Zoekresultaat schriftelijke vragen

Criteria :
3: Legislatuur 2003-2007
Ingediend door Olga Zrihen

24 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
3-7777 Olga Zrihen (PS) minister van Buitenlandse Zaken  
  Verenigde Staten - Overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen - Uitvoering - Eerbiediging.
  Verzending vraag 28/3/2007
  Antwoord 24/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7776
3-7776 Olga Zrihen (PS) vice-eersteminister en minister van Financiλn  
  Verenigde Staten - Overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen - Uitvoering - Eerbiediging.
  Verzending vraag 28/3/2007
  Antwoord 19/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7777
3-7218 Olga Zrihen (PS) minister van Werk  
  Onderaanneming - Zwartwerk - Controle.
  Verzending vraag 21/2/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
3-7217 Olga Zrihen (PS) minister van Werk  
  Onderaanneming - Veiligheid op het werk.
  Verzending vraag 21/2/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
3-6778 Olga Zrihen (PS) staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Adviesraad voor gehandicapten - Oprichting.
  Verzending vraag 26/1/2007
  Antwoord 16/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-86 20/2/2007
3-6773 Olga Zrihen (PS) vice-eersteminister en minister van Financiλn  
  Personenbelasting - Belastingaftrek - Werken uitgevoerd door geregistreerde aannemers.
  Verzending vraag 26/1/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
  Antwoord 24/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
3-6568 Olga Zrihen (PS) minister van Buitenlandse Zaken  
  Europese Unie - Ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid - Prioriteiten van het "Programma van Den Haag" - Evaluatie.
  Verzending vraag 19/1/2007
  Antwoord 14/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-86 20/2/2007
3-6567 Olga Zrihen (PS) minister van Buitenlandse Zaken  
  Afghanistan - Vrouwenrechten - Verkrachtingen.
  Verzending vraag 19/1/2007
  Antwoord 14/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-86 20/2/2007
3-6566 Olga Zrihen (PS) minister van Buitenlandse Zaken  
  Programma ARGO - Evaluatie.
  Verzending vraag 19/1/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
  Antwoord 8/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
3-6565 Olga Zrihen (PS) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Eurodacsysteem - Evaluatie.
  Verzending vraag 19/1/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
  Antwoord 24/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
3-6400 Olga Zrihen (PS) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  ITER-verdrag - Ondertekening - Vooruitzichten voor Belgiλ.
  Verzending vraag 13/12/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-84 23/1/2007
  Antwoord 8/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-86 20/2/2007
3-6399 Olga Zrihen (PS) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Grote elektriciteitspanne van 4 november 2006 - Gevolgen - Preventie.
  Verzending vraag 13/12/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-84 23/1/2007
  Antwoord 23/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
3-5859 Olga Zrihen (PS) minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen  
  Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid (DOSZ) - Wijziging van de wetgeving - Koninklijke besluiten tot uitvoering.
  Verzending vraag 21/9/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-78 31/10/2006
3-5641 Olga Zrihen (PS) vice-eersteminister en minister van Financiλn  
  Wereldbank - Mandaat toevertrouwd aan de Belgische bestuurder - Instructies van de regering.
  Verzending vraag 12/7/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-73 22/8/2006
3-3899 Olga Zrihen (PS) minister van Buitenlandse Zaken  
  Wit-Rusland - Respect voor de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.
  Verzending vraag 5/12/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-58 17/1/2006
  Antwoord 3/5/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-66 9/5/2006
3-3728 Olga Zrihen (PS) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Europees Programma " Intelligente energie -Europa" - Ontwikkeling en implementatie in Belgiλ.
  Verzending vraag 17/11/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-57 3/1/2006
  Antwoord 9/1/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-58 17/1/2006
3-3724 Olga Zrihen (PS) minister van Buitenlandse Zaken  
  Wereldtop over de informatiemaatschappij van 16 tot 18 november 2005 in Tunis - Mensenrechten in Tunesiλ - Standpunt van Belgiλ.
  Verzending vraag 17/11/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-57 3/1/2006
  Antwoord 22/2/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-61 28/2/2006
3-3020 Olga Zrihen (PS) staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken  
  Wereldhandelsorganisatie (WTO) - Ministersconferentie in Hongkong in december 2005 - Houding van de Europese Unie en van Belgiλ.
  Verzending vraag 15/7/2005
  Antwoord 25/8/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-48 30/8/2005
3-3015 Olga Zrihen (PS) minister van Buitenlandse Zaken  
  Colombiλ - Wetsontwerp voor de gerechtigheid en de vrede - Standpunt van de Europese Unie.
  Verzending vraag 15/7/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-48 30/8/2005
  Antwoord 26/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
3-2996 Olga Zrihen (PS) minister van Werk  
  Reclame - Gebruik van seks in de reclameboodschappen - Bescherming van de gebruikers - Jury voor ethische reclame.
  Verzending vraag 8/7/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-47 16/8/2005
  Antwoord 19/10/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-52 25/10/2005
3-2994 Olga Zrihen (PS) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Economische conjunctuur - Faillissementen - Ontwikkeling.
  Verzending vraag 8/7/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-47 16/8/2005
  Antwoord 2/9/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-49 13/9/2005
3-2934 Olga Zrihen (PS) staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Personen met een handicap - Specifieke stimulerende maatregelen - Sensibilisering van regeringsverantwoordelijken.
  Verzending vraag 17/6/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-46 2/8/2005
3-2933 Olga Zrihen (PS) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Tewerkstelling van personen met een handicap - Werkloosheidsvallen - Aanwerving van personen met een handicap in de openbare sector - Eerbiediging van aanwervingsquota.
  Verzending vraag 17/6/2005
  Antwoord 18/7/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-45 19/7/2005
3-2931 Olga Zrihen (PS) minister van Werk  
  Internationaal huispersoneel - Misbruik, slechte behandeling en uitbuiting - Sensibilisering - Klachten.
  Verzending vraag 17/6/2005
  Antwoord 13/7/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-45 19/7/2005