Zoekresultaat schriftelijke vragen

Criteria :
6: Legislatuur 2014-2019
Ingediend door Sabine de Bethune

23 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
6-2262 Sabine de Bethune (CD&V) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Federale politie - Cel ę†Kunst en Antiek†Ľ - Personeelscapaciteit - Werkingsbudget
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/2/2019) 23/1/2019
  Antwoord 20/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1479
6-2261 Sabine de Bethune (CD&V) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Overlegplatform ę†Invoer, Uitvoer en Restitutie van Cultuurgoederen†Ľ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/2/2019) 23/1/2019
  Antwoord 5/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1342
6-1479 Sabine de Bethune (CD&V) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Federale politie - Cel ę†Kunst en Antiek†Ľ - Personeelscapaciteit - Werkingsbudget
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/7/2017) 12/6/2017
  Rappel 7/11/2017
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2262
6-1478 Sabine de Bethune (CD&V) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Cultureel erfgoed - Bescherming - Conventie van Nicosia van 19 mei 2017 - Omzetting
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/7/2017) 12/6/2017
  Antwoord 14/7/2017
6-1477 Sabine de Bethune (CD&V) minister van Justitie  
  Cultuurgoederen - Ongeoorloofde invoer, uitvoer en overdracht - Maatregelen - Verdrag van de Unesco (1970) - Omzetting wetgeving - Ambtelijk interfederaal overlegplatform "Invoer, Uitvoer en Restitutie van Cultuurgoederen" - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/7/2017) 12/6/2017
  Antwoord 14/9/2017
6-1471 Sabine de Bethune (CD&V) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Beschutte werkplaatsen en sociale werkplaatsen - Economische werkloosheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/7/2017) 2/6/2017
  Rappel 23/1/2019
  Antwoord 28/1/2019
6-1388 Sabine de Bethune (CD&V) minister van Defensie, belast met Ambtenaren-zaken  
  Parlementen - Bewaking en beveiliging - Militaire Politie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017) 19/4/2017
  Antwoord 15/5/2017
6-1343 Sabine de Bethune (CD&V) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  UNESCO-verdrag van 1970 inzake de restitutie van cultuurgoederen - Omzettingswet
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017) 14/4/2017
  Rappel 23/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-1342 Sabine de Bethune (CD&V) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Overlegplatform ę†Invoer, Uitvoer en Restitutie van Cultuurgoederen†Ľ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017) 14/4/2017
  Rappel 7/11/2017
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2261
6-953 Sabine de Bethune (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Familiale hypercholesterolemie - Gezondheidsbeleid - Specifieke aandacht - Acties en campagnes - PatiŽntenvereniging BELCHOL - Samenwerking en ondersteuning
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/6/2016) 29/4/2016
  Antwoord 20/9/2016
6-729 Sabine de Bethune (CD&V) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Handel in menselijke organen - Bestrijding - Verdrag
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/10/2015) 25/9/2015
  Antwoord 18/11/2015
6-360 Sabine de Bethune (CD&V) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  De Munt - Besparingen - Programmatie - Schrapping van hedendaagse dans - Ondersteuning van hedendaagse dans - Overleg met de deelstaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/1/2015) 30/12/2014
  Rappel 23/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-302 Sabine de Bethune (CD&V) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Beursgenoteerde bedrijven - Raad van bestuur - Vrouwelijke bestuurders - Wettelijke voorwaarden - Toezichtprocedure
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2015) 9/12/2014
  Antwoord 15/1/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-300
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-301
6-301 Sabine de Bethune (CD&V) minister van Justitie  
  Beursgenoteerde bedrijven - Raad van bestuur - Vrouwelijke bestuurders - Wettelijke voorwaarden - Toezichtprocedure
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2015) 9/12/2014
  Antwoord 24/11/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-300
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-302
6-300 Sabine de Bethune (CD&V) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Beursgenoteerde bedrijven - Raad van bestuur - Vrouwelijke bestuurders - Wettelijke voorwaarden - Toezichtprocedure
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2015) 9/12/2014
  Antwoord 19/12/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-301
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-302
6-282 Sabine de Bethune (CD&V) minister van Justitie  
  Vrouwen met een beperking - Kwetsbaarheid voor geweld - Onderzoek - Politionele en gerechtelijke statistieken - Specifieke richtlijnen van de procureurs-generaal - Beleidsmaatregelen - Interfederale nationale actieplan
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2015) 5/12/2014
  Antwoord 24/9/2015
6-280 Sabine de Bethune (CD&V) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn  
  Vrouwen met een beperking - Kwetsbaarheid voor geweld - Prevalentie - Onderzoek - Verenigingen - Belangengroepen - Interfederale nationale actieplan
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2015) 5/12/2014
  Antwoord 14/7/2015
6-279 Sabine de Bethune (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Vrouwen met een beperking - Kwetsbaarheid voor geweld - Psychisch geweld - Prevalentie - Onderzoek - Beleidsmaatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2015) 5/12/2014
  Antwoord 9/1/2015
6-278 Sabine de Bethune (CD&V) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn  
  Beursgenoteerde bedrijven - Raad van bestuur - Vrouwelijke bestuurders - Wettelijke voorwaarden - Toezichtsprocedure
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2015) 5/12/2014
  Antwoord 15/6/2015
6-258 Sabine de Bethune (CD&V) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn  
  VN-Comitť voor de rechten van de vrouw - Zitting - Periodiek verslag van BelgiŽ - Concluderende bemerkingen - Amendement bij artikel 20 van het VN-vrouwenrechtenverdrag
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/1/2015) 27/11/2014
  Antwoord 10/4/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-257
6-257 Sabine de Bethune (CD&V) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  VN-Comitť voor de rechten van de vrouw - Zitting - Periodiek verslag van BelgiŽ - Concluderende bemerkingen - Amendement bij artikel 20 van het VN-vrouwenrechtenverdrag
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/1/2015) 27/11/2014
  Antwoord 21/1/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-258
6-240 Sabine de Bethune (CD&V) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn  
  Verdrag van Istanbul van 11 mei 2011 ter voorkoming en bestrijding van geweld tegen vrouwen en tegen huiselijk geweld - Ratificatie - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/12/2014) 26/11/2014
  Antwoord 30/7/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-239
6-239 Sabine de Bethune (CD&V) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Verdrag van Istanbul van 11 mei 2011 ter voorkoming en bestrijding van geweld tegen vrouwen en tegen huiselijk geweld - Ratificatie - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/12/2014) 26/11/2014
  Antwoord 2/3/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-240