Zoekresultaat schriftelijke vragen

Criteria :
6: Legislatuur 2014-2019
Ingediend door Véronique Waroux

3 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
6-2240 Véronique Waroux (cdH) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Asielaanvraag - Verband met het integratiebeleid - Behandelingstermijn
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019) 15/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1362
6-1512 Véronique Waroux (cdH) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Verenigde Naties (VN) - Verklaring van de rechten van de boeren en andere werklieden op het platteland - Standpunt van België - Overleg met de gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/8/2017) 29/6/2017
  Antwoord 15/7/2018
6-1362 Véronique Waroux (cdH) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Asielaanvraag - Verband met het integratiebeleid - Behandelingstermijn
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017) 14/4/2017
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2240