Zoekresultaat vragen om uitleg

Criteria :
5: Legislatuur 2010-2014
Ingediend door Anke Van dermeersch

14 resultaten

5-151 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 2/12/2010
  het dagen van Belgi voor het Europees Hof van Justitie door de Europese Commissie wegens discriminerende behandeling van pensioenspaarbijdragen
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  minister van Pensioenen en Grote Steden
  beantwoord op 15/12/2010 (commissiehandelingen 5-14)
5-152 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 2/12/2010
  het stijgend aantal stalbranden
  minister van Binnenlandse Zaken
  Vraag vervallen
5-617 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 2/3/2011
  het stijgend aantal stalbranden in ons land
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 22/3/2011 (commissiehandelingen 5-49)
5-679 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 17/3/2011
  de trage werking van de Inspectiedienst van de Verkeerstekens en de stand van zaken omtrent de invoering van nieuwe verkeersborden inzake quads en zoenstroken
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 4/5/2011 (commissiehandelingen 5-65)
5-922 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 11/5/2011
  fraude met parkeerkaarten voor gehandicapte personen
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  Vraag vervallen
5-1057 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 9/6/2011
  de informatie op het Kids-ID
  minister van Binnenlandse Zaken
  Vraag vervallen
5-1058 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 9/6/2011
  de arrestatieprocedure in snelrecht toegepast in Antwerpen
  minister van Justitie
  Vraag vervallen
5-1161 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 29/6/2011
  de malaise bij de Antwerpse recherche
  minister van Binnenlandse Zaken
  Vraag vervallen
5-1415 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 27/10/2011
  de gebrekkige bestraffing van minderjarige veelplegers
  minister van Justitie
  Vraag vervallen
5-1632 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 14/12/2011
  het mogelijke voornemen van de Franse Gemeenschap om een top van de francofonie in Brussel te laten plaatsgrijpen
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
5-1662 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 14/12/2011
  het gebruik van spionagesoftware door de Belgische Veiligheid van de Staat
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/1/2012 (commissiehandelingen 5-111)
5-1946 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 9/2/2012
  het gebrek aan fiscaal voordeel bij het afsluiten van een pensioenverzekering door personen zonder erfgenamen in de eerste graad
  vice-eersteminister en minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  Vraag vervallen
5-2744 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 27/11/2012
  het beheer van de registratie van domeinnamen
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 4/12/2012 (commissiehandelingen 5-187)
5-2957 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 17/1/2013
  de initiatieven inzake buitenlandse handel
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9110