BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2007-2008
________
21 augustus 2008
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-1395

de Pol Van Den Driessche (CD&V N-VA)

aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
________
Koninklijk Paleis in Antwerpen - Eigendomsrecht van de meubelen
________
Koning en Koninklijke familie
Vlaamse Gemeenschap
museum
meubelindustrie
roerend eigendom
eigendom van goederen
________
21/8/2008 Verzending vraag
25/9/2008 Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-1395 d.d. 21 augustus 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Uit het weekblad “Dag Allemaal” en uit verscheidene andere media verneem ik dat de eigendom van de meubelen uit het Koninklijk Paleis in Antwerpen opnieuw ter discussie wordt gesteld.

Het Paleis in Antwerpen en de inboedel ervan zijn eigendom van de Vlaamse Gemeenschap, zo meen ik te mogen stellen. Dat Paleis wordt op dit ogenblik gerestaureerd. Tijdens deze renovatie zijn de meubelen uit dit Paleis terechtgekomen in de vertrekken van Prins Filip en zijn familie in een vleugel van het kasteel van Laken. Nog steeds volgens enkele media zouden sommige stukken intussen zijn doorverkocht en/of beschadigd.

Reeds lange tijd onderhandelt de Vlaamse Regering met het Hof om deze meubelen terug naar Antwerpen te brengen. Eens het Paleis in Antwerpen volledig is gerestaureerd, zal het pand immers als museum worden opengesteld. Dat museum kan natuurlijk pas echt schitteren als ook de originele meubelen terug op hun plaats staan. De Vlaamse minister van Toerisme dringt erop aan dat deze waardevolle stukken nu spoedig naar Antwerpen terugkeren.

Recentelijk verspreidde de woordvoerder van het Hof een mededeling waarin hij stelt dat de meubelen deel uitmaken van de Koninklijke Collectie en dus dienen om de vertrekken in Laken te bemeubelen. Van een teruggave aan de Vlaamse Gemeenschap is voor het Hof dus geen sprake, zo lijkt het.

Bij een impasse dreigt zelfs een rechtszaak en dat is niet meteen aangewezen, zeker niet voor het imago van de Koninklijke Familie.

Daarom wens ik van de minister een antwoord op enkele precieze vragen:

1. Wie is volgens de minister de rechtmatige eigenaar van deze historisch waardevolle meubelen?

2. Is de minister op de hoogte van mogelijke schade of doorverkoop van enkele meubelen?

3. Welke stappen zal de minister zetten om de impasse omtrent de onbeschikbaarheid van de meubelen voor de Vlaamse Gemeenschap te doorbreken?

4. Is er een provisie voorzien om eventuele schadevergoedingen wegens derving van genot door de eigenaar te vergoeden?

Antwoord ontvangen op 25 september 2008 :

Er zijn momenteel onderhandelingen tussen de Belgische Staat en de Vlaamse Gemeenschap aan de gang met het oog op het sluiten van een akkoord dat de overdracht van een aantal goederen van de Koninklijke Collectie naar het vroegere Koninklijk Paleis in Antwerpen mogelijk maakt.

In deze context zullen de door het geachte lid verzochte preciseringen hem worden verstrekt zodra dit akkoord is gesloten.