Zoekresultaat vragen om uitleg

Criteria :
2: Legislatuur 1999-2003
Ingediend door Jeannine Leduc

3 resultaten

2-658 Jeannine Leduc (VLD) 10/1/2002
  de belastingsinspectie in de fruitteeltsector
  minister van FinanciŽn
  beantwoord op 24/1/2002 (handelingen 2-175)
2-673 Jeannine Leduc (VLD) 22/1/2002
  de rechten en de plichten van een parlementslid dat met toepassing van het koninklijk besluit van 21 mei 1965 houdende algemeen reglement van de strafinrichtingen een gedetineerde bezoekt
  minister van Justitie
  beantwoord op 23/1/2002 (handelingen 2-174)
  Met redenen omklede motie door Myriam Vanlerberghe, Jeannine Leduc, Hugo Vandenberghe, Philippe Mahoux, Philippe Monfils, Paul Galand, Frans Lozie, Renť Thissen, gestemd op 23/1/2002 : verworpen
  Met redenen omklede motie, gestemd op 31/1/2002 : verworpen
2-674 Jeannine Leduc (VLD) 22/1/2002
  het al dan niet vragen van een toestemming van de cel "Mensenhandel" van het Centrum Leman, om samen met een parlementslid een gedetineerde te bezoeken in het kader van het koninklijk besluit van 21 mei 1965
  Eerste minister
  vraag ingetrokken