Zoekresultaat vragen om uitleg

Criteria :
1: Legislatuur 1995-1999
Ingediend door Anne-Marie Lizin

39 resultaten

1-353 Anne-Marie Lizin (PS) 8/10/1997
  de top van de "Francophonie" die in november van dit jaar te Hanoο wordt gehouden
  Eerste Minister
  ingeschreven op agenda commissie
1-354 Anne-Marie Lizin (PS) 8/10/1997
  de voorbereiding van de Europese Werkgelegenheidstop in november 1997
  Eerste Minister
  beantwoord op 19/11/1997 (commissiehandelingen 1-116)
1-356 Anne-Marie Lizin (PS) 9/10/1997
  TELERAD, het systeem voor het meten van de radioactiviteit op het Belgisch grondgebied
  vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 22/10/1997 (commissiehandelingen 1-112)
1-367 Anne-Marie Lizin (PS) 15/10/1997
  het lot van Souha Bechara, die opgesloten is in een kamp in Libanon
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 23/10/1997 (commissiehandelingen 1-114)
1-370 Anne-Marie Lizin (PS) 16/10/1997
  de netwerken van het Algerijnse terrorisme in Belgiλ
  vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Justitie
  beantwoord op 22/10/1997 (commissiehandelingen 1-112)
1-390 Anne-Marie Lizin (PS) 18/11/1997
  de toestand in Algerije, de verantwoordelijkheid voor de moordpartijen, het opeisen van de verantwoordelijkheid daarvoor en de desinformatiecampagnes die vanuit Londen worden gevoerd
  minister van Buitenlandse Zaken
  vraag geschrapt bij beslissing Bureau
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 1-389
1-397 Anne-Marie Lizin (PS) 27/11/1997
  de toestand in Cuba
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 8/1/1998 (handelingen 1-156)
1-398 Anne-Marie Lizin (PS) 27/11/1997
  het conflict bij Electrabel dat betrekking heeft op arbeidstijdverkorting en het scheppen van stabiele banen
  Eerste Minister
  beantwoord op 11/12/1997 (handelingen 1-151)
1-405 Anne-Marie Lizin (PS) 10/12/1997
  de islamitische fundamentalisten en hun banden in Algerije, in Egypte en in Europa, met name in Groot-Brittanniλ
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 8/1/1998 (handelingen 1-156)
1-406 Anne-Marie Lizin (PS) 10/12/1997
  de gevolgen van de top van Hanoi en meer in het bijzonder de voorstellen van Minister Ylieff
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 8/1/1998 (handelingen 1-156)
1-407 Anne-Marie Lizin (PS) 10/12/1997
  de resultaten van de vergadering van de vrienden van Congo van 3 en 4 december 1997
  staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 18/12/1997 (handelingen 1-155)
1-434 Anne-Marie Lizin (PS) 22/1/1998
  de Europese steun aan de strijd tegen het terrorisme in Algerije
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 29/1/1998 (handelingen 1-160)
1-449 Anne-Marie Lizin (PS) 12/2/1998
  de beslissing van de Verenigde Staten in verband met Irak
  minister van Buitenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
1-450 Anne-Marie Lizin (PS) 12/2/1998
  de campagne van Mevrouw Bonino, Europees commissaris, in verband met de rechten van de vrouwen in Afghanistan
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 10/3/1998 (handelingen 1-170)
1-466 Anne-Marie Lizin (PS) 4/3/1998
  het sturen van een Belgisch fregat naar de Golf
  minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 10/3/1998 (handelingen 1-170)
1-467 Anne-Marie Lizin (PS) 4/3/1998
  de handlangers van het Algerijnse terrorrisme in Londen
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 10/3/1998 (handelingen 1-170)
1-468 Anne-Marie Lizin (PS) 4/3/1998
  zijn aanwezigheid in Arusha
  minister van Justitie
  beantwoord op 12/3/1998 (handelingen 1-172)
1-469 Anne-Marie Lizin (PS) 5/3/1998
  de situatie in Kosovo
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 10/3/1998 (handelingen 1-170)
1-480 Anne-Marie Lizin (PS) 12/3/1998
  de bestrijding van het terrorisme in Europa en de GIA-netten
  vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 19/3/1998 (handelingen 1-173)
1-518 Anne-Marie Lizin (PS) 26/5/1998
  het verergeren van de situatie in Kosovo en de rol die Belgiλ kan spelen
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 11/6/1998 (handelingen 1-196)
1-522 Anne-Marie Lizin (PS) 27/5/1998
  het embargo tegen Irak
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 11/6/1998 (handelingen 1-196)
1-547 Anne-Marie Lizin (PS) 9/7/1998
  het Europees beleid ten aanzien van Kosovo
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 16/7/1998 (handelingen 1-211)
1-556 Anne-Marie Lizin (PS) 6/10/1998
  de europeanisering van het migranten- en asielbeleid
  vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 15/10/1998 (handelingen 1-213)
1-558 Anne-Marie Lizin (PS) 12/10/1998
  de berekening van de aan de gemeenten toekomende belastingopbrengsten
  minister van Financiλn
  vraag geherkwalificeerd
1-560 Anne-Marie Lizin (PS) 21/10/1998
  het overleg tussen de federale Staat en de gewesten over de manipulatie bij het toewijzen van de personen- en vennootschapsbelasting ten nadele van de gemeenten
  minister van Financiλn
  beantwoord op 19/11/1998 (handelingen 1-222)
1-569 Anne-Marie Lizin (PS) 29/10/1998
  het rapport van de Europese Rekenkamer over budgetten bestemd voor de nucleaire veiligheid in de Oost-Europese landen
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 3/12/1998 (handelingen 1-227)
1-573 Anne-Marie Lizin (PS) 10/11/1998
  het congres van het Vlaams Blok van 7 november 1998 te Brussel
  vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 19/11/1998 (handelingen 1-222)
1-574 Anne-Marie Lizin (PS) 10/11/1998
  Kosovo - was de ADIV op de hoogte ?
  vice-eerste minister en minister van Landsverdediging, belast met Energie
  beantwoord op 19/11/1998 (handelingen 1-222)
1-590 Anne-Marie Lizin (PS) 14/12/1998
  de elektriciteiteitssector en de toekomstperspectieven
  vice-eerste minister en minister van Landsverdediging, belast met Energie
  beantwoord op 14/1/1999 (handelingen 1-237)
1-591 Anne-Marie Lizin (PS) 15/12/1998
  de beslissing om 18 onbemande "Hunter"-vliegtuigen van Israλlisch-Amerikaanse makelij te kopen
  vice-eerste minister en minister van Landsverdediging, belast met Energie
  beantwoord op 14/1/1999 (handelingen 1-237)
1-592 Anne-Marie Lizin (PS) 15/12/1998
  het inschakelen van gehandicapten in het normale arbeidsproces
  staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid
  beantwoord op 14/1/1999 (handelingen 1-237)
1-600 Anne-Marie Lizin (PS) 19/1/1999
  de toestand in Kosovo
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 21/1/1999 (handelingen 1-239)
1-601 Anne-Marie Lizin (PS) 19/1/1999
  de toestand in Congo
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 4/2/1999 (handelingen 1-241)
1-602 Anne-Marie Lizin (PS) 19/1/1999
  de toestand in Kosovo
  vice-eerste minister en minister van Landsverdediging, belast met Energie
  beantwoord op 4/2/1999 (handelingen 1-242)
1-604 Anne-Marie Lizin (PS) 20/1/1999
  de toekomstperspectieven betreffende de individualisering van de socialezekerheidsrechten ; aanvullende verzekering ziekenhuisopneming
  minister van Sociale Zaken
  verwezen naar plenaire
1-613 Anne-Marie Lizin (PS) 3/2/1999
  zijn ontmoeting met de Franse Minister van Landsverdediging op 15 januari 1999
  vice-eerste minister en minister van Landsverdediging, belast met Energie
  beantwoord op 25/2/1999 (handelingen 1-247)
1-625 Anne-Marie Lizin (PS) 25/3/1999
  de rol die de NAVO en de OVSE in Kosovo spelen
  vice-eerste minister en minister van Landsverdediging, belast met Energie
  vraag ingetrokken
1-632 Anne-Marie Lizin (PS) 22/4/1999
  het opheffen van het embargo tegen Burundi
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 29/4/1999 (handelingen 1-268)
1-633 Anne-Marie Lizin (PS) 22/4/1999
  de toestand in Kosovo
  vice-eerste minister en minister van Landsverdediging, belast met Energie
  minister van Buitenlandse Zaken
  vraag ingetrokken