Zoekresultaat vragen om uitleg

Criteria :
4: Legislatuur 2007-2010
Ingediend door Anne-Marie Lizin

11 resultaten

4-30 Anne-Marie Lizin (PS) 12/12/2007
  de ontvlechting van de energiemarkt
  minister van Buitenlandse Zaken
  vraag ingetrokken
4-150 Anne-Marie Lizin (PS) 28/2/2008
  de zogenaamd "soevereine" staatsfondsen
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-467
4-170 Anne-Marie Lizin (PS) 13/3/2008
  eerwraak en gedwongen huwelijken
  minister van Binnenlandse Zaken
  dossier afgesloten
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-192
4-192 Anne-Marie Lizin (PS) 21/3/2008
  eerwraak en gedwongen huwelijken
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 10/4/2008 (handelingen 4-24)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-170
4-237 Anne-Marie Lizin (PS) 16/4/2008
  de vluchten boven kerncentrales
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 24/4/2008 (handelingen 4-26)
4-270 Anne-Marie Lizin (PS) 29/4/2008
  de veiligheidscontrole van de vliegtuigen die boven het Belgisch grondgebied vliegen
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-960
4-348 Anne-Marie Lizin (PS) 3/6/2008
  de hervorming van de civiele veiligheid rekening houdend met de taalgrens
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 12/6/2008 (handelingen 4-34)
4-571 Anne-Marie Lizin (PS) 26/11/2008
  de situatie in Libanon en het Belgische militaire ziekenhuis
  minister van Landsverdediging
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-2117
4-1052 Anne-Marie Lizin (Onafhankelijke) 22/9/2009
  de militaire samenwerking met Benin
  minister van Landsverdediging
  vraag ingetrokken
4-1325 Anne-Marie Lizin (Onafhankelijke) 10/12/2009
  de zorgbassins
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6385
4-1427 Anne-Marie Lizin (Onafhankelijke) 28/1/2010
  SWIFT en het doorgeven van bankgegevens
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6931
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6932