BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2008-2009
________
17 november 2008
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-1996

de Dominique Tilmans (MR)

aan de staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
________
Vervoer van stro – Aanhangwagens – Bekeuring wegens niet-conforme afmetingen – Wijziging van de wetgeving
________
veevoer
bedrijfsvoertuig
geldboete
verkeersregels
verkeersveiligheid
laadvermogen
________
17/11/2008Verzending vraag
27/11/2008Antwoord
________
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-516
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-1996 d.d. 17 november 2008 : (Vraag gesteld in het Frans)

De strohandelaars in de provincie Luxemburg worden herhaaldelijk bekeurd omdat de afmetingen van de voertuigen waarmee ze hun waar vervoeren niet conform de wetgeving is. Ze zouden namelijk te hoog en te lang zijn.

Een voertuig met aanhangwagen is vaak wel 22 meter lang, terwijl de hoogte van de lading kan schommelen tussen 4,60 en 4,70 meter. Volgens het verkeersreglement mag een lading maximum 18,75 meter lang en 4 meter hoog zijn.

- Aan de lengte van de aanhangwagens kunnen de vervoerders jammer genoeg niets veranderen omdat ze bij de aankoop ervan rekening hebben gehouden met de toegeeflijkheid die in hun activiteitssector altijd al werd gehanteerd. Het bewijs daarvan is dat hun uitrusting regelmatig zonder problemen door de technische controle geraakt..

- Wat betreft de hoogte, zouden ze een laag stro minder kunnen laden waardoor ze onder de vier meter blijven, maar dan ontstaat een economisch probleem want een vermindering van het aantal strobalen per lading zou de kostprijs van het transport onvermijdelijk opdrijven. Als gevolg van de prijs van stookolie en van hun waar mag men zich verwachten aan een stijging van de verkoopprijs van het stro met 22%. Een ton stro zou dus 90 euro in plaats van 75 euro kosten. U kent de crisis in de landbouwsector en het spreekt vanzelf dat die prijs voor de kopers onbetaalbaar is.

De handelaars hebben vóór dit jaar nog nooit een verwittiging gekregen omdat hun aanhangwagen te hoog en te lang zou zijn. De overschrijding van de afmetingen werd getolereerd voor de hele corporatie omdat de voertuigen vrij nieuw en in goede staat zijn, de ladingen goed gestouwd en afgedekt zijn en het formaat van de strobalen dergelijke afmetingen vereist.

Voor enkele overtollige centimeters krijgen de handelaars bekeuringen van honderden tot duizenden euro! Zou de eenvoudigste oplossing er niet in bestaan dergelijke transporten te laten erkennen als “uitzonderlijk vervoer”, waarbij de vervoerders enkele praktische verplichtingen moet naleven, bijvoorbeeld een zwaailicht en een specifieke signalisatie aanbrengen? Wat is uw mening? Hoe zult u dit probleem oplossen?

Antwoord ontvangen op 27 november 2008 :

Wat betreft de afmetingen van het voertuig, voorziet het technisch reglement van de motorvoertuigen een maximale toegelaten lengte van 18,75 meter voor een voertuigcombinatie (vrachtwagen en aanhangwagen) en een maximale toegelaten hoogte van vier meter.

Het transport van stro, waarvan hierboven sprake, wordt uitgevoerd met een voertuigcombinatie.

In geen enkel geval kan deze combinatie recht hebben op uitzonderingen met betrekking tot de afmetingen die in dit reglement worden vastgelegd.

De Wegcode legt op zijn beurt de afmetingen vast voor de voertuiglading : de maximum hoogte van het beladen voertuig bedraagt vier meter en de lading mag achteraan maximaal een meter verder uitsteken dan het voertuig.

Wanneer balen stro worden vervoerd, moeten de vervoerders zich schikken naar het algemeen reglement over lengte en hoogte van de lading.

De reglementering betreffende het uitzonderlijk vervoer is slechts van toepassing voor een ondeelbare lading, in ieder geval dus niet voor balen stro.

Ik begrijp in elk geval heel goed de problematiek waarmee de strovervoerders worden geconfronteerd en zal aan mijn administratie vragen om dit dossier op een grondigere manier te bestuderen, uiteraard rekening houdend met de Europese technische voorschriften en met de imperatieven van de verkeersveiligheid.