Zoekresultaat vragen om uitleg

Criteria :
4: Legislatuur 2007-2010
Ingediend door Margriet Hermans

6 resultaten

4-37 Margriet Hermans (Open Vld) 9/1/2008
  geluidsoverlast veroorzaakt door dubbeldekstreinen
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-202
4-339 Margriet Hermans (Open Vld) 28/5/2008
  het geneesmiddel Dantrium
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1070
4-657 Margriet Hermans (Open Vld) 14/1/2009
  de humanitaire situatie in het vluchtelingenkamp Ashraf
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  vraag geschrapt bij beslissing Bureau
4-749 Margriet Hermans (Open Vld) 12/2/2009
  de gelijke behandeling bakkers en beenhouwers in het kader van de heffingen van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3055
4-750 Margriet Hermans (Open Vld) 12/2/2009
  het recht op asiel voor vluchtelingen vervolgd omwille hun seksuele geaardheid
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3056
4-827 Margriet Hermans (Open Vld) 19/3/2009
  het zelf maken van 4-hydroxybutaanzuur (GHB) en de risico's voor de jeugd
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 2/4/2009 (handelingen 4-71)