Zoekresultaat vragen om uitleg

Criteria :
3: Legislatuur 2003-2007
Ingediend door Olga Zrihen

5 resultaten

3-542 Olga Zrihen (PS) 17/1/2005
  de bevordering van de werkgelegenheid van de oudere werknemers
  minister van Werk
  beantwoord op 20/1/2005 (handelingen 3-94)
3-577 Olga Zrihen (PS) 3/2/2005
  het systeem van de dienstencheques
  minister van Werk
  beantwoord op 17/2/2005 (handelingen 3-97)
3-597 Olga Zrihen (PS) 9/2/2005
  zijn onderhoud met de President van de Verenigde Staten, George W. Bush
  Eerste minister
  beantwoord op 17/2/2005 (handelingen 3-97)
3-816 Olga Zrihen (PS) 11/5/2005
  de energiefacturatie en de bestrijding van sociale uitsluiting en armoede
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  beantwoord op 19/5/2005 (handelingen 3-112)
3-2307 Olga Zrihen (PS) 12/4/2007
  het principe volgens hetwelk gemeentelijke opcentiemen op de inkomstenbelasting geen terugwerkende kracht kunnen hebben
  vice-eersteminister en minister van Financin
  beantwoord op 19/4/2007 (handelingen 3-214)