Zoekresultaat vragen om uitleg

Criteria :
1: Legislatuur 1995-1999
Ingediend door Patrick Hostekint

14 resultaten

1-383 Patrick Hostekint (SP) 5/11/1997
  de verdwijning en de moord op vier Belgische paters in Guatemala
  minister van Buitenlandse Zaken
  ingeschreven op agenda commissie
1-412 Patrick Hostekint (SP) 19/12/1997
  de inbraak in het munitiedepot van Houthulst en de structurele hervormingen die zich opdringen binnen het leger
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 8/1/1998 (handelingen 1-156)
1-426 Patrick Hostekint (SP) 15/1/1998
  het asielbeleid ten opzichte van personen van Rwandese nationaliteit
  vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 17/2/1998 (handelingen 1-165)
1-428 Patrick Hostekint (SP) 15/1/1998
  de uitlevering van Rwandezen die verdacht worden van medeplichtigheid aan de genocide
  minister van Justitie
  beantwoord op 22/1/1998 (handelingen 1-158)
1-445 Patrick Hostekint (SP) 11/2/1998
  de problematiek van de beschutte werkplaatsen
  minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen
  minister van Sociale Zaken
  beantwoord op 19/3/1998 (handelingen 1-174)
1-504 Patrick Hostekint (SP) 23/4/1998
  de evolutie in de betrekkingen tussen Belgi en Congo
  staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 30/4/1998 (handelingen 1-182)
1-506 Patrick Hostekint (SP) 23/4/1998
  de moord op een Belgische missiezuster in Kananga (Congo)
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 30/4/1998 (handelingen 1-182)
1-523 Patrick Hostekint (SP) 27/5/1998
  de resultaten van de interdepartementale werkgroep voor de beschutte werkplaatsen
  minister van Sociale Zaken
  beantwoord op 11/6/1998 (handelingen 1-196)
1-542 Patrick Hostekint (SP) 1/7/1998
  de regelgeving voor het afleveren van arbeidskaarten en -vergunningen aan buitenlandse professionele sportbeoefenaars
  minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen
  beantwoord op 16/7/1998 (handelingen 1-211)
1-568 Patrick Hostekint (SP) 27/10/1998
  de particuliere slachtingen en de illegale vleeshandel in ons land
  minister van Volksgezondheid en Pensioenen
  beantwoord op 26/11/1998 (handelingen 1-224)
1-578 Patrick Hostekint (SP) 17/11/1998
  de recente verklaringen van de staatssecretaris met betrekking tot de relaties tussen Belgi en de regio van de Grote Meren
  staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 3/12/1998 (handelingen 1-226)
1-598 Patrick Hostekint (SP) 14/1/1999
  de resultaten van zijn recent bezoek aan Cuba
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 21/1/1999 (handelingen 1-239)
1-608 Patrick Hostekint (SP) 28/1/1999
  het gewaarborgd minimummaandinkomen in de beschutte werkplaatsen
  minister van Sociale Zaken
  beantwoord op 4/2/1999 (handelingen 1-241)
1-626 Patrick Hostekint (SP) 25/3/1999
  de universitaire samenwerking met ontwikkelingslanden
  staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 1/4/1999 (handelingen 1-260)