Zoekresultaat vragen om uitleg

Criteria :
3: Legislatuur 2003-2007
Ingediend door Marc Van Peel

1 resultaat

3-374 Marc Van Peel (CD&V) 5/10/2004
  een onderzoek naar het stemgedrag
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  vraag ingetrokken