Zoekresultaat vragen om uitleg

Criteria :
2: Legislatuur 1999-2003
Ingediend door Michel Barbeaux

37 resultaten

2-98 Michel Barbeaux (PSC) 2/3/2000
  de voorstellen voor de modernisering van de openbare besturen
  minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
  beantwoord op 16/3/2000 (handelingen 2-33)
2-125 Michel Barbeaux (PSC) 27/4/2000
  het sturen van waarnemers van de Europese Unie naar Peru voor de tweede ronde van de presidentsverkiezingen in juni 2000
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 11/5/2000 (handelingen 2-45)
2-155 Michel Barbeaux (PSC) 7/6/2000
  de reactie van de Belgische regering op de betwiste herverkiezing van de president van Peru
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 21/6/2000 (handelingen 2-55)
2-209 Michel Barbeaux (PSC) 12/7/2000
  de toepassing van de sociale franchise op samenwonende werklozen
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 19/7/2000 (handelingen 2-65)
2-210 Michel Barbeaux (PSC) 12/7/2000
  de noodzaak om de overheidsfinanciering van het wetenschappelijk onderzoek in Belgi te verhogen door een verlaging van de federale lasten
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  minister van Financin
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  beantwoord op 19/7/2000 (handelingen 2-65)
2-239 Michel Barbeaux (PSC) 25/10/2000
  de herfinanciering van de Franse Gemeenschap
  Eerste minister
  beantwoord op 9/11/2000 (handelingen 2-76)
2-290 Michel Barbeaux (PSC) 7/12/2000
  de modernisering van het federaal openbaar ambt
  minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
  beantwoord op 14/12/2000 (handelingen 2-84)
2-312 Michel Barbeaux (PSC) 11/1/2001
  de achterstand bij de betaling van de facturen van de ziekenhuizen en de weerslag op de begroting van het RIZIV
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 18/1/2001 (handelingen 2-89)
2-319 Michel Barbeaux (PSC) 18/1/2001
  de invoering van verlof vr het pensioen voor het personeel van de ministeries van niveau 3 en 4
  minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
  beantwoord op 1/2/2001 (handelingen 2-91)
2-332 Michel Barbeaux (PSC) 25/1/2001
  het afschaffen van de examenagenda van het VWS
  minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
  beantwoord op 1/2/2001 (handelingen 2-91)
2-365 Michel Barbeaux (PSC) 15/2/2001
  de vraag of de instelling van een Administratief Technisch Secretariaat bij het ministerie van Binnenlandse Zaken past in het kader van de hervormingen van het Copernicusplan
  minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
  beantwoord op 22/2/2001 (handelingen 2-98)
2-366 Michel Barbeaux (PSC) 15/2/2001
  de toekomst van de Regie der Gebouwen
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
  beantwoord op 22/2/2001 (handelingen 2-98)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-374
2-393 Michel Barbeaux (PSC) 7/3/2001
  de toestand van de ICT-manager en de aanwijzing van toekomstige managers bij de federale openbare besturen
  minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
  beantwoord op 15/3/2001 (handelingen 2-101)
2-453 Michel Barbeaux (PSC) 26/4/2001
  de hervorming van de taalwetgeving
  minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
  beantwoord op 17/5/2001 (handelingen 2-114)
2-466 Michel Barbeaux (PSC) 10/5/2001
  de procedure die zal worden gevolgd bij het aanwijzen van de toekomstige managers
  minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
  beantwoord op 17/5/2001 (handelingen 2-114)
2-471 Michel Barbeaux (PSC) 10/5/2001
  de overschrijding van de RIZIV-begroting voor het jaar 2000
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 31/5/2001 (handelingen 2-119)
2-530 Michel Barbeaux (PSC) 28/6/2001
  het ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid en de gewesten over de oprichting van het Agentschap inzake het onroerende patrimonium
  minister van Financin
  beantwoord op 5/7/2001 (handelingen 2-134)
2-552 Michel Barbeaux (PSC) 1/10/2001
  de herfinanciering van de diensten thuisverpleging die een beroep doen op loontrekkend personeel
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 18/10/2001 (handelingen 2-148)
2-597 Michel Barbeaux (PSC) 14/11/2001
  de niet-terugbetaling van sondevoeding in een MPI
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 22/11/2001 (handelingen 2-159)
2-633 Michel Barbeaux (PSC) 6/12/2001
  de oprichting van een Agentschap voor Buitenlandse Handel en de gevolgen ervan voor het personeel van de Belgische Dienst voor Buitenlandse Handel
  minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
  beantwoord op 13/12/2001 (handelingen 2-164)
2-703 Michel Barbeaux (PSC) 7/2/2002
  de gewijzigde verantwoordelijkheid van de ontvangers
  minister van Financin
  beantwoord op 21/2/2002 (handelingen 2-181)
2-729 Michel Barbeaux (PSC) 25/2/2002
  de procedure voor de aanwijzing van de directeur-generaal van het Opleidingsinstituut van de federale overheid
  minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 2-1974
2-741 Michel Barbeaux (PSC) 7/3/2002
  de gevolgen van de verkoop van de Financietoren
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
  beantwoord op 14/3/2002 (handelingen 2-190)
2-743 Michel Barbeaux (PSC) 7/3/2002
  de discriminatie waarvan bepaalde jobstudenten het slachtoffer zijn
  vice-eersteminister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
  minister van Financin
  beantwoord op 14/3/2002 (handelingen 2-190)
2-771 Michel Barbeaux (PSC) 18/4/2002
  de afschaffing van het Federaal Aankoopbureau
  minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
  beantwoord op 25/4/2002 (handelingen 2-200)
2-775 Michel Barbeaux (PSC) 25/4/2002
  de impact en de evolutie van de Copernicushervorming
  minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
  beantwoord op 16/5/2002 (handelingen 2-203)
2-806 Michel Barbeaux (cdH) 6/6/2002
  de uitvoering van Lambermont-bis en van het op 5 juni 2001 (H. Bonifatius) bereikte akkoord over de herschikking van de schulden van de scholen
  minister van Financin
  beantwoord op 13/6/2002 (handelingen 2-211)
2-845 Michel Barbeaux (cdH) 4/7/2002
  de discriminatie van het overheidspersoneel bij de toepassing van het vaderschapsverlof
  minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
  beantwoord op 10/7/2002 (handelingen 2-218)
2-922 Michel Barbeaux (cdH) 5/12/2002
  de verplichting voor Rijksambtenaren om een nieuwe dienstaanwijzing te aanvaarden
  minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
  beantwoord op 12/12/2002 (handelingen 2-251)
2-923 Michel Barbeaux (cdH) 5/12/2002
  de hervorming van de specifieke loopbanen bij de FOD Financin
  minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
  beantwoord op 12/12/2002 (handelingen 2-251)
2-927 Michel Barbeaux (cdH) 12/12/2002
  het beroep van verpleegkundige in Belgi en de problemen die ermee verband houden
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 19/12/2002 (handelingen 2-253)
2-952 Michel Barbeaux (cdH) 30/1/2003
  de voorwaarden waaronder leden van de religieuze gemeenschappen sociale uitkeringen kunnen genieten
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 6/2/2003 (handelingen 2-266)
2-981 Michel Barbeaux (cdH) 13/3/2003
  de terugbetaling door de ziekteverzekering van de medische kosten die voortvloeien uit sportongevallen
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  beantwoord op 20/3/2003 (handelingen 2-277)
2-982 Michel Barbeaux (cdH) 13/3/2003
  de toepassing van de wetgeving betreffende de IGO (inkomensgarantie voor ouderen) en de tegemoetkoming aan gehandicapten op de leden van de religieuze gemeenschappen en van de pluralistische leefgemeenschappen
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 20/3/2003 (handelingen 2-277)
2-983 Michel Barbeaux (cdH) 13/3/2003
  de berekening van de pensioenen van de personeelsleden van de CLB-centra
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 20/3/2003 (handelingen 2-277)
2-984 Michel Barbeaux (cdH) 13/3/2003
  de balans van de Copernicushervorming
  minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
  beantwoord op 20/3/2003 (handelingen 2-277)
2-985 Michel Barbeaux (cdH) 13/3/2003
  de toekomst van de Copernicushervorming
  minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
  beantwoord op 20/3/2003 (handelingen 2-277)