de kunstwerken die in dat arrondissement gestolen werden, inclusief afbeelding van de gestolen stukken.

1. Beschikt BelgiŽ al over een voor het publiek toegankelijke webstek met een overzicht van de gestolen kunstwerken?

2. Zo neen, bestaan er plannen om iets dergelijks te realiseren en zo ja, binnen welke termijn? Zo nee, waarom niet?

3. Is het correct dat de federale politie over een dergelijke databank beschikt, maar dat deze zelf niet rechtstreeks toegankelijk is voor politiemensen? Zo ja, wordt eraan gedacht om hierin in de nabije toekomst verandering te brengen?

Antwoord ontvangen op 16 februari 2009 :
  1. Een dergelijke publiek toegankelijke webstek met een officiële lijst van gestolen kunstwerken bestaat niet bij Justitie op dit ogenblik.

  2. Er is wel interesse om dergelijke publiek toegankelijke lijst op een webstek te zetten maar er zijn voorlopig nog geen concrete plannen ontwikkeld. Het is ook de vraag of het ontwikkelen van dergelijke databank tot de opdrachten van de Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie behoort. Het lijkt ons eerder een opdracht voor de FOD Binnenlandse Zaken dat onder meer de bevoegdheid heeft over de (federale en andere) politiediensten heeft daar waar de FOD Justitie in hoofdzaak instaat voor de jurisdictie en de jurisprudentie naast de opdrachten van strafuitvoering en detentie van gedetineerden. Het zoeken naar gestolen voorwerpen behoort, - hoe noodzakelijk en dringend ook, niet tot de opdrachten van de FOD Justitie.

  3. Vraag drie is een vraag naar informatie die niet tot de activiteitendomeinen van de FOD Justitie behoort.