Zoekresultaat vragen om uitleg

Criteria :
2: Legislatuur 1999-2003
Ingediend door Anne-Marie Lizin

52 resultaten

2-3 Anne-Marie Lizin (PS) 24/9/1999
  zijn verklaringen tijdens het debat over het opslaan van kernafval in Belgiλ
  staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 18/11/1999 (handelingen 2-13)
2-14 Anne-Marie Lizin (PS) 25/10/1999
  de Belgische militaire aanwezigheid in Kosovo en Bosniλ
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 18/11/1999 (handelingen 2-12)
2-46 Anne-Marie Lizin (PS) 13/1/2000
  het Federaal Agentschap voor nucleaire veiligheid en de betrouwbaarheid van Mox-brandstof
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 20/1/2000 (handelingen 2-24)
2-48 Anne-Marie Lizin (PS) 13/1/2000
  de connecties van de Belgische regering en van Tractebel in Kazachstan
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 20/1/2000 (handelingen 2-24)
2-53 Anne-Marie Lizin (PS) 13/1/2000
  de plaats van de vrouwen in de actieve welvaartstaat
  Eerste minister
  beantwoord op 3/2/2000 (handelingen 2-26)
2-79 Anne-Marie Lizin (PS) 15/2/2000
  het vredesplan voor de westelijke Sahara en het referendum over het zelfbeschikkingsrecht dat onder de bescherming van de VN gehouden moet worden
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 2/3/2000 (handelingen 2-31)
2-87 Anne-Marie Lizin (PS) 17/2/2000
  de toestand in Kosovo en de Europese vergissingen
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 2/3/2000 (handelingen 2-31)
2-128 Anne-Marie Lizin (PS) 3/5/2000
  de samenstelling van de nationale delegaties voor de Olympische spelen
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 11/5/2000 (handelingen 2-45)
2-129 Anne-Marie Lizin (PS) 3/5/2000
  de doorlichting van de werking van het Telerad-systeem
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 11/5/2000 (handelingen 2-45)
2-187 Anne-Marie Lizin (PS) 29/6/2000
  de veiligheid in de kerncentrale van Tihange I
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 6/7/2000 (handelingen 2-61)
2-206 Anne-Marie Lizin (PS) 12/7/2000
  de nucleaire veiligheid, inzonderheid de veiligheid van de werknemers in Tihange, en het onderzoek van het Telerad-systeem
  minister van Binnenlandse Zaken
  staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 19/7/2000 (handelingen 2-65)
2-215 Anne-Marie Lizin (PS) 13/7/2000
  de politiehervorming
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 19/7/2000 (handelingen 2-65)
2-248 Anne-Marie Lizin (PS) 26/10/2000
  de tenuitvoerlegging door Belgiλ van de doelstellingen die tijdens de internationale vrouwenmars zijn geformuleerd
  Eerste minister
  beantwoord op 9/11/2000 (handelingen 2-75)
2-264 Anne-Marie Lizin (PS) 17/11/2000
  de voorbereiding van de bijzondere commissie voor de toepassing van het Verdrag van Den Haag betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen, die van 22 tot 28 maart 2001 in Den Haag wordt gehouden
  minister van Justitie
  beantwoord op 20/12/2000 (handelingen 2-85)
2-265 Anne-Marie Lizin (PS) 17/11/2000
  de toestand in Bosniλ-Herzegovina en de houding van Belgiλ op dit punt, meer bepaald tegenover de oorlogsmisdadigers
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 8/2/2001 (handelingen 2-94)
2-295 Anne-Marie Lizin (PS) 11/12/2000
  het onderzoek van Telerad
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 21/12/2000 (handelingen 2-87)
2-296 Anne-Marie Lizin (PS) 11/12/2000
  de administratieve reorganisatie van de nucleaire sector en in het bijzonder van Electrabel, en de invloed ervan op de veiligheid
  staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 20/12/2000 (handelingen 2-85)
2-303 Anne-Marie Lizin (PS) 9/1/2001
  de gebeurtenissen in december en januari voor het gebouw van de dienst Vreemdelingenzaken
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 18/1/2001 (handelingen 2-89)
2-348 Anne-Marie Lizin (PS) 6/2/2001
  het internationaal statuut van Kosovo
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 8/2/2001 (handelingen 2-94)
2-398 Anne-Marie Lizin (PS) 13/3/2001
  de coderingstests voor vertrouwelijke Europese informatie
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 15/3/2001 (handelingen 2-102)
  Verwantschap met een andere vraag : mondelinge vraag 2-530
2-402 Anne-Marie Lizin (PS) 15/3/2001
  de bescherming van vertrouwelijke gegevens over Amerikaanse firma's op 1 juli 2001
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 22/3/2001 (handelingen 2-103)
2-404 Anne-Marie Lizin (PS) 15/3/2001
  de financiering van de hervorming van de hulpdiensten
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 22/3/2001 (handelingen 2-103)
2-414 Anne-Marie Lizin (PS) 21/3/2001
  het beleid dat ten aanzien van Afghanistan zal worden gevoerd tijdens het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 3/5/2001 (handelingen 2-110)
2-428 Anne-Marie Lizin (PS) 28/3/2001
  de voorbereiding van de Olympische Spelen te Athene
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 3/5/2001 (handelingen 2-110)
2-433 Anne-Marie Lizin (PS) 29/3/2001
  het optreden van de lokale politie bij de procedure voor de verwijdering van het Belgisch grondgebied van uitgeprocedeerde asielzoekers
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 19/4/2001 (handelingen 2-107)
2-497 Anne-Marie Lizin (PS) 7/6/2001
  de verslechterende toestand in Macedoniλ
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 14/6/2001 (handelingen 2-125)
2-528 Anne-Marie Lizin (PS) 28/6/2001
  de toestand in Macedoniλ
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 18/7/2001 (handelingen 2-139)
2-540 Anne-Marie Lizin (PS) 4/7/2001
  de verkoop van Mox door Belgonuclιaire aan Japan, in het bijzonder voor de site van Kashiwazaki
  Eerste minister
  staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 12/7/2001 (handelingen 2-137)
2-570 Anne-Marie Lizin (PS) 11/10/2001
  commandant Massoud
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Justitie
  beantwoord op 18/10/2001 (handelingen 2-148)
  Verwantschap met een andere vraag : mondelinge vraag 2-717
2-586 Anne-Marie Lizin (PS) 29/10/2001
  de politiehervorming
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 8/11/2001 (handelingen 2-156)
2-587 Anne-Marie Lizin (PS) 29/10/2001
  de beveiliging van de kerncentrales
  Eerste minister
  beantwoord op 8/11/2001 (handelingen 2-156)
2-607 Anne-Marie Lizin (PS) 22/11/2001
  het islamfundamentalisme in de gevangenissen
  minister van Justitie
  beantwoord op 13/12/2001 (handelingen 2-164)
2-613 Anne-Marie Lizin (PS) 29/11/2001
  zijn bezoek aan Congo en Zimbabwe
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  vraag ingetrokken
2-614 Anne-Marie Lizin (PS) 29/11/2001
  de diensten die belast zijn met de terreurbestrijding
  minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Justitie
  beantwoord op 13/12/2001 (handelingen 2-164)
2-661 Anne-Marie Lizin (PS) 17/1/2002
  het uitdelen van jodiumtabletten aan de bevolking van regio's die in de buurt liggen van een kerncentrale
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 7/2/2002 (handelingen 2-179)
2-687 Anne-Marie Lizin (PS) 31/1/2002
  het stadium waarin de politiehervorming en de doorlichting van de federale politie zich thans bevinden
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 7/2/2002 (handelingen 2-179)
2-730 Anne-Marie Lizin (PS) 28/2/2002
  de toewijzing van het contract voor afluisterapparatuur van de federale politie aan een Israλlische militaire firma
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Justitie
  verwezen naar commissie
2-734 Anne-Marie Lizin (PS) 28/2/2002
  de Al Quaeda-gevangene in Iran die de Belgische nationaliteit heeft en contacten heeft gehad met de moordenaars van Massoud
  minister van Justitie
  verwezen naar commissie
  Verwantschap met een andere vraag : mondelinge vraag 2-888
2-736 Anne-Marie Lizin (PS) 6/3/2002
  het akkoord dat werd gesloten over de sluiting van de kerncentrales
  Eerste minister
  beantwoord op 14/3/2002 (handelingen 2-190)
2-790 Anne-Marie Lizin (PS) 16/5/2002
  het veiligheidsbeleid
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 6/6/2002 (handelingen 2-209)
2-803 Anne-Marie Lizin (PS) 30/5/2002
  de loonschalen bij de Staatsveiligheid
  minister van Justitie
  beantwoord op 6/6/2002 (handelingen 2-209)
2-822 Anne-Marie Lizin (PS) 20/6/2002
  de lijst van terroristische organisaties
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 27/6/2002 (handelingen 2-214)
2-824 Anne-Marie Lizin (PS) 25/6/2002
  zijn reis naar Iran
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 27/6/2002 (handelingen 2-214)
  Verwijzing naar een vorige vraag : mondelinge vraag 2-1010
2-852 Anne-Marie Lizin (PS) 12/7/2002
  de toestand in de gevangenissen
  minister van Justitie
  beantwoord op 18/7/2002 (handelingen 2-223)
2-853 Anne-Marie Lizin (PS) 15/7/2002
  de lijst van de terroristische organisaties
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 16/7/2002 (handelingen 2-219)
2-868 Anne-Marie Lizin (PS) 8/10/2002
  het gevaar voor radioactieve besmetting wanneer een vliegtuig neerstort op een kerncentrale
  Eerste minister
  beantwoord op 17/10/2002 (handelingen 2-235)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-877
2-895 Anne-Marie Lizin (PS) 7/11/2002
  de gevallen van ontvoering van kinderen vanuit Belgiλ naar Algerije
  minister van Justitie
  beantwoord op 14/11/2002 (handelingen 2-241)
2-908 Anne-Marie Lizin (PS) 25/11/2002
  de achteruitgang die een erkenning van de verstoting in het Belgisch recht zou betekenen
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : mondelinge vraag 2-1143
2-951 Anne-Marie Lizin (PS) 30/1/2003
  de aan het ambassadepersoneel opgelegde salarisverlaging
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 6/2/2003 (handelingen 2-267)
2-963 Anne-Marie Lizin (PS) 12/2/2003
  de niet-gemotiveerde uitzetting van twee Belgen door de staat Israλl op 26 december 2002
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 20/2/2003 (handelingen 2-271)
2-977 Anne-Marie Lizin (PS) 28/2/2003
  de dienst "persoonsbescherming" (close protection) van de Staatsveiligheid
  minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Justitie
  beantwoord op 13/3/2003 (handelingen 2-275)
  Verwantschap met een andere vraag : mondelinge vraag 2-1260
2-979 Anne-Marie Lizin (PS) 13/3/2003
  de omzendbrief van 1 juli 2002 tot wijziging en coφrdinatie van de omzendbrief van 6 juni 1962 houdende de algemene onderrichtingen betreffende de getuigschriften van goed zedelijk gedrag
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 20/3/2003 (handelingen 2-277)