Zoekresultaat schriftelijke vragen

Criteria :
7: Legislatuur 2019-....
Ingediend door Sabine de Bethune

6 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
7-1236 Sabine de Bethune (CD&V) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen  
  Bahrein - Mensenrechtenschendingen - Actie van BelgiŽ - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/6/2021) 3/5/2021
  Antwoord 24/6/2021
7-1134 Sabine de Bethune (CD&V) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen  
  Verenigde Arabische Emiraten - Prinses Latifa al-Maktoum - Hechtenis - Mogelijke verdwijning - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2021) 5/3/2021
  Antwoord 1/4/2021
7-1056 Sabine de Bethune (CD&V) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen  
  Burgerjournaliste Zhang Zhan - Invrijheidsstelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021) 1/3/2021
  Antwoord 25/5/2021
7-1055 Sabine de Bethune (CD&V) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen  
  Vrouwenrechtenactiviste Loujain al-Hathloul - Invrijheidsstelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021) 1/3/2021
  Antwoord 6/5/2021
7-395 Sabine de Bethune (CD&V) minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking  
  Personen met een handicap - Gehandicaptenuitkering - Lokale mandataris - Einde van het mandaat - Lagere uitkering - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/4/2020) 10/3/2020
  Antwoord 18/6/2020
7-394 Sabine de Bethune (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Ouderschapsverlof - Moederschapsrust - Lokale mandataris - Verhindering mandaat
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/4/2020) 10/3/2020
  Antwoord 27/8/2020