Zoekresultaat schriftelijke vragen

Criteria :
6: Legislatuur 2014-2019
Ingediend door Nadia El Yousfi

5 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
6-1579 Nadia El Yousfi (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Cosmetica - Aanwezigheid van verzadigde koolwaterstoffen en aromatische koolwaterstoffen - Gevaarlijkheid - Maatregelen voor de volksgezondheid - Bescherming van de consumenten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/11/2017 ) 12/10/2017
  Rappel 28/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1578
6-1578 Nadia El Yousfi (PS) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Cosmetica - Aanwezigheid van verzadigde koolwaterstoffen en aromatische koolwaterstoffen - Gevaarlijkheid - Maatregelen voor de volksgezondheid - Bescherming van de consumenten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/11/2017 ) 12/10/2017
  Antwoord 1/12/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1579
6-1129 Nadia El Yousfi (PS) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  
  “Bio”-producten - Decertificering - Europese wetgeving - Evolutie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/12/2016 ) 22/11/2016
  Antwoord 21/12/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1128
6-1128 Nadia El Yousfi (PS) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  “Bio”-producten - Decertificering - Europese wetgeving - Evolutie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/12/2016 ) 22/11/2016
  Antwoord 13/1/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1129
6-429 Nadia El Yousfi (PS) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Financiën  
  Beeld van de vrouw in de media - Aanwezigheid van seksistische stereotypen - Aanpak - Samenwerking tussen de Gemeenschappen - Seksistische reclame - Jury voor Ethische Praktijken - Zorra-prijs - Eventuele herinvoering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/3/2015 ) 30/1/2015
  Antwoord 15/6/2015