Zoekresultaat vragen om uitleg

Criteria :
5: Legislatuur 2010-2014
Ingediend door Mieke Vogels

6 resultaten

5-2709 Mieke Vogels (Groen) 20/11/2012
  de besparingen op cardiale revalidatie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 22/1/2013 (commissiehandelingen 5-198)
5-3132 Mieke Vogels (Groen) 19/2/2013
  de belastingaftrek van de woonbonus
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 30/4/2013 (commissiehandelingen 5-219)
5-3812 Mieke Vogels (Groen) 24/6/2013
  de bijkomende selectieproeven van de contractuele justitieassistenten in de justitiehuizen
  staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  Vraag vervallen
5-4134 Mieke Vogels (Groen) 22/10/2013
  de structurele voorwaarden om de deelname van ouderen aan de komende verkiezingen te verbeteren
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 26/11/2013 (commissiehandelingen 5-262)
5-4710 Mieke Vogels (Groen) 30/1/2014
  de toekomst van de voedselbedeling
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  vraag ingetrokken
5-4885 Mieke Vogels (Groen) 5/3/2014
  de leeftijdslimiet van bijzitters en leden van stembureaus
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11314