Zoekresultaat schriftelijke vragen

Criteria :
4: Legislatuur 2007-2010
Ingediend door Louis Siquet

2 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
4-7498 Louis Siquet (PS) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij van de Belgische Spoorwegen (NMBS) - Intercitylijn (IC) Oostende-Brussel-Eupen - Aansluiting op het Duits ICE-netwerk - Duits mobiliteitsproject “Mobile Region 2020” - Weigering van België - Redenen - Station van Eupen - Sluiting
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2010) 8/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7081 Louis Siquet (PS) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Belgische vereniging van auteurs, componisten en uitgevers (SABAM) - Bureau van Weismes - Sluiting - Opheffing van een dienst voor de Duitstalige burgers - Geldende reglementering betreffende het gebruik der talen in bestuurszaken - Respect
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010) 5/3/2010
  Antwoord 15/4/2010