Zoekresultaat vragen om uitleg

Criteria :
3: Legislatuur 2003-2007
Ingediend door Anne-Marie Lizin

14 resultaten

3-29 Anne-Marie Lizin (PS) 16/10/2003
  de preventiecontracten
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vraag ingetrokken
3-30 Anne-Marie Lizin (PS) 16/10/2003
  het gebruik van de transitzone van de luchthaven van Zaventem als leefruimte
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Mobiliteit en Sociale Economie
  vraag ingetrokken
3-44 Anne-Marie Lizin (PS) 6/11/2003
  de door de regering aangekondigde maatregelen in verband met de werkloosheidsreglementering
  minister van Werk en Pensioenen
  beantwoord op 13/11/2003 (handelingen 3-20)
3-70 Anne-Marie Lizin (PS) 4/12/2003
  de uitgestelde storting van de voorschotten op postvergoedingen
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 11/12/2003 (handelingen 3-28)
3-86 Anne-Marie Lizin (PS) 18/12/2003
  het evenwicht bij de federale politie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 8/1/2004 (handelingen 3-35)
3-88 Anne-Marie Lizin (PS) 8/1/2004
  het Nationaal uitrustingsplan inzake elektriciteitsproductie
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 15/1/2004 (handelingen 3-36)
3-126 Anne-Marie Lizin (PS) 4/2/2004
  de regeringsbeslissingen in verband met de langdurig werklozen
  minister van Werk en Pensioenen
  beantwoord op 12/2/2004 (handelingen 3-43)
3-152 Anne-Marie Lizin (PS) 19/2/2004
  de herziening van de akkoorden die in het kader van de NAVO werden gesloten
  minister van Landsverdediging
  behandeling uitgesteld
3-166 Anne-Marie Lizin (PS) 4/3/2004
  de Belgen die in Guantanamo worden vastgehouden
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 11/3/2004 (handelingen 3-46)
3-177 Anne-Marie Lizin (PS) 11/3/2004
  de Belgische Technische Coperatie (BTC)
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 25/3/2004 (handelingen 3-48)
3-260 Anne-Marie Lizin (PS) 13/5/2004
  de onmenselijke behandeling en de foltering van gevangenen door de Amerikaanse en Britse troepen
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 27/5/2004 (handelingen 3-59)
3-262 Anne-Marie Lizin (PS) 12/5/2004
  het beheer van explosieven in Belgi
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 3/6/2004 (handelingen 3-61)
3-350 Anne-Marie Lizin (PS) 7/7/2004
  het strafregister van de pedofielen
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 8/7/2004 (handelingen 3-70)
3-351 Anne-Marie Lizin (PS) 7/7/2004
  het sluitend maken van het Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten (FCUD)
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 15/7/2004 (handelingen 3-72)