Zoekresultaat vragen om uitleg

Criteria :
5: Legislatuur 2010-2014
Ingediend door Ahmed Laaouej

24 resultaten

5-312 Ahmed Laaouej (PS) 19/1/2011
  het bevriezen van de financiŽle middelen en onroerende goederen van de familie van het vroegere staatshoofd van TunesiŽ
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : mondelinge vraag 5-22
5-331 Ahmed Laaouej (PS) 20/1/2011
  de strijd tegen de misbruiken bij de notionele interestaftrek
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 9/2/2011 (commissiehandelingen 5-34)
5-1007 Ahmed Laaouej (PS) 26/5/2011
  de misbruiken op het vlak van de notionele intresten
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 8/6/2011 (commissiehandelingen 5-77)
5-1032 Ahmed Laaouej (PS) 6/6/2011
  de belastingverminderingen voor energiebesparing
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de Fiscale Fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
  beantwoord op 29/6/2011 (commissiehandelingen 5-85)
5-1033 Ahmed Laaouej (PS) 6/6/2011
  de jongste wijzigingen in de toewijzing van ambtenaren van de FOD FinanciŽn
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 29/6/2011 (commissiehandelingen 5-85)
5-1194 Ahmed Laaouej (PS) 7/7/2011
  de boekhouding van mede-eigendommen waarmee de syndicus is belast
  minister van Justitie
  vraag ingetrokken
5-1225 Ahmed Laaouej (PS) 29/9/2011
  de overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting op de inkomsten en de uitwisseling van informatie tussen Zwitserland en Duitsland
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 9/11/2011 (commissiehandelingen 5-100)
5-1226 Ahmed Laaouej (PS) 29/9/2011
  de fiscale fraude in de Antwerpse diamantsector
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 9/11/2011 (commissiehandelingen 5-100)
5-1227 Ahmed Laaouej (PS) 29/9/2011
  de follow-up van het verslag van het Rekenhof betreffende de Bijzondere Belastinginspectie
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 9/11/2011 (commissiehandelingen 5-100)
5-1309 Ahmed Laaouej (PS) 29/9/2011
  de kennisgeving van BTW-fraude en het arrest van het Hof van beroep te Brussel
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 9/11/2011 (commissiehandelingen 5-100)
5-1366 Ahmed Laaouej (PS) 20/10/2011
  het veronderstelde bestaan van een groot systeem van fiscale fraude, steunend op het gebruik van "brievenbusbedrijven" met Luxemburgs adres
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 9/11/2011 (commissiehandelingen 5-100)
5-1445 Ahmed Laaouej (PS) 10/11/2011
  de accijnsfraude naar aanleiding van het oneigenlijke gebruik van landbouwtractoren
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/11/2011 (commissiehandelingen 5-106)
5-1740 Ahmed Laaouej (PS) 22/12/2011
  de procedure aangaande de herschatting van de kadastrale inkomens in artikel 475 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 20/3/2012 (commissiehandelingen 5-137)
5-1805 Ahmed Laaouej (PS) 19/1/2012
  de geldelijke situatie van ambtenaren van de FOD FinanciŽn die hogere functies ad interim vervullen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 20/3/2012 (commissiehandelingen 5-137)
5-2055 Ahmed Laaouej (PS) 8/3/2012
  de inschrijving van auto's van in BelgiŽ verblijvende personen in het Groothertogdom Luxemburg
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 20/3/2012 (commissiehandelingen 5-137)
5-2437 Ahmed Laaouej (PS) 28/6/2012
  de weigering van verzekeringsmaatschappijen om brand- en waterschadeverzekeringen af te sluiten
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 4/12/2012 (commissiehandelingen 5-187)
5-2533 Ahmed Laaouej (PS) 4/10/2012
  de afschaffing van de vergoeding die aan de personeelsleden van de Bijzondere Belastingsinspectie is toegekend
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 7/11/2012 (commissiehandelingen 5-179)
5-2868 Ahmed Laaouej (PS) 19/12/2012
  de regeling van shadow banking
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 15/1/2013 (commissiehandelingen 5-193)
5-3283 Ahmed Laaouej (PS) 13/3/2013
  het aanwerven van officieren van de federale politie met als specialisatie de strijd tegen de fiscale fraude
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 16/4/2013 (commissiehandelingen 5-216)
5-3386 Ahmed Laaouej (PS) 28/3/2013
  de gezondheidsrisico's waaraan sommige werknemers van de FOD Justitie worden blootgesteld
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9015
5-3470 Ahmed Laaouej (PS) 25/4/2013
  de voorafbetalingen
  minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9170
5-3488 Ahmed Laaouej (PS) 29/4/2013
  de sluiting van kantoren van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn
  minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 29/5/2013 (commissiehandelingen 5-226)
5-4060 Ahmed Laaouej (PS) 8/10/2013
  de verontrustende situatie van het Inter Nos-centrum en de Vriendenbond van FinanciŽn
  minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 20/11/2013 (commissiehandelingen 5-260)
5-4061 Ahmed Laaouej (PS) 8/10/2013
  de hervorming van de loopbaan bij de federale overheid
  staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 4/2/2014 (commissiehandelingen 5-278)