Zoekresultaat vragen om uitleg

Criteria :
5: Legislatuur 2010-2014
Ingediend door Sabine de Bethune

38 resultaten

5-27 Sabine de Bethune (CD&V) 21/10/2010
  de arrestatie van mevrouw Victoire Ingabire Umuhoza in Rwanda
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 16/11/2010 (commissiehandelingen 5-2)
5-28 Sabine de Bethune (CD&V) 21/10/2010
  het nieuw Indicatief Samenwerkingsprogramma met Rwanda
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-454
5-86 Sabine de Bethune (CD&V) 18/11/2010
  obesitas
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  Vraag vervallen
5-95 Sabine de Bethune (CD&V) 25/11/2010
  de strijd tegen het dagelijks geweld tegen kinderen in het Zuiden
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 8/12/2010 (commissiehandelingen 5-11)
5-104 Sabine de Bethune (CD&V) 25/11/2010
  de vernietiging van Armeense graven in Julfa (Azerbeidzjan)
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 8/12/2010 (commissiehandelingen 5-11)
5-150 Sabine de Bethune (CD&V) 2/12/2010
  de wijziging van de criteria voor de erkenning met het oog op fiscale vrijstelling van giften aan ontwikkelingslanden
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 8/12/2010 (commissiehandelingen 5-11)
5-300 Sabine de Bethune (CD&V) 18/1/2011
  de arbeidsongevallenrente voor de langstlevende wettelijk samenwonende partner
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-1942
5-337 Sabine de Bethune (CD&V) 20/1/2011
  de quota voor de implantatie van defibrillatoren
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2031
5-484 Sabine de Bethune (CD&V) 9/2/2011
  de instructies aan de attachs die als leidraad dienen voor de Indicatieve Samenwerkingsprogramma's in de ontwikkelingssamenwerking
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-1644
5-498 Sabine de Bethune (CD&V) 10/2/2011
  de naam van het kind binnen het huwelijk geboren
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-1509
5-702 Sabine de Bethune (CD&V) 24/3/2011
  het indicatief samenwerkingsprogramma met Rwanda
  minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
  beantwoord op 11/5/2011 (commissiehandelingen 5-69)
5-703 Sabine de Bethune (CD&V) 24/3/2011
  de acties in synergie met de directe bilaterale samenwerking
  minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
  beantwoord op 11/5/2011 (commissiehandelingen 5-69)
5-704 Sabine de Bethune (CD&V) 24/3/2011
  de samenwerking met lokale organisaties van de civiele maatschappij
  minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
  beantwoord op 11/5/2011 (commissiehandelingen 5-69)
5-794 Sabine de Bethune (CD&V) 7/4/2011
  het draagmoederschap
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2661
5-818 Sabine de Bethune (CD&V) 26/4/2011
  de stijgende voedselprijzen
  minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
  beantwoord op 11/5/2011 (commissiehandelingen 5-69)
5-830 Sabine de Bethune (CD&V) 26/4/2011
  de Bijzondere Vertegenwoordiger van de Europese Unie voor de regio van de Grote Meren
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2663
5-831 Sabine de Bethune (CD&V) 26/4/2011
  de Belgische slachtoffers van de crash van een vliegtuig van de Verenigde Naties in de Democratische Republiek Congo
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 10/5/2011 (commissiehandelingen 5-66)
5-874 Sabine de Bethune (CD&V) 4/5/2011
  het verbod op alcoholhoudende dranken voor minderjarigen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2813
5-875 Sabine de Bethune (CD&V) 4/5/2011
  de Gemeenschappelijke Verklaring betreffende het toekomstig alcoholbeleid
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2814
5-876 Sabine de Bethune (CD&V) 4/5/2011
  de drank Gold Strike
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2815
5-877 Sabine de Bethune (CD&V) 4/5/2011
  het Convenant inzake gedrag en reclame met betrekking tot alcoholhoudende dranken
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2816
5-890 Sabine de Bethune (CD&V) 5/5/2011
  de uithuisplaatsing van de dader bij partnergeweld
  minister van Justitie
  beantwoord op 6/7/2011 (commissiehandelingen 5-90)
5-898 Sabine de Bethune (CD&V) 5/5/2011
  ouderenmisbehandeling
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/5/2011 (commissiehandelingen 5-67)
5-945 Sabine de Bethune (CD&V) 12/5/2011
  het wetsvoorstel tegen homoseksualiteit in Oeganda
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2672
5-946 Sabine de Bethune (CD&V) 12/5/2011
  het Europees vrijhandelsakkoord met India
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2673
5-995 Sabine de Bethune (CD&V) 25/5/2011
  de voorwaarden voor de toepassing van het tijdelijk verlaagd BTW-tarief van 6% op nieuwbouw
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2811
5-1036 Sabine de Bethune (CD&V) 8/6/2011
  de gedelegeerde samenwerking 2010-2011
  minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
  beantwoord op 5/7/2011 (commissiehandelingen 5-89)
5-1037 Sabine de Bethune (CD&V) 8/6/2011
  de Busan High Level Forum on Aid Effectiveness
  minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
  beantwoord op 5/7/2011 (commissiehandelingen 5-89)
5-1039 Sabine de Bethune (CD&V) 8/6/2011
  de directe bilaterale samenwerking inzake gezondheidszorg in de Democratische Republiek Congo
  minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
  beantwoord op 5/7/2011 (commissiehandelingen 5-89)
5-1130 Sabine de Bethune (CD&V) 23/6/2011
  de aanduiding van de burgerlijke staat op documenten
  minister van Justitie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 6/7/2011 (commissiehandelingen 5-90)
5-1195 Sabine de Bethune (CD&V) 7/7/2011
  het beleid inzake ouderenmis(be)handeling in de gezondheidszorg
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2820
5-1278 Sabine de Bethune (CD&V) 5/10/2011
  de synthetische drugs "legal highs" en de speekseltesten
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  Vraag vervallen
5-1279 Sabine de Bethune (CD&V) 5/10/2011
  de synthetische drugs "legal highs"
  minister van Justitie
  beantwoord op 9/11/2011 (commissiehandelingen 5-101)
5-1280 Sabine de Bethune (CD&V) 5/10/2011
  de opvolging van het gecombineerde vijfde en zesde CEDAW-verslag
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-3790
5-1281 Sabine de Bethune (CD&V) 5/10/2011
  de opvolging van het gecombineerde vijfde en zesde CEDAW verslag
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-3598
5-1282 Sabine de Bethune (CD&V) 5/10/2011
  de klachten over ten onrechte aangerekende bemiddelingskosten bij woninghuur
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  Vraag vervallen
5-1295 Sabine de Bethune (CD&V) 11/10/2011
  het Verdrag van de Raad van Europa over de voorkoming en bestrijding van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/11/2011 (commissiehandelingen 5-105)
5-1296 Sabine de Bethune (CD&V) 11/10/2011
  het Verdrag van de Raad van Europa inzake de voorkoming en bestrijding van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-3599