Zoekresultaat schriftelijke vragen

Criteria :
3: Legislatuur 2003-2007
Ingediend door François Roelants du Vivier

20 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
3-6436 François Roelants du Vivier (MR) minister van Buitenlandse Zaken  
  Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing - Facultatief protocol - Ratificatie.
  Verzending vraag 20/12/2006
  Antwoord 20/12/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-82 27/12/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6435
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1979
3-6435 François Roelants du Vivier (MR) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing - Facultatief protocol - Ratificatie.
  Verzending vraag 20/12/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-84 23/1/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6436
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1979
3-6434 François Roelants du Vivier (MR) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Belgisch recht - Bestraffing van het negationisme - Interministeriële Commissie voor Humanitair Recht - Besluiten.
  Verzending vraag 20/12/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-84 23/1/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1961
3-5920 François Roelants du Vivier (MR) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Misdrijven en moorden - Aangegeven wapens.
  Verzending vraag 22/9/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-78 31/10/2006
  Antwoord 23/11/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-80 28/11/2006
3-5919 François Roelants du Vivier (MR) staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken  
  Europese richtlijnen - Omzetting in intern Belgisch recht.
  Verzending vraag 22/9/2006
  Antwoord 19/10/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-78 31/10/2006
3-5455 François Roelants du Vivier (MR) staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken  
  Milieu - Zwemwater - Inbreuken op de Europese wetgeving.
  Verzending vraag 16/6/2006
  Antwoord 13/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5454
3-5454 François Roelants du Vivier (MR) minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen  
  Milieu - Zwemwater - Inbreuken op de Europese wetgeving.
  Verzending vraag 16/6/2006
  Antwoord 24/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5455
3-5438 François Roelants du Vivier (MR) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Mede-eigendom - Evaluatie van de wetgeving - Werkgroep.
  Verzending vraag 16/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
  Antwoord 31/8/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-74 5/9/2006
3-4738 François Roelants du Vivier (MR) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Probleem van de bestraffing van het negationisme in het Belgische recht - Interministeriële Commissie voor Humanitair Recht - Stand van de werkzaamheden.
  Verzending vraag 24/3/2006
  Antwoord 14/4/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-65 25/4/2006
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 3-1446
3-4287 François Roelants du Vivier (MR) minister van Buitenlandse Zaken  
  Azerbeidzjan - Vernieling van het Armeens cultureel patrimonium - Eventueel optreden van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE).
  Verzending vraag 7/2/2006
  Antwoord 14/3/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-62 14/3/2006
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1308
3-2710 François Roelants du Vivier (MR) minister van Buitenlandse Zaken  
  Officieel bezoek aan Roemenië in april 2005 - Samenstelling van de delegatie - Taalverhouding bij de deelnemers en bij de journalisten.
  Verzending vraag 19/5/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-44 5/7/2005
  Antwoord 10/8/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-47 16/8/2005
3-2133 François Roelants du Vivier (MR) staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken  
  Europese richtlijnen - Milieuwetgeving - Uitblijven van de omzetting in Belgisch recht - Inbreukprocedures van de Europese Commissie.
  Verzending vraag 24/1/2005
  Antwoord 23/2/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
3-1810 François Roelants du Vivier (MR) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Eurojust - Omzetting van de beslissing van de Europese Raad van 28 februari 2002.
  Verzending vraag 9/12/2004
  Antwoord 20/12/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-30 21/12/2004
  Verwijzing naar een vorige vraag : schriftelijke vraag 3-1697
3-1759 François Roelants du Vivier (MR) vice-eersteminister en minister van Financiën  
  Pensioenen - Fiscale aftrekbaarheid - Discriminatie - Procedure wegens niet-nakoming geopend door de Europese Commissie.
  Verzending vraag 3/12/2004
  Antwoord 24/12/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-31 4/1/2005
3-1697 François Roelants du Vivier (MR) staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken  
  Eurojust - Omzetting van de beslissing van de Europese Raad van 28 februari 2002.
  Verzending vraag 5/11/2004
  Antwoord 24/11/2004
  Beslissing niet publicatie 24/11/2004
  Verwijzing naar een latere vraag : schriftelijke vraag 3-1810
3-1696 François Roelants du Vivier (MR) staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken  
  Europese richtlijnen die een impact hebben op de interne markt - Omzetting in nationaal recht - Vertraging - Aanbevelingen van de Europese Commissie.
  Verzending vraag 5/11/2004
  Antwoord 7/12/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-29 7/12/2004
3-1695 François Roelants du Vivier (MR) minister van Mobiliteit  
  Verkeersveiligheid - Kruislichten - Permanent laten branden van de lichten.
  Verzending vraag 5/11/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-30 21/12/2004
  Antwoord 5/10/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-51 11/10/2005
3-1694 François Roelants du Vivier (MR) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Uitbreiding van de Europese Unie - Ontwikkelingssamenwerking- Toestand in de nieuwe lidstaten.
  Verzending vraag 5/11/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-30 21/12/2004
  Antwoord 30/12/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-31 4/1/2005
3-1629 François Roelants du Vivier (MR) minister van Buitenlandse Zaken  
  Tweede Protocol van de Conventie van Den Haag inzake de bescherming van de culturele goederen in geval van een gewapend conflict - Bekrachtiging.
  Verzending vraag 20/10/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-28 23/11/2004
  Antwoord 24/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
3-1286 François Roelants du Vivier (MR) staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken  
  Omzetting van Europese richtlijnen - Balans.
  Verzending vraag 12/8/2004
  Antwoord 13/9/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-24 21/9/2004