Zoekresultaat schriftelijke vragen

Criteria :
4: Legislatuur 2007-2010
Ingediend door Joëlle Kapompolé

6 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
4-3397 Joëlle Kapompolé (PS) staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Personnes handicapées - Pension pour invalidité - Payement à domicile par le facteur - Absence de l'allocataire - Solutions Personen met een handicap - Invaliditeitspensioen - Uitbetaling aan huis door de postbode - Afwezigheid van de uitkeringsgerechtig
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2009) 29/4/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3396
4-3396 Joëlle Kapompolé (PS) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  Personnes handicapées - Pension pour invalidité - Payement à domicile par le facteur - Absence de l'allocataire - Solutions Personen met een handicap - Invaliditeitspensioen - Uitbetaling aan huis door de postbode - Afwezigheid van de uitkeringsgerechtig
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2009) 29/4/2009
  Antwoord 27/5/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3397
4-2457 Joëlle Kapompolé (PS) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen  
  Activeringsplan werklozen - Evaluatie voor 2007 - Aantal gestrafte werklozen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-651
4-651 Joëlle Kapompolé (PS) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen  
  Activeringsplan werklozen - Evaluatie voor 2007 - Aantal gestrafte werklozen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008) 3/4/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-205
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2457
4-205 Joëlle Kapompolé (PS) minister van Werk  
  Activeringsplan werklozen - Evaluatie voor 2007 - Aantal gestrafte werklozen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008) 24/1/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-651
4-39 Joëlle Kapompolé (PS) vice-eersteminister en minister van Financiën  
  Agrobrandstoffen - Afschaffen van de heffing - Ecologische en maatschappelijke impact (Opportuniteit van het verlenen van fiscale steun aan een product waarvan de ecologische en maatschappelijke impact wordt betwist - Nood aan een parlementair debat)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/11/2007) 30/10/2007
  Antwoord 12/11/2007