Zoekresultaat vragen om uitleg

Criteria :
3: Legislatuur 2003-2007
Ingediend door Annemie Van de Casteele

119 resultaten

3-157 Annemie Van de Casteele (VLD) 26/2/2004
  het Fonds voor geneesmiddelen
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 11/3/2004 (handelingen 3-46)
3-158 Annemie Van de Casteele (VLD) 26/2/2004
  de nevenwerkingen van de maximumfactuur
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 11/3/2004 (handelingen 3-46)
3-178 Annemie Van de Casteele (VLD) 11/3/2004
  de toegankelijkheid van de geestelijke gezondheidszorg
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 25/3/2004 (handelingen 3-48)
3-189 Annemie Van de Casteele (VLD) 17/3/2004
  de spoeddiensten in de psychiatrie
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 25/3/2004 (handelingen 3-48)
3-226 Annemie Van de Casteele (VLD) 21/4/2004
  het Fonds voor geneesmiddelen
  vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 29/4/2004 (handelingen 3-54)
3-265 Annemie Van de Casteele (VLD) 13/5/2004
  de bijdragen van de sector runderen aan het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 27/5/2004 (handelingen 3-60)
3-275 Annemie Van de Casteele (VLD) 19/5/2004
  de vergunning voor een apotheek op de luchthaven van Zaventem
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 27/5/2004 (handelingen 3-60)
3-294 Annemie Van de Casteele (VLD) 3/6/2004
  het escalerend conflict tussen artsen en apothekers
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 10/6/2004 (handelingen 3-62)
3-300 Annemie Van de Casteele (VLD) 10/6/2004
  de werking van de Orde der Apothekers
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 24/6/2004 (handelingen 3-66)
3-352 Annemie Van de Casteele (VLD) 7/7/2004
  het statuut van de meewerkende echtgenoten
  minister van Middenstand en Landbouw
  beantwoord op 15/7/2004 (handelingen 3-72)
3-401 Annemie Van de Casteele (VLD) 21/10/2004
  het toepassingsgebied van de inhouding op de pensioenen uitbetaald aan Turkse staatsburgers die in Turkije verblijven en waarvan de gezondheidszorgen gedekt worden door het Turkse stelsel
  minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
  beantwoord op 28/10/2004 (handelingen 3-82)
3-441 Annemie Van de Casteele (VLD) 18/11/2004
  de procedure ballonkyphoplastie
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 25/11/2004 (handelingen 3-85)
3-442 Annemie Van de Casteele (VLD) 18/11/2004
  de reproductieve geneeskunde
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 25/11/2004 (handelingen 3-85)
3-443 Annemie Van de Casteele (VLD) 18/11/2004
  de beperking van het aantal apotheken
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 25/11/2004 (handelingen 3-85)
3-468 Annemie Van de Casteele (VLD) 25/11/2004
  de gevolgen van de hervorming van het niveau A voor de experten
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  beantwoord op 2/12/2004 (handelingen 3-86)
3-506 Annemie Van de Casteele (VLD) 16/12/2004
  het akkoord overheid-apothekers
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 21/12/2004 (handelingen 3-89)
3-560 Annemie Van de Casteele (VLD) 20/1/2005
  de rationalisering van de ziekenhuisdiensten en functies
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 27/1/2005 (handelingen 3-95)
3-588 Annemie Van de Casteele (VLD) 3/2/2005
  de financiering van Global Fund
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 10/3/2005 (handelingen 3-100)
3-589 Annemie Van de Casteele (VLD) 3/2/2005
  zijn beleid inzake het overaanbod van apotheken
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 17/2/2005 (handelingen 3-97)
3-642 Annemie Van de Casteele (VLD) 17/2/2005
  de toepassing van de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-2348
3-643 Annemie Van de Casteele (VLD) 17/2/2005
  de financiering door het RIZIV van geneesmiddelenverstrekking in ziekenhuizen
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 24/3/2005 (handelingen 3-104)
3-710 Annemie Van de Casteele (VLD) 17/3/2005
  het koninklijk besluit betreffende het sociaal statuut voor sommige kinesitherapeuten
  vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 24/3/2005 (handelingen 3-104)
3-711 Annemie Van de Casteele (VLD) 17/3/2005
  de onrust bij de studenten kinesitherapie
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 24/3/2005 (handelingen 3-104)
3-761 Annemie Van de Casteele (VLD) 14/4/2005
  de bevoorrading van sommige geneesmiddelen
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 21/4/2005 (handelingen 3-108)
3-790 Annemie Van de Casteele (VLD) 21/4/2005
  de weerslag van de activiteitsgraad van kinesitherapeuten op de contingentering
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 28/4/2005 (handelingen 3-110)
3-861 Annemie Van de Casteele (VLD) 26/5/2005
  de vestigingscommissie apotheken
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 16/6/2005 (handelingen 3-117)
3-865 Annemie Van de Casteele (VLD) 26/5/2005
  de benoemingen in de Raden van de Orde der Apothekers
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 16/6/2005 (handelingen 3-117)
3-866 Annemie Van de Casteele (VLD) 26/5/2005
  de palliatieve dagcentra met een RIZIV-overeenkomst
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 16/6/2005 (handelingen 3-117)
3-936 Annemie Van de Casteele (VLD) 23/6/2005
  de promotie van het aandeel "goedkope" voorschriften bij huisartsen
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 7/7/2005 (handelingen 3-123)
3-937 Annemie Van de Casteele (VLD) 23/6/2005
  het Medisch-Farmaceutisch Overleg (MFO)
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 7/7/2005 (handelingen 3-123)
3-958 Annemie Van de Casteele (VLD) 30/6/2005
  het plan voor een structurele beheersing van het geneesmiddelenbudget
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 7/7/2005 (handelingen 3-123)
3-982 Annemie Van de Casteele (VLD) 7/7/2005
  het sociaal statuut van de apothekers
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 15/7/2005 (handelingen 3-125)
3-983 Annemie Van de Casteele (VLD) 7/7/2005
  de supplementen in ziekenhuizen
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 15/7/2005 (handelingen 3-125)
3-984 Annemie Van de Casteele (VLD) 7/7/2005
  de beschikbaarheid van sommige geneesmiddelen
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 15/7/2005 (handelingen 3-125)
3-1024 Annemie Van de Casteele (VLD) 13/10/2005
  de behandeling van chronische pijn
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 27/10/2005 (handelingen 3-131)
3-1045 Annemie Van de Casteele (VLD) 13/10/2005
  de hervorming van de fiscale procedure
  staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-3620
3-1046 Annemie Van de Casteele (VLD) 13/10/2005
  de vrijstelling van dienst voor het geven van bloed, bloedplaatjes of bloedplasma
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-3623
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-3624
3-1047 Annemie Van de Casteele (VLD) 13/10/2005
  de financiering van patiŽntenorganisaties
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-3664
3-1048 Annemie Van de Casteele (VLD) 13/10/2005
  de maximumfactuur
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-3665
3-1056 Annemie Van de Casteele (VLD) 20/10/2005
  het be-health-project
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-3666
3-1072 Annemie Van de Casteele (VLD) 20/10/2005
  de ziekenfondswet
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 10/11/2005 (handelingen 3-132)
3-1212 Annemie Van de Casteele (VLD) 8/12/2005
  de resultaten van de Europese Ministerraad voor Leefmilieu en de Klimaatconferentie in Montrťal
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-3947
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-3948
3-1213 Annemie Van de Casteele (VLD) 8/12/2005
  de oprichting van een geneesmiddelenagentschap
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-3950
3-1231 Annemie Van de Casteele (VLD) 15/12/2005
  de verspreiding van niet-geadresseerde racistische pamfletten
  staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-3988
3-1232 Annemie Van de Casteele (VLD) 15/12/2005
  de mogelijke budgettaire en praktische gevolgen van de stijgende vraag naar dienstencheques
  minister van Werk
  beantwoord op 22/12/2005 (handelingen 3-142)
3-1233 Annemie Van de Casteele (VLD) 15/12/2005
  de conclusies van een enquÍte over de islam en integratie
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  beantwoord op 22/12/2005 (handelingen 3-142)
3-1277 Annemie Van de Casteele (VLD) 12/1/2006
  de uitvoering van de wet tot aanvulling van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 19/1/2006 (handelingen 3-146)
3-1314 Annemie Van de Casteele (VLD) 26/1/2006
  de fertiliteitsbehandelingen en de terugbetaling van gonadotrofines
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-4289
3-1407 Annemie Van de Casteele (VLD) 23/2/2006
  het afschaffen van het verstrekkingenregister
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-4660
3-1441 Annemie Van de Casteele (VLD) 7/3/2006
  de controles op het uitschrijven van BTW-bonnetjes door restaurants
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-4736
3-1442 Annemie Van de Casteele (VLD) 7/3/2006
  de verandering van gsm-operator met behoud van nummer
  vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-4737
3-1443 Annemie Van de Casteele (VLD) 7/3/2006
  het arrest van het Hof van Cassatie in een dopingzaak en de mogelijke uitholling van onze drugs- en hormonenwetgeving
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 23/3/2006 (handelingen 3-155)
  Herkwalificatie van : mondelinge vraag 3-1016
3-1477 Annemie Van de Casteele (VLD) 16/3/2006
  de akkoorden tussen ziekenfondsen en psychotherapeuten
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 23/3/2006 (handelingen 3-155)
3-1494 Annemie Van de Casteele (VLD) 21/3/2006
  het sociaal statuut van de zorgverstrekkers
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 23/3/2006 (handelingen 3-155)
3-1495 Annemie Van de Casteele (VLD) 23/3/2006
  de forfaitaire financiering van geneesmiddelen in ziekenhuizen
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-4762
3-1517 Annemie Van de Casteele (VLD) 30/3/2006
  diabetes
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 20/4/2006 (handelingen 3-159)
3-1553 Annemie Van de Casteele (VLD) 12/4/2006
  de apotheek op de luchthaven van Zaventem
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-4947
3-1630 Annemie Van de Casteele (VLD) 11/5/2006
  de harmonisering van het arbeiders- en bediendenstatuut
  minister van Werk
  vraag ingetrokken
3-1648 Annemie Van de Casteele (VLD) 11/5/2006
  de nieuwe regeling voor de terugbetaling van fertiliteitsbehandelingen
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-5130
3-1649 Annemie Van de Casteele (VLD) 11/5/2006
  de uitvoering van de wet op de patiŽntenrechten
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 18/5/2006 (handelingen 3-165)
3-1655 Annemie Van de Casteele (VLD) 18/5/2006
  hersterilisatie en hergebruik van medische hulpmiddelen
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-5341
3-1714 Annemie Van de Casteele (VLD) 15/6/2006
  de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 22/6/2006 (handelingen 3-172)
3-1717 Annemie Van de Casteele (VLD) 15/6/2006
  de heffingen op de omzet van de vergoedbare farmaceutische specialiteiten
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 22/6/2006 (handelingen 3-172)
3-1726 Annemie Van de Casteele (VLD) 15/6/2006
  de wet op de arbeidsongevallen
  minister van Werk
  beantwoord op 22/6/2006 (handelingen 3-172)
3-1728 Annemie Van de Casteele (VLD) 15/6/2006
  de wet op de arbeidsongevallen
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  beantwoord op 22/6/2006 (handelingen 3-172)
3-1760 Annemie Van de Casteele (VLD) 29/6/2006
  de terugbetaling van gonadotrofines
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 6/7/2006 (handelingen 3-175)
3-1775 Annemie Van de Casteele (VLD) 6/7/2006
  de controle op en de evaluatie van ngo's
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-5631
3-1776 Annemie Van de Casteele (VLD) 6/7/2006
  de uitvoering van het generatiepact
  minister van Werk
  beantwoord op 13/7/2006 (handelingen 3-177)
3-1777 Annemie Van de Casteele (VLD) 6/7/2006
  de financiŽle problemen van het Rode Kruis
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 13/7/2006 (handelingen 3-177)
3-1778 Annemie Van de Casteele (VLD) 6/7/2006
  het jaarverslag van de studiecommissie voor de vergrijzing
  minister van Werk
  beantwoord op 13/7/2006 (handelingen 3-177)
3-1780 Annemie Van de Casteele (VLD) 6/7/2006
  het ziekteverlof van politieagenten
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-5708
3-1838 Annemie Van de Casteele (VLD) 12/10/2006
  het nomenclatuurnummer voor borstreconstructie met vrije flap
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 19/10/2006 (handelingen 3-183)
3-1839 Annemie Van de Casteele (VLD) 12/10/2006
  de Europese richlijn voor gezondheidszorg
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-6125
3-1840 Annemie Van de Casteele (VLD) 12/10/2006
  de maatregelen betreffende de verzorging van chronische wonden
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 19/10/2006 (handelingen 3-183)
3-1861 Annemie Van de Casteele (VLD) 19/10/2006
  de werking van de vestigingscommissie
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 26/10/2006 (handelingen 3-185)
3-1945 Annemie Van de Casteele (VLD) 23/11/2006
  het zorgforfait voor chronisch zieke mensen
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag ingetrokken
3-1946 Annemie Van de Casteele (VLD) 23/11/2006
  chronisch zieken
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-6345
3-1947 Annemie Van de Casteele (VLD) 23/11/2006
  de administratieve overlast bij de controle van geneesmiddelenvoorschriften
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-6346
3-1959 Annemie Van de Casteele (VLD) 29/11/2006
  het aantal vrouwen in de organen van het RIZIV en de adviesorganen van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-6387
3-1965 Annemie Van de Casteele (VLD) 30/11/2006
  exportdossiers voor niet-EG-landen voor veterinaire geneesmiddelen
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-6388
3-1967 Annemie Van de Casteele (VLD) 30/11/2006
  het koninklijk besluit van 10 november 2006 tot herinvoering van de bewaring van verstrekkingen
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-6389
3-1970 Annemie Van de Casteele (VLD) 4/12/2006
  de samenstelling van het Raadgevend Comitť bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 14/12/2006 (handelingen 3-194)
3-1982 Annemie Van de Casteele (VLD) 7/12/2006
  de activiteitencoŲperatieven
  staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-6440
3-1991 Annemie Van de Casteele (VLD) 7/12/2006
  de Provinciale Geneeskundige Commissies
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 14/12/2006 (handelingen 3-194)
3-1992 Annemie Van de Casteele (VLD) 7/12/2006
  de Europese studie inzake geestelijke gezondheid
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-6439
3-1995 Annemie Van de Casteele (VLD) 7/12/2006
  het gebruik van Farmanetgegevens door verzekeringsinstellingen om het voorschrijfgedrag van artsen bij te sturen en patiŽnten proactief aan te schrijven over hun geneesmiddelenconsumptie
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 14/12/2006 (handelingen 3-194)
3-1997 Annemie Van de Casteele (VLD) 13/12/2006
  de gebrekkige werking van de vestigingscommissie van voor het publiek opengestelde apotheken
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 21/12/2006 (handelingen 3-195)
3-2013 Annemie Van de Casteele (VLD) 14/12/2006
  de maatregelen betreffende de verzorging van chronische wonden
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 21/12/2006 (handelingen 3-195)
3-2014 Annemie Van de Casteele (VLD) 14/12/2006
  de gelijkstelling "verergeringstoeslag" arbeidsongevallen
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  beantwoord op 21/12/2006 (handelingen 3-195)
3-2015 Annemie Van de Casteele (VLD) 14/12/2006
  de voorwaarden voor de vrijstelling van de interesten wanneer ze worden betaald door bemiddeling van een in BelgiŽ gevestigde financiŽle onderneming behorende tot een groep van geassocieerde vennootschappen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
  beantwoord op 21/12/2006 (handelingen 3-195)
3-2039 Annemie Van de Casteele (VLD) 11/1/2007
  de potentiŽle gevaren van generieken bij geneesmiddelen onderhevig aan kritische doses
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 18/1/2007 (handelingen 3-199)
3-2041 Annemie Van de Casteele (VLD) 11/1/2007
  het voorkomen van MRSA-infecties bij varkens
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 18/1/2007 (handelingen 3-199)
3-2042 Annemie Van de Casteele (VLD) 11/1/2007
  de ballonkyphoplastie
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 18/1/2007 (handelingen 3-199)
3-2080 Annemie Van de Casteele (VLD) 25/1/2007
  dopinggebruik
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-6901
3-2081 Annemie Van de Casteele (VLD) 25/1/2007
  dopinggebruik
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-6904
3-2082 Annemie Van de Casteele (VLD) 25/1/2007
  het nieuwe vergoedingssysteem voor de apothekers
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 1/2/2007 (handelingen 3-202)
3-2087 Annemie Van de Casteele (VLD) 25/1/2007
  de problemen bij VW Vorst rond het Generatiepact
  minister van Werk
  beantwoord op 1/2/2007 (handelingen 3-202)
3-2089 Annemie Van de Casteele (VLD) 25/1/2007
  de verlening van het recht op werkloosheidsvergoeding bij beginnende zelfstandigen
  minister van Werk
  beantwoord op 1/2/2007 (handelingen 3-202)
3-2140 Annemie Van de Casteele (VLD) 15/2/2007
  het ziekteverzuim bij federale ambtenaren
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  minister van Werk
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-7475
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-7476
3-2155 Annemie Van de Casteele (VLD) 21/2/2007
  het remgeld in de kinesitherapie en de fysiotherapie
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag ingetrokken
3-2157 Annemie Van de Casteele (VLD) 21/2/2007
  de uitvoeringsbesluiten van de wet op de autopsie op kinderen van minder dan 18 maanden
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag ingetrokken
3-2158 Annemie Van de Casteele (VLD) 21/2/2007
  de nazorgbehandeling van personen met een alcoholprobleem
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag ingetrokken
3-2159 Annemie Van de Casteele (VLD) 21/2/2007
  de forfaitaire financiering van geneesmiddelen in ziekenhuizen
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag ingetrokken
3-2177 Annemie Van de Casteele (VLD) 1/3/2007
  het wetsontwerp om het vergoedingsstelsel voor arbeidsongevallen en beroepsziekten in de overheidssector te actualiseren en uit te breiden
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  minister van Werk
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-7512
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-7513
3-2194 Annemie Van de Casteele (VLD) 8/3/2007
  vrijwilligerswerk door arbeidsongeschikte zelfstandigen
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-7623
3-2197 Annemie Van de Casteele (VLD) 13/3/2007
  de invoering van het statuut OMNIO en de toepassing ervan voor zelfstandigen
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-7743
3-2198 Annemie Van de Casteele (VLD) 13/3/2007
  de strafmaat voor bestuurders die dodelijke ongevallen veroorzaakten
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  minister van Mobiliteit
  beantwoord op 22/3/2007 (handelingen 3-210)
3-2239 Annemie Van de Casteele (VLD) 22/3/2007
  de ombudsfunctie in ziekenhuizen
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 29/3/2007 (handelingen 3-212)
3-2294 Annemie Van de Casteele (VLD) 10/4/2007
  de elektronische badge voor gehandicapte personen
  staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de Eerste minister
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-7922
3-2295 Annemie Van de Casteele (VLD) 10/4/2007
  de terugbetaling van borstprotheses
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 19/4/2007 (handelingen 3-214)
3-2296 Annemie Van de Casteele (VLD) 10/4/2007
  patiŽntenrechten
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 19/4/2007 (handelingen 3-214)
3-2297 Annemie Van de Casteele (VLD) 10/4/2007
  de terugbetaling van preventie en zorg voor borstkanker
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 19/4/2007 (handelingen 3-214)
3-2298 Annemie Van de Casteele (VLD) 10/4/2007
  pijnbestrijding bij borstkanker
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 19/4/2007 (handelingen 3-214)
3-2299 Annemie Van de Casteele (VLD) 10/4/2007
  de aansprakelijkheid van apothekers ingeval er meerdere apothekers-titularissen zijn
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 19/4/2007 (handelingen 3-214)
3-2320 Annemie Van de Casteele (VLD) 18/4/2007
  de perverse effecten van het systeem van referentieterugbetaling voor sommige specifieke patiŽntengroepen
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-7943
3-2334 Annemie Van de Casteele (VLD) 19/4/2007
  de aankoop en distributie van antivirale middelen
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-7948
3-2335 Annemie Van de Casteele (VLD) 19/4/2007
  de erkenning van plaatsvervangende huisartsen
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-7949
3-2336 Annemie Van de Casteele (VLD) 19/4/2007
  de behandeling van hemofiliepatiŽnten
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag ingetrokken
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-7950
3-2337 Annemie Van de Casteele (VLD) 19/4/2007
  de vereiste leeftijd van 21 jaar voor de tegemoetkomingen aan personen met een handicap
  staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-7951