Zoekresultaat schriftelijke vragen

Criteria :
3: Legislatuur 2003-2007
Ingediend door Annemie Van de Casteele

Nummer Senator Minister Datum
3-7951 Annemie Van de Casteele (VLD) staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Tegemoetkomingen aan personen met een handicap - Vereiste leeftijd.
  Verzending vraag 27/4/2007
  Antwoord 27/4/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-2337
3-7949 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Plaatsvervangende huisartsen - Erkenning.
  Verzending vraag 26/4/2007
  Antwoord 26/4/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-2335
3-7948 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Antivirale middelen - Aankoop - Distributie.
  Verzending vraag 27/4/2007
  Antwoord 27/4/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-2334
3-7943 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Geneesmiddelen - Referentieterugbetaling - Specifieke patiŽntengoepen - Negatieve effecten.
  Verzending vraag 27/4/2007
  Antwoord 27/4/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-2320
3-7922 Annemie Van de Casteele (VLD) staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Gehandicapte personen - Administratieve vereenvoudiging - Elektronische badge.
  Verzending vraag 24/4/2007
  Antwoord 24/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-2294
3-7811 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Overheidspensioenen - Evolutie.
  Verzending vraag 30/3/2007
  Antwoord 24/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
3-7743 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Statuut OMNIO - Invoering - Toepassing voor zelfstandigen.
  Verzending vraag 26/3/2007
  Antwoord 26/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-2197
3-7623 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Arbeidsongeschikte zelfstandigen - Vrijwilligerswerk.
  Verzending vraag 14/3/2007
  Antwoord 19/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-2194
3-7513 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Werk  
  Overheidssector - Vergoedingsstelsel voor arbeidsongevallen en beroepsziekten - Actualisering en uitbreiding - Wettelijk samenwonenden.
  Verzending vraag 9/3/2007
  Antwoord 3/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7512
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-2177
3-7512 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Overheidssector - Vergoedingsstelsel voor arbeidsongevallen en beroepsziekten - Actualisering en uitbreiding - Wettelijk samenwonenden.
  Verzending vraag 9/3/2007
  Antwoord 18/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7513
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-2177
3-7504 Annemie Van de Casteele (VLD) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Belastingen - HuwelijksquotiŽnt - Wettelijk samenwonenden.
  Verzending vraag 8/3/2007
  Antwoord 19/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
3-7502 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Wet betreffende het bedienen van automatische "externe" defibrillatoren - Uitvoeringsbesluiten.
  Verzending vraag 5/3/2007
  Antwoord 11/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
3-7476 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Werk  
  Federale ambtenaren - Ziekteverzuim - Rijksdienst voor arbeidsvoorzieningen (RVA).
  Verzending vraag 8/3/2007
  Antwoord 3/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7475
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-2140
3-7475 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Federale ambtenaren - Ziekteverzuim - Rijksdienst voor arbeidsvoorzieningen (RVA).
  Verzending vraag 8/3/2007
  Antwoord 26/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7476
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-2140
3-7029 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Apotheken - Vestigingscommissie - Hangende dossiers.
  Verzending vraag 14/2/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
3-6954 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Buitenschoolse kinderopvang - Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten (FCUD) - Verdeelsleutel.
  Verzending vraag 6/2/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
  Antwoord 17/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4556
3-6904 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Dopinggebruik - Aanbevelingen van de Senaat (stuk nr. 3-366/7-2004/2005) - Opvolging.
  Verzending vraag 8/2/2007
  Antwoord 8/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-86 20/2/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-2081
3-6901 Annemie Van de Casteele (VLD) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Dopinggebruik - Aanbevelingen van de Senaat (stuk 3-366/7 - 2004/2005) - Opvolging.
  Verzending vraag 8/2/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
  Antwoord 24/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-2080
3-6808 Annemie Van de Casteele (VLD) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Dopingstrijd - Aanbevelingen van de Senaat (stuk 3-366/7 - 2004/2005) - Opvolging.
  Verzending vraag 30/1/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
3-6798 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Dopingstrijd - Aanbevelingen van de Senaat (stuk 3-366/7 - 2004/2005) - Opvolging.
  Verzending vraag 26/1/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
  Antwoord 19/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
3-6797 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Dopingstrijd - Aanbevelingen van de Senaat (stuk 3-366/7 - 2004/2005) - Opvolging.
  Verzending vraag 26/1/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
  Antwoord 8/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
3-6796 Annemie Van de Casteele (VLD) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Dopingstrijd - Aanbevelingen van de Senaat (stuk 3-366/7 - 2004/2005) - Opvolging.
  Verzending vraag 26/1/2007
  Antwoord 28/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
3-6795 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Horeca - Exclusiviteitcontract voor drank.
  Verzending vraag 26/1/2007
  Antwoord 23/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6794
3-6794 Annemie Van de Casteele (VLD) vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Horeca - Exclusiviteitcontract voor drank.
  Verzending vraag 26/1/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
  Antwoord 16/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6795
3-6793 Annemie Van de Casteele (VLD) vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Dopingstrijd - Aanbevelingen van de Senaat (stuk 3-366/7 - 2004/2005) - Opvolging.
  Verzending vraag 26/1/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
  Antwoord 16/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
3-6792 Annemie Van de Casteele (VLD) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Dopingstrijd - Aanbevelingen van de Senaat (stuk 3-366/7 - 2004/2005) - Opvolging.
  Verzending vraag 26/1/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
  Antwoord 24/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
3-6516 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Werk  
  Werkloosheidsreglementering - Uitbreiding werkloosheidsverzekering - Werknemers die op een latere leeftijd een zelfstandige activiteit aanvatten.
  Verzending vraag 28/12/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-85 6/2/2007
  Antwoord 13/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-86 20/2/2007
3-6499 Annemie Van de Casteele (VLD) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Fiscale aftrek van giften in geld - Instellingen die kwijtschriften kunnen uitreiken - Erkenning.
  Verzending vraag 28/12/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-85 6/2/2007
  Rappel 8/3/2007
  Verzending vraag 8/3/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
3-6476 Annemie Van de Casteele (VLD) staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Gevaarlijke honden - Bijtincidenten bij postbodes.
  Verzending vraag 22/12/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-85 6/2/2007
  Antwoord 5/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
3-6475 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Werk  
  Ervaringsfonds - Stand van zaken.
  Verzending vraag 22/12/2006
  Antwoord 26/1/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-85 6/2/2007
3-6469 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Zorgvennootschap van verpleegkundigen - Beursgang.
  Verzending vraag 22/12/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-85 6/2/2007
  Rappel 8/3/2007
  Verzending vraag 8/3/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
3-6468 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  HemofiliepatiŽnten - Behandeling - Oprichting referentiecentrum.
  Verzending vraag 22/12/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-85 6/2/2007
  Rappel 8/3/2007
  Verzending vraag 8/3/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
3-6467 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Klinische studies - Aantallen- Termijnen.
  Verzending vraag 22/12/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-85 6/2/2007
  Antwoord 6/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
3-6461 Annemie Van de Casteele (VLD) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Bijzondere Belastingeninspectie - Anonieme klachten.
  Verzending vraag 22/12/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-85 6/2/2007
  Rappel 8/3/2007
  Verzending vraag 8/3/2007
  Antwoord 6/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
3-6440 Annemie Van de Casteele (VLD) staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  ActiviteitencoŲperatieven - Resultaten.
  Verzending vraag 20/12/2006
  Antwoord 20/12/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-82 27/12/2006
  Aanvullend antwoord 18/1/2007
  Publicatie aanvullend antwoord : bulletin 3-84 23/1/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1982
3-6439 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Europese studie - Geestelijke gezondheid - Ziekenhuisopnames in BelgiŽ.
  Verzending vraag 20/12/2006
  Antwoord 20/12/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-82 27/12/2006
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1992
3-6418 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Antivirale middelen - Aankoop en distributie.
  Verzending vraag 13/12/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-84 23/1/2007
  Rappel 8/3/2007
  Verzending vraag 8/3/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
3-6389 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Verpleegkundigen, logopedisten en kinesitherapeuten - Verstrekkingenregister - Koninklijk besluit van 10 november 2006 tot herinvoering van de bewaring van verstrekkingen.
  Verzending vraag 13/12/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-84 23/1/2007
  Antwoord 6/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-85 6/2/2007
  Aanvullend antwoord 5/4/2007
  Publicatie aanvullend antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1967
3-6388 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Veterinaire geneesmiddelen - Exportdossiers - Landen buiten de Europese Gemeenschap (EG).
  Verzending vraag 13/12/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-84 23/1/2007
  Antwoord 6/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-85 6/2/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1965
3-6387 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Organen en adviesorganen - Aantal vrouwen - RIZIV en FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu.
  Verzending vraag 13/12/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-84 23/1/2007
  Antwoord 6/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-85 6/2/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1959
3-6365 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Arbeidsongevallen - Verergeringstoelage - Discriminaties tussen de privťsector en de overheidssector.
  Verzending vraag 7/12/2006
  Antwoord 22/12/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-82 27/12/2006
3-6359 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Plastische heelkunde - Aantal ingrepen - RIZIV-uitgaven.
  Verzending vraag 7/12/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-84 23/1/2007
3-6352 Annemie Van de Casteele (VLD) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Aanvullende pensioenen - Pensioensparen - Belastingverminderingen - Netto fiscale kost.
  Verzending vraag 7/12/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-84 23/1/2007
  Antwoord 24/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
3-6346 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Geneesmiddelenvoorschriften - Controle - Administratieve overlast.
  Verzending vraag 5/12/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-83 9/1/2007
  Rappel 7/2/2007
  Verzending vraag 7/2/2007
  Antwoord 13/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-86 20/2/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1947
3-6345 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Chronisch zieken.
  Verzending vraag 5/12/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-83 9/1/2007
  Rappel 7/2/2007
  Verzending vraag 7/2/2007
  Antwoord 13/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-86 20/2/2007
  Aanvullend antwoord 5/4/2007
  Publicatie aanvullend antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1946
3-6333 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Plaatsvervangende huisartsen - Erkenning.
  Verzending vraag 29/11/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-83 9/1/2007
  Rappel 7/2/2007
  Verzending vraag 7/2/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
3-6332 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Geneesmiddelenagentschap - Dienst "Good Manufacturing Practices".
  Verzending vraag 29/11/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-83 9/1/2007
  Rappel 7/2/2007
  Verzending vraag 7/2/2007
  Antwoord 22/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
3-6160 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Nierkanker - Geneesmiddelen - Terugbetaalbaarheid - Sorafenib (Nexavar).
  Verzending vraag 25/10/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-80 28/11/2006
  Rappel 7/2/2007
  Verzending vraag 7/2/2007
  Antwoord 21/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
3-6125 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Gezondheidszorg - Europese richtlijn.
  Verzending vraag 25/10/2006
  Antwoord 25/10/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-78 31/10/2006
  Aanvullend antwoord 12/2/2007
  Publicatie aanvullend antwoord : bulletin 3-86 20/2/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1839
3-6100 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Generieke geneesmiddelen - Kritische doses - PotentiŽle gevaren.
  Verzending vraag 16/10/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-80 28/11/2006
  Antwoord 23/1/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-84 23/1/2007
3-6099 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Chronische wonden - Moderne wondverbanden.
  Verzending vraag 16/10/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-80 28/11/2006
  Rappel 7/2/2007
  Verzending vraag 7/2/2007
  Antwoord 19/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-86 20/2/2007
3-5989 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiŽnt - Bekendheid bij de burger - Vertrouwenspersonen.
  Verzending vraag 12/10/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-80 28/11/2006
  Rappel 7/2/2007
  Verzending vraag 7/2/2007
  Antwoord 22/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
3-5857 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiŽnt - Psychiatrische patiŽnten - Notie "therapeutische onbekwaamheid".
  Verzending vraag 14/9/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-78 31/10/2006
  Rappel 27/11/2006
  Verzending vraag 27/11/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-83 9/1/2007
  Rappel 7/2/2007
  Verzending vraag 7/2/2007
  Antwoord 21/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
3-5838 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  ZIV - Pijnpomp - Nomenclatuur.
  Verzending vraag 7/9/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-77 17/10/2006
  Rappel 27/11/2006
  Verzending vraag 27/11/2006
  Antwoord 1/12/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-81 12/12/2006
3-5822 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Werk  
  Illegale websites. - Blokkering.
  Verzending vraag 6/9/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-77 17/10/2006
  Antwoord 19/10/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-78 31/10/2006
3-5821 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Griepvaccinatie - Risicogroepen - Terugbetaling - Substitutie.
  Verzending vraag 6/9/2006
  Antwoord 12/10/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-77 17/10/2006
3-5820 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Mesothelioom - Registratie.
  Verzending vraag 6/9/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-77 17/10/2006
  Rappel 27/11/2006
  Verzending vraag 27/11/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-83 9/1/2007
  Rappel 7/2/2007
  Verzending vraag 7/2/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
3-5819 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Werk  
  Asbestose. - Aanvragen erkenning bij het Fonds voor Beroepsziekten. - Gemiddelde kostprijs per patiŽnt.
  Verzending vraag 6/9/2006
  Antwoord 28/9/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-76 3/10/2006
3-5818 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Belgische bijdrage tot ontwikkeling - Commitment to Development-Index.
  Verzending vraag 6/9/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-77 17/10/2006
  Rappel 27/11/2006
  Verzending vraag 27/11/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-83 9/1/2007
  Rappel 7/2/2007
  Verzending vraag 7/2/2007
  Antwoord 7/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
3-5817 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Farmaceutische wetgeving - Bepalen van toepassingsgebied - Producten.
  Verzending vraag 6/9/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-77 17/10/2006
  Rappel 27/11/2006
  Verzending vraag 27/11/2006
  Antwoord 6/12/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-81 12/12/2006
3-5808 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Elektronische identiteitskaart - Integratie van de SIS-kaart - Gebruik door een derde - Praktische problemen.
  Verzending vraag 30/8/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-76 3/10/2006
  Rappel 7/2/2007
  Verzending vraag 7/2/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5807
3-5807 Annemie Van de Casteele (VLD) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Elektronische identiteitskaart - Integratie van de SIS-kaart - Gebruik door een derde - Praktische problemen.
  Verzending vraag 30/8/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-76 3/10/2006
  Antwoord 20/10/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-78 31/10/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5808
3-5731 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Alcoholisten - Nazorgbehandeling - Zelfhulpgroepen.
  Verzending vraag 20/7/2006
  Rappel 30/8/2006
  Verzending vraag 30/8/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-76 3/10/2006
  Rappel 27/11/2006
  Verzending vraag 27/11/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-83 9/1/2007
  Rappel 7/2/2007
  Verzending vraag 7/2/2007
  Antwoord 6/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
3-5730 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Prenatale zorg - Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg - Richtlijnen.
  Verzending vraag 20/7/2006
  Rappel 30/8/2006
  Verzending vraag 30/8/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-76 3/10/2006
  Antwoord 26/10/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-78 31/10/2006
3-5729 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Wet van 26 maart 2003 houdende regeling van de autopsie na het onverwachte en medisch onverklaarde overlijden van een kind van minder dan achttien maanden - Uitvoeringsbesluiten.
  Verzending vraag 20/7/2006
  Rappel 30/8/2006
  Verzending vraag 30/8/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-76 3/10/2006
  Rappel 27/11/2006
  Verzending vraag 27/11/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-83 9/1/2007
  Rappel 7/2/2007
  Verzending vraag 7/2/2007
  Antwoord 6/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
3-5708 Annemie Van de Casteele (VLD) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Politieagenten - Ziekteverlof.
  Verzending vraag 18/7/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-73 22/8/2006
  Rappel 30/8/2006
  Verzending vraag 30/8/2006
  Rappel 27/11/2006
  Verzending vraag 27/11/2006
  Antwoord 21/12/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-82 27/12/2006
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1780
3-5705 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Wet betreffende het bedienen van automatische "externe" defibrillatoren - Uitvoeringsbesluiten.
  Verzending vraag 18/7/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-73 22/8/2006
  Rappel 30/8/2006
  Verzending vraag 30/8/2006
  Antwoord 26/10/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-78 31/10/2006
3-5701 Annemie Van de Casteele (VLD) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Obligatiemarkt - "BBP"-obligaties.
  Verzending vraag 18/7/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-73 22/8/2006
  Rappel 30/8/2006
  Verzending vraag 30/8/2006
  Antwoord 18/9/2006
3-5675 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Werk  
  Langdurige werkloosheid.
  Verzending vraag 14/7/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-73 22/8/2006
  Rappel 30/8/2006
  Verzending vraag 30/8/2006
  Antwoord 18/10/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-78 31/10/2006
3-5631 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Directie-generaal Ontwikkelingssamenwerking (DGOS) - Niet-gouvernementele organisaties (ngo's) - Controle - Evaluatie.
  Verzending vraag 12/7/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-73 22/8/2006
  Rappel 30/8/2006
  Verzending vraag 30/8/2006
  Antwoord 6/11/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-79 14/11/2006
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1775
3-5603 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) - Financiering - Bijdragen van bloemisten en groothandels in sierproducten.
  Verzending vraag 30/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-73 22/8/2006
  Rappel 30/8/2006
  Verzending vraag 30/8/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-76 3/10/2006
  Rappel 7/2/2007
  Verzending vraag 7/2/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
3-5581 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Beschikbaarheid van geneesmiddelen - Efedrine.
  Verzending vraag 27/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
  Rappel 30/8/2006
  Verzending vraag 30/8/2006
  Antwoord 12/10/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-77 17/10/2006
3-5341 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Medische hulpmiddelen - Hergebruik - Hersterilisatie.
  Verzending vraag 2/6/2006
  Antwoord 9/6/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-69 20/6/2006
  Aanvullend antwoord 8/8/2006
  Publicatie aanvullend antwoord : bulletin 3-73 22/8/2006
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1655
3-5298 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Middenstand en Landbouw  
  Arbeidsongeschikte zelfstandigen - Vrijwilligerswerk.
  Verzending vraag 24/5/2006
  Antwoord 21/6/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
3-5292 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Psychiatrische ziekenhuizen - Omkadering van patiŽnten.
  Verzending vraag 24/5/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
  Antwoord 27/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
3-5177 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Meervoudige chemische sensitiviteit (MCS).
  Verzending vraag 22/5/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
  Rappel 30/8/2006
  Verzending vraag 30/8/2006
  Antwoord 12/10/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-77 17/10/2006
3-5171 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Werk  
  Uitkeringsgerechtigde werklozen - Zelfstandige activiteiten in bijberoep.
  Verzending vraag 22/5/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
  Rappel 30/8/2006
  Verzending vraag 30/8/2006
  Rappel 27/11/2006
  Verzending vraag 27/11/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-83 9/1/2007
  Antwoord 10/1/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-84 23/1/2007
3-5130 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Fertiliteitsbehandelingen - Terugbetaling van gonadotrofines - Voorstel van de Commissie terugbetaling geneesmiddelen.
  Verzending vraag 19/5/2006
  Antwoord 19/5/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-67 23/5/2006
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1648
3-5033 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Archiefbeleid - Openstelling Kabinetsarchieven.
  Verzending vraag 8/5/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-69 20/6/2006
  Rappel 30/8/2006
  Verzending vraag 30/8/2006
  Antwoord 31/8/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-74 5/9/2006
3-5013 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  ZIV - Ballon Kyphoplastie.
  Verzending vraag 2/5/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-68 6/6/2006
  Antwoord 22/8/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-73 22/8/2006
3-5012 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Diabete - PatiŽnten - Kosten.
  Verzending vraag 2/5/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-68 6/6/2006
  Antwoord 26/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
3-4998 Annemie Van de Casteele (VLD) vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Raad voor het verbruik - Collectieve consumptie-akkoorden.
  Verzending vraag 2/5/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-68 6/6/2006
  Antwoord 28/6/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
3-4947 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Luchthaven Zaventem - Vestiging van een apotheek.
  Verzending vraag 24/4/2006
  Antwoord 19/5/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-67 23/5/2006
  Aanvullend antwoord 26/7/2006
  Publicatie aanvullend antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1553
3-4912 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Diabetes - Studie van het Intermutualistisch Agentschap (IMA).
  Verzending vraag 11/4/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-67 23/5/2006
  Antwoord 28/6/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
3-4762 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Ziekenhuisgeneesmiddelen - Forfaitaire financiering - Regelingen voor gehospitaliseerde en ambulante patiŽnten - FinanciŽle middelen voor de ziekenhuizen.
  Verzending vraag 31/3/2006
  Antwoord 9/5/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-66 9/5/2006
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1495
3-4759 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Werk  
  Wettelijke feestdagen - Feestdagen van gemeenschappen en gewesten.
  Verzending vraag 31/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-66 9/5/2006
  Antwoord 12/5/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-67 23/5/2006
3-4758 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Pensioenbonus - Gebruik door ambtenaren.
  Verzending vraag 31/3/2006
  Antwoord 25/4/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-65 25/4/2006
3-4757 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Middenstand en Landbouw  
  Zelfstandigen in bijberoep.
  Verzending vraag 31/3/2006
  Antwoord 8/5/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-66 9/5/2006
3-4756 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Middenstand en Landbouw  
  Meewerkende echtgenoten.
  Verzending vraag 31/3/2006
  Antwoord 2/5/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-66 9/5/2006
3-4754 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Verpleegdagprijzen - Gegevens inzake de Diagnosis Related Groups (DRG).
  Verzending vraag 31/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-66 9/5/2006
  Antwoord 24/5/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-68 6/6/2006
3-4753 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Ziekenhuisgeneesmiddelen - Forfaitaire financiering.
  Verzending vraag 31/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-66 9/5/2006
  Antwoord 6/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
3-4752 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Farmaceutisch honorarium - Akkoord met vertegenwoordigers van apothekers.
  Verzending vraag 31/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-66 9/5/2006
  Antwoord 17/5/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-67 23/5/2006
3-4751 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Kinesitherapie - Fysiotherapie - Remgelden.
  Verzending vraag 31/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-66 9/5/2006
  Antwoord 6/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
3-4750 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Kinesitherapeuten - Fysiotherapeuten - Sociaal statuut.
  Verzending vraag 31/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-66 9/5/2006
  Antwoord 31/5/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-68 6/6/2006
3-4737 Annemie Van de Casteele (VLD) vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken  
  GSM-gebruikers - Verandering van operator met behoud van nummer.
  Verzending vraag 24/3/2006
  Antwoord 24/4/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-65 25/4/2006
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 3-1442
3-4736 Annemie Van de Casteele (VLD) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  BTW-bonnetjes - Controles op restauranthouders.
  Verzending vraag 24/3/2006
  Antwoord 31/3/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-64 11/4/2006
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 3-1441
3-4692 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Zorgverstrekkers - Kinesitherapeuten - Sociale voordelen - Arbeidsongeschiktheid.
  Verzending vraag 21/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-65 25/4/2006
  Antwoord 17/5/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-67 23/5/2006
3-4691 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Magistrale bereidingen - Omeprazole - Terugbetaling.
  Verzending vraag 21/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-65 25/4/2006
  Antwoord 28/6/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
3-4690 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Artsensyndicaten - Financiering.
  Verzending vraag 21/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-65 25/4/2006
  Antwoord 5/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
3-4660 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Administratieve vereenvoudiging - Afschaffing van het verstrekkingenregister - Elektronische gegevensoverdracht.
  Verzending vraag 17/3/2006
  Antwoord 12/4/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-65 25/4/2006
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1407
3-4634 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking (DGOS) - Controle op en evaluatie van niet-gouvernementele organisaties (NGO's).
  Verzending vraag 10/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-65 25/4/2006
  Antwoord 3/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
3-4631 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Apotheken - Vestigingswet.
  Verzending vraag 10/3/2006
  Antwoord 12/4/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-65 25/4/2006
3-4613 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Werk  
  Arbeidsvoorwaarden en beloning - Discriminatie op basis van leeftijd - Europese richtlijn 2000/78/EG - Wet van 25 februari 2003 ter bestrijding van discriminatie.
  Verzending vraag 3/3/2006
  Antwoord 30/3/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-64 11/4/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4612
3-4612 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Arbeidsvoorwaarden en beloning - Discriminatie op basis van leeftijd - Europese richtlijn 2000/78/EG - Wet van 25 februari 2003 ter bestrijding van discriminatie.
  Verzending vraag 3/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-64 11/4/2006
  Antwoord 27/4/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-66 9/5/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4613
3-4598 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Geneesmiddelen - Grootte van de verpakkingen.
  Verzending vraag 3/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-64 11/4/2006
  Antwoord 11/5/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-67 23/5/2006
3-4597 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Geneesmiddelenvoorschriften - Overdracht van gegevens - Responsabilisering.
  Verzending vraag 3/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-64 11/4/2006
  Antwoord 4/5/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-66 9/5/2006
3-4596 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) - Parenterale voeding - Immunoglobuline - Terugbetalingen.
  Verzending vraag 3/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-64 11/4/2006
  Antwoord 17/5/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-67 23/5/2006
3-4579 Annemie Van de Casteele (VLD) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Politiediensten - Kosteloze gezondheidszorg - Uitgaven sinds 2000.
  Verzending vraag 3/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-64 11/4/2006
  Antwoord 12/4/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-65 25/4/2006
3-4576 Annemie Van de Casteele (VLD) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Fiscale maximumfactuur - Terugbetalingen - InkomenscategorieŽn.
  Verzending vraag 3/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-64 11/4/2006
  Antwoord 3/10/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-76 3/10/2006
3-4556 Annemie Van de Casteele (VLD) staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Buitenschoolse kinderopvang - Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten (FCUD) - Verdeelsleutel.
  Verzending vraag 3/3/2006
  Antwoord 10/3/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-62 14/3/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6954
3-4551 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Werk  
  Callcenters - Oprichting van een apart paritair comitť.
  Verzending vraag 3/3/2006
  Antwoord 7/4/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-64 11/4/2006
3-4550 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Werk  
  Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) - Werkachterstand.
  Verzending vraag 3/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-64 11/4/2006
  Antwoord 1/6/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-68 6/6/2006
3-4540 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Middenstand en Landbouw  
  Zelfstandigen - Aansluiting bij sociale verzekeringsfondsen.
  Verzending vraag 3/3/2006
  Antwoord 7/4/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-64 11/4/2006
3-4537 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Rijksdienst voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) - Werkachterstand.
  Verzending vraag 3/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-64 11/4/2006
3-4536 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Geneesmiddelenvoorschriften - Overdracht van gegevens - Responsabilisering.
  Verzending vraag 3/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-64 11/4/2006
  Antwoord 7/6/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-69 20/6/2006
3-4535 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Rode Kruis - Sluiting van plasmacentra.
  Verzending vraag 3/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-64 11/4/2006
  Antwoord 19/4/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-65 25/4/2006
3-4534 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Rode Kruis - FinanciŽle problemen - Verschillen tussen de Franstalige en de Vlaamse vleugel.
  Verzending vraag 3/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-64 11/4/2006
3-4497 Annemie Van de Casteele (VLD) staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Personeel - Afwezigheden wegens ziekte - Medische getuigschriften - Gebrek aan uniformiteit.
  Verzending vraag 27/2/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-64 11/4/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4477
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4478
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4479
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4480
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4481
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4482
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4483
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4484
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4485
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4486
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4487
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4488
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4489
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4490
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4491
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4492
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4493
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4494
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4495
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4496
3-4496 Annemie Van de Casteele (VLD) staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Personeel - Afwezigheden wegens ziekte - Medische getuigschriften - Gebrek aan uniformiteit.
  Verzending vraag 27/2/2006
  Antwoord 9/3/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-62 14/3/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4477
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4478
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4479
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4480
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4481
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4482
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4483
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4484
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4485
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4486
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4487
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4488
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4489
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4490
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4491
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4492
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4493
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4494
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4495
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4497
3-4495 Annemie Van de Casteele (VLD) staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Personeel - Afwezigheden wegens ziekte - Medische getuigschriften - Gebrek aan uniformiteit.
  Verzending vraag 27/2/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-64 11/4/2006
  Antwoord 18/4/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-65 25/4/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4477
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4478
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4479
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4480
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4481
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4482
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4483
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4484
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4485
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4486
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4487
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4488
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4489
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4490
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4491
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4492
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4493
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4494
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4496
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4497
3-4494 Annemie Van de Casteele (VLD) staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken  
  Personeel - Afwezigheden wegens ziekte - Medische getuigschriften - Gebrek aan uniformiteit.
  Verzending vraag 27/2/2006
  Antwoord 16/3/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-63 28/3/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4477
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4478
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4479
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4480
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4481
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4482
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4483
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4484
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4485
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4486
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4487
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4488
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4489
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4490
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4491
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4492
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4493
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4495
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4496
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4497
3-4493 Annemie Van de Casteele (VLD) staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Personeel - Afwezigheden wegens ziekte - Medische getuigschriften - Gebrek aan uniformiteit.
  Verzending vraag 27/2/2006
  Antwoord 31/3/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-64 11/4/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4477
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4478
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4479
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4480
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4481
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4482
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4483
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4484
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4485
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4486
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4487
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4488
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4489
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4490
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4491
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4492
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4494
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4495
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4496
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4497
3-4492 Annemie Van de Casteele (VLD) staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn  
  Personeel - Afwezigheden wegens ziekte - Medische getuigschriften - Gebrek aan uniformiteit.
  Verzending vraag 27/2/2006
  Antwoord 4/4/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-64 11/4/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4477
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4478
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4479
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4480
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4481
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4482
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4483
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4484
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4485
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4486
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4487
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4488
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4489
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4490
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4491
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4493
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4494
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4495
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4496
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4497
3-4491 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Werk  
  Personeel - Afwezigheden wegens ziekte - Medische getuigschriften - Gebrek aan uniformiteit.
  Verzending vraag 27/2/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-64 11/4/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4477
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4478
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4479
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4480
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4481
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4482
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4483
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4484
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4485
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4486
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4487
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4488
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4489
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4490
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4492
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4493
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4494
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4495
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4496
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4497
3-4490 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen  
  Personeel - Afwezigheden wegens ziekte - Medische getuigschriften - Gebrek aan uniformiteit.
  Verzending vraag 27/2/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-64 11/4/2006
  Antwoord 11/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4477
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4478
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4479
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4480
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4481
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4482
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4483
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4484
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4485
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4486
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4487
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4488
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4489
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4491
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4492
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4493
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4494
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4495
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4496
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4497
3-4489 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Mobiliteit  
  Personeel - Afwezigheden wegens ziekte - Medische getuigschriften - Gebrek aan uniformiteit.
  Verzending vraag 27/2/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-64 11/4/2006
  Antwoord 21/6/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4477
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4478
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4479
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4480
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4481
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4482
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4483
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4484
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4485
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4486
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4487
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4488
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4490
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4491
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4492
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4493
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4494
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4495
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4496
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4497
3-4488 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Personeel - Afwezigheden wegens ziekte - Medische getuigschriften - Gebrek aan uniformiteit.
  Verzending vraag 27/2/2006
  Antwoord 20/3/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-63 28/3/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4477
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4478
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4479
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4480
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4481
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4482
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4483
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4484
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4485
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4486
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4487
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4489
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4490
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4491
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4492
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4493
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4494
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4495
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4496
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4497
3-4487 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Personeel - Afwezigheden wegens ziekte - Medische getuigschriften - Gebrek aan uniformiteit.
  Verzending vraag 27/2/2006
  Antwoord 31/3/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-64 11/4/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4477
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4478
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4479
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4480
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4481
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4482
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4483
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4484
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4485
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4486
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4488
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4489
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4490
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4491
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4492
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4493
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4494
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4495
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4496
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4497
3-4486 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Middenstand en Landbouw  
  Personeel - Afwezigheden wegens ziekte - Medische getuigschriften - Gebrek aan uniformiteit.
  Verzending vraag 27/2/2006
  Antwoord 28/3/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-63 28/3/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4477
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4478
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4479
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4480
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4481
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4482
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4483
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4484
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4485
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4487
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4488
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4489
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4490
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4491
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4492
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4493
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4494
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4495
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4496
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4497
3-4485 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Personeel - Afwezigheden wegens ziekte - Medische getuigschriften - Gebrek aan uniformiteit.
  Verzending vraag 27/2/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-64 11/4/2006
  Antwoord 28/6/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4477
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4478
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4479
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4480
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4481
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4482
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4483
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4484
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4486
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4487
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4488
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4489
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4490
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4491
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4492
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4493
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4494
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4495
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4496
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4497
3-4484 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Personeel - Afwezigheden wegens ziekte - Medische getuigschriften - Gebrek aan uniformiteit.
  Verzending vraag 27/2/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-64 11/4/2006
  Antwoord 14/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4477
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4478
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4479
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4480
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4481
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4482
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4483
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4485
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4486
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4487
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4488
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4489
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4490
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4491
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4492
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4493
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4494
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4495
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4496
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4497
3-4483 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Landsverdediging  
  Personeel - Afwezigheden wegens ziekte - Medische getuigschriften - Gebrek aan uniformiteit.
  Verzending vraag 27/2/2006
  Antwoord 22/3/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-63 28/3/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4477
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4478
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4479
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4480
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4481
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4482
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4484
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4485
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4486
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4487
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4488
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4489
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4490
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4491
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4492
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4493
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4494
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4495
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4496
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4497
3-4482 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Buitenlandse Zaken  
  Personeel - Afwezigheden wegens ziekte - Medische getuigschriften - Gebrek aan uniformiteit.
  Verzending vraag 27/2/2006
  Antwoord 24/3/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-63 28/3/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4477
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4478
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4479
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4480
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4481
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4483
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4484
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4485
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4486
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4487
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4488
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4489
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4490
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4491
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4492
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4493
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4494
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4495
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4496
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4497
3-4481 Annemie Van de Casteele (VLD) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Personeel - Afwezigheden wegens ziekte - Medische getuigschriften - Gebrek aan uniformiteit.
  Verzending vraag 27/2/2006
  Antwoord 23/3/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-63 28/3/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4477
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4478
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4479
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4480
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4482
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4483
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4484
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4485
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4486
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4487
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4488
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4489
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4490
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4491
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4492
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4493
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4494
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4495
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4496
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4497
3-4480 Annemie Van de Casteele (VLD) vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Personeel - Afwezigheden wegens ziekte - Medische getuigschriften - Gebrek aan uniformiteit.
  Verzending vraag 27/2/2006
  Antwoord 21/3/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-63 28/3/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4477
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4478
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4479
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4481
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4482
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4483
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4484
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4485
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4486
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4487
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4488
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4489
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4490
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4491
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4492
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4493
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4494
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4495
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4496
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4497
3-4479 Annemie Van de Casteele (VLD) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Personeel - Afwezigheden wegens ziekte - Medische getuigschriften - Gebrek aan uniformiteit.
  Verzending vraag 27/2/2006
  Antwoord 14/3/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-62 14/3/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4477
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4478
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4480
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4481
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4482
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4483
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4484
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4485
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4486
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4487
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4488
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4489
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4490
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4491
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4492
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4493
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4494
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4495
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4496
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4497
3-4478 Annemie Van de Casteele (VLD) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Personeel - Afwezigheden wegens ziekte - Medische getuigschriften - Gebrek aan uniformiteit.
  Verzending vraag 27/2/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-64 11/4/2006
  Antwoord 5/12/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-81 12/12/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4477
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4479
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4480
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4481
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4482
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4483
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4484
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4485
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4486
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4487
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4488
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4489
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4490
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4491
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4492
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4493
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4494
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4495
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4496
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4497
3-4477 Annemie Van de Casteele (VLD) Eerste minister  
  Personeel - Afwezigheden wegens ziekte - Medische getuigschriften - Gebrek aan uniformiteit.
  Verzending vraag 27/2/2006
  Antwoord 20/3/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-63 28/3/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4478
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4479
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4480
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4481
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4482
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4483
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4484
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4485
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4486
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4487
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4488
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4489
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4490
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4491
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4492
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4493
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4494
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4495
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4496
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4497
3-4289 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Fertitliteitsbehandelingen - Terugbetaling van gonadotrofines.
  Verzending vraag 7/2/2006
  Antwoord 9/2/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-60 14/2/2006
  Aanvullend antwoord 4/5/2006
  Publicatie aanvullend antwoord : bulletin 3-66 9/5/2006
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1314
3-4278 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Werk  
  Arbeidsmarkt - Prognoses - Samenwerking tussen Federaal Planbureau en tewerkstellingscellen.
  Verzending vraag 2/2/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-62 14/3/2006
  Antwoord 15/3/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-63 28/3/2006
3-4267 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Geneesmiddelen - Referentieterugbetaling - Toepassing inzake orale bisfosfonaten.
  Verzending vraag 2/2/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-62 14/3/2006
  Antwoord 17/5/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-67 23/5/2006
3-4046 Annemie Van de Casteele (VLD) staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Federale en programmatorische overheidsdiensten - Onderhoud gebouwen - Outsourcing.
  Verzending vraag 5/1/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-60 14/2/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4026
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4027
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4028
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4029
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4030
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4031
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4032
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4033
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4034
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4035
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4036
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4037
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4038
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4039
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4040
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4041
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4042
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4043
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4044
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4045
3-4045 Annemie Van de Casteele (VLD) staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Federale en programmatorische overheidsdiensten - Onderhoud gebouwen - Outsourcing.
  Verzending vraag 5/1/2006
  Antwoord 11/1/2006
  Beslissing niet publicatie 11/1/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4026
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4027
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4028
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4029
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4030
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4031
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4032
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4033
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4034
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4035
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4036
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4037
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4038
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4039
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4040
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4041
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4042
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4043
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4044
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4046
3-4044 Annemie Van de Casteele (VLD) staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Federale en programmatorische overheidsdiensten - Onderhoud gebouwen - Outsourcing.
  Verzending vraag 5/1/2006
  Antwoord 9/2/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-60 14/2/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4026
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4027
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4028
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4029
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4030
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4031
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4032
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4033
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4034
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4035
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4036
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4037
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4038
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4039
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4040
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4041
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4042
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4043
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4045
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4046
3-4043 Annemie Van de Casteele (VLD) staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken  
  Federale en programmatorische overheidsdiensten - Onderhoud gebouwen - Outsourcing.
  Verzending vraag 5/1/2006
  Antwoord 9/2/2006
  Beslissing niet publicatie 9/2/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4026
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4027
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4028
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4029
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4030
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4031
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4032
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4033
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4034
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4035
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4036
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4037
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4038
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4039
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4040
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4041
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4042
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4044
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4045
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4046
3-4042 Annemie Van de Casteele (VLD) staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Federale en programmatorische overheidsdiensten - Onderhoud gebouwen - Outsourcing.
  Verzending vraag 5/1/2006
  Antwoord 8/2/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-60 14/2/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4026
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4027
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4028
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4029
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4030
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4031
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4032
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4033
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4034
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4035
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4036
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4037
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4038
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4039
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4040
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4041
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4043
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4044
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4045
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4046
3-4041 Annemie Van de Casteele (VLD) staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn  
  Federale en programmatorische overheidsdiensten - Onderhoud gebouwen - Outsourcing.
  Verzending vraag 5/1/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-60 14/2/2006
  Antwoord 15/3/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-63 28/3/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4026
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4027
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4028
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4029
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4030
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4031
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4032
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4033
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4034
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4035
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4036
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4037
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4038
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4039
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4040
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4042
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4043
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4044
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4045
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4046
3-4040 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Werk  
  Federale en programmatorische overheidsdiensten - Onderhoud gebouwen - Outsourcing.
  Verzending vraag 5/1/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-60 14/2/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4026
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4027
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4028
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4029
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4030
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4031
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4032
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4033
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4034
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4035
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4036
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4037
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4038
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4039
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4041
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4042
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4043
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4044
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4045
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4046
3-4039 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen  
  Federale en programmatorische overheidsdiensten - Onderhoud gebouwen - Outsourcing.
  Verzending vraag 5/1/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-60 14/2/2006
  Antwoord 15/2/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-61 28/2/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4026
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4027
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4028
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4029
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4030
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4031
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4032
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4033
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4034
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4035
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4036
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4037
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4038
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4040
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4041
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4042
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4043
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4044
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4045
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4046
3-4038 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Mobiliteit  
  Federale en programmatorische overheidsdiensten - Onderhoud gebouwen - Outsourcing.
  Verzending vraag 5/1/2006
  Antwoord 14/2/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-60 14/2/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4026
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4027
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4028
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4029
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4030
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4031
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4032
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4033
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4034
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4035
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4036
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4037
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4039
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4040
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4041
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4042
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4043
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4044
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4045
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4046
3-4037 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Federale en programmatorische overheidsdiensten - Onderhoud gebouwen - Outsourcing.
  Verzending vraag 5/1/2006
  Antwoord 13/2/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-60 14/2/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4026
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4027
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4028
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4029
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4030
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4031
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4032
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4033
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4034
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4035
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4036
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4038
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4039
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4040
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4041
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4042
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4043
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4044
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4045
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4046
3-4036 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Federale en programmatorische overheidsdiensten - Onderhoud gebouwen - Outsourcing.
  Verzending vraag 5/1/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-60 14/2/2006
  Antwoord 23/2/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-61 28/2/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4026
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4027
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4028
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4029
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4030
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4031
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4032
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4033
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4034
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4035
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4037
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4038
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4039
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4040
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4041
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4042
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4043
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4044
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4045
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4046
3-4035 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Middenstand en Landbouw  
  Federale en programmatorische overheidsdiensten - Onderhoud gebouwen - Outsourcing.
  Verzending vraag 5/1/2006
  Antwoord 9/2/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-60 14/2/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4026
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4027
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4028
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4029
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4030
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4031
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4032
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4033
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4034
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4036
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4037
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4038
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4039
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4040
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4041
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4042
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4043
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4044
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4045
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4046
3-4034 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Federale en programmatorische overheidsdiensten - Onderhoud gebouwen - Outsourcing.
  Verzending vraag 5/1/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-60 14/2/2006
  Antwoord 7/3/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-62 14/3/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4026
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4027
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4028
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4029
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4030
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4031
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4032
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4033
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4035
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4036
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4037
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4038
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4039
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4040
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4041
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4042
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4043
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4044
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4045
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4046
3-4033 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Federale en programmatorische overheidsdiensten - Onderhoud gebouwen - Outsourcing.
  Verzending vraag 5/1/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-60 14/2/2006
  Antwoord 14/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4026
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4027
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4028
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4029
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4030
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4031
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4032
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4034
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4035
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4036
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4037
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4038
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4039
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4040
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4041
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4042
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4043
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4044
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4045
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4046
3-4032 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Landsverdediging  
  Federale en programmatorische overheidsdiensten - Onderhoud gebouwen - Outsourcing.
  Verzending vraag 5/1/2006
  Antwoord 8/2/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-60 14/2/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4026
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4027
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4028
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4029
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4030
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4031
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4033
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4034
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4035
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4036
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4037
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4038
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4039
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4040
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4041
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4042
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4043
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4044
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4045
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4046
3-4031 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Buitenlandse Zaken  
  Federale en programmatorische overheidsdiensten - Onderhoud gebouwen - Outsourcing.
  Verzending vraag 5/1/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-60 14/2/2006
  Antwoord 22/2/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-61 28/2/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4026
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4027
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4028
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4029
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4030
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4032
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4033
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4034
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4035
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4036
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4037
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4038
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4039
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4040
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4041
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4042
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4043
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4044
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4045
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4046
3-4030 Annemie Van de Casteele (VLD) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Federale en programmatorische overheidsdiensten - Onderhoud gebouwen - Outsourcing.
  Verzending vraag 5/1/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-60 14/2/2006
  Antwoord 23/3/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-63 28/3/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4026
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4027
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4028
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4029
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4031
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4032
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4033
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4034
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4035
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4036
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4037
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4038
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4039
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4040
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4041
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4042
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4043
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4044
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4045
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4046
3-4029 Annemie Van de Casteele (VLD) vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Federale en programmatorische overheidsdiensten - Onderhoud gebouwen - Outsourcing.
  Verzending vraag 5/1/2006
  Antwoord 2/2/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-60 14/2/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4026
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4027
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4028
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4030
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4031
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4032
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4033
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4034
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4035
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4036
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4037
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4038
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4039
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4040
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4041
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4042
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4043
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4044
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4045
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4046
3-4028 Annemie Van de Casteele (VLD) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Federale en programmatorische overheidsdiensten - Onderhoud gebouwen - Outsourcing.
  Verzending vraag 5/1/2006
  Antwoord 2/2/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-60 14/2/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4026
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4027
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4029
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4030
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4031
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4032
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4033
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4034
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4035
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4036
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4037
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4038
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4039
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4040
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4041
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4042
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4043
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4044
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4045
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4046
3-4027 Annemie Van de Casteele (VLD) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Federale en programmatorische overheidsdiensten - Onderhoud gebouwen - Outsourcing.
  Verzending vraag 5/1/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-60 14/2/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4026
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4028
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4029
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4030
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4031
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4032
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4033
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4034
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4035
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4036
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4037
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4038
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4039
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4040
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4041
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4042
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4043
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4044
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4045
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4046
3-4026 Annemie Van de Casteele (VLD) Eerste minister  
  Federale en programmatorische overheidsdiensten - Onderhoud gebouwen - Outsourcing.
  Verzending vraag 5/1/2006
  Antwoord 31/1/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-59 31/1/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4027
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4028
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4029
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4030
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4031
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4032
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4033
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4034
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4035
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4036
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4037
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4038
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4039
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4040
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4041
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4042
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4043
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4044
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4045
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4046
3-4017 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Medische dossiers - PatiŽntendossiers - Bewaring.
  Verzending vraag 29/12/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-60 14/2/2006
  Antwoord 8/3/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-62 14/3/2006
3-3988 Annemie Van de Casteele (VLD) staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  De Post - Verspreiding van niet-geadresseerde racistische pamfletten.
  Verzending vraag 27/12/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-59 31/1/2006
  Antwoord 7/3/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-62 14/3/2006
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1231
3-3981 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Werk  
  Schoonmaaksector - Zwartwerk.
  Verzending vraag 20/12/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-59 31/1/2006
  Antwoord 2/6/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-68 6/6/2006
3-3980 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Werk  
  Ontslagbescherming - Misbruiken van de wetgeving.
  Verzending vraag 20/12/2005
  Antwoord 24/1/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-59 31/1/2006
3-3974 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen  
  Zelfstandigen - Pensioenen - Uitstel van de verhoging.
  Verzending vraag 20/12/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-59 31/1/2006
  Antwoord 1/2/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-60 14/2/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3973
3-3973 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Middenstand en Landbouw  
  Zelfstandigen - Pensioenen - Uitstel van de verhoging.
  Verzending vraag 20/12/2005
  Antwoord 16/1/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-58 17/1/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3974
3-3966 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Landsverdediging  
  Munitie met verarmd uranium - Bondgenootschappelijke verplichtingen.
  Verzending vraag 20/12/2005
  Antwoord 19/1/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-59 31/1/2006
3-3950 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Registratie van geneesmiddelen - Oprichting van een agentschap.
  Verzending vraag 16/12/2005
  Antwoord 18/1/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-59 31/1/2006
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1213
3-3948 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen  
  Klimaatwijzigingen - Europese Ministerraad over leefmilieu - Klimaatconferentie in Montrťal.
  Verzending vraag 16/12/2005
  Antwoord 22/12/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-57 3/1/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3947
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1212
3-3947 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Klimaatwijzigingen - Europese Ministerraad over leefmilieu - Klimaatconferentie in Montrťal.
  Verzending vraag 16/12/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-59 31/1/2006
  Antwoord 2/5/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-66 9/5/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3948
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1212
3-3943 Annemie Van de Casteele (VLD) staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Federaal openbaar ambt - Dienstvrijstelling voor het geven van bloed, bloedplaatjes of bloedplasma.
  Verzending vraag 12/12/2005
  Antwoord 11/1/2006
  Beslissing niet publicatie 11/1/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3924
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3925
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3926
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3927
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3928
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3929
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3930
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3931
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3932
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3933
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3934
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3935
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3936
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3941
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3942
3-3942 Annemie Van de Casteele (VLD) staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Federaal openbaar ambt - Dienstvrijstelling voor het geven van bloed, bloedplaatjes of bloedplasma.
  Verzending vraag 12/12/2005
  Antwoord 9/1/2006
  Beslissing niet publicatie 9/1/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3924
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3925
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3926
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3927
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3928
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3929
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3930
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3931
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3932
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3933
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3934
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3935
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3936
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3941
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3943
3-3941 Annemie Van de Casteele (VLD) staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Federaal openbaar ambt - Dienstvrijstelling voor het geven van bloed, bloedplaatjes of bloedplasma.
  Verzending vraag 12/12/2005
  Antwoord 16/1/2006
  Beslissing niet publicatie 16/1/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3924
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3925
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3926
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3927
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3928
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3929
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3930
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3931
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3932
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3933
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3934
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3935
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3936
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3942
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3943
3-3940 Annemie Van de Casteele (VLD) staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken  
  Federaal openbaar ambt - Dienstvrijstelling voor het geven van bloed, bloedplaatjes of bloedplasma.
  Verzending vraag 12/12/2005
  Antwoord 27/12/2005
  Beslissing niet publicatie 27/12/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3924
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3925
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3926
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3927
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3928
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3929
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3930
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3931
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3932
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3933
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3934
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3935
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3936
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3941
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3942
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3943
3-3939 Annemie Van de Casteele (VLD) staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Federaal openbaar ambt - Dienstvrijstelling voor het geven van bloed, bloedplaatjes of bloedplasma.
  Verzending vraag 12/12/2005
  Antwoord 14/12/2005
  Beslissing niet publicatie 14/12/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3924
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3925
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3926
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3927
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3928
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3929
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3930
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3931
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3932
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3933
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3934
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3935
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3936
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3941
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3942
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3943
3-3938 Annemie Van de Casteele (VLD) staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn  
  Federaal openbaar ambt - Dienstvrijstelling voor het geven van bloed, bloedplaatjes of bloedplasma.
  Verzending vraag 12/12/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-58 17/1/2006
  Antwoord 24/1/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-59 31/1/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3924
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3925
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3926
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3927
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3928
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3929
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3930
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3931
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3932
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3933
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3934
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3935
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3936
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3941
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3942
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3943
3-3937 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Werk  
  Federaal openbaar ambt - Dienstvrijstelling voor het geven van bloed, bloedplaatjes of bloedplasma.
  Verzending vraag 12/12/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-58 17/1/2006
  Antwoord 21/2/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-61 28/2/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3924
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3925
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3926
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3927
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3928
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3929
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3930
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3931
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3932
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3933
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3934
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3935
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3936
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3941
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3942
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3943
3-3936 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen  
  Federaal openbaar ambt - Dienstvrijstelling voor het geven van bloed, bloedplaatjes of bloedplasma.
  Verzending vraag 12/12/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-58 17/1/2006
  Antwoord 15/2/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-61 28/2/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3924
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3925
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3926
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3927
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3928
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3929
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3930
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3931
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3932
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3933
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3934
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3935
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3941
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3942
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3943
3-3935 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Mobiliteit  
  Federaal openbaar ambt - Dienstvrijstelling voor het geven van bloed, bloedplaatjes of bloedplasma.
  Verzending vraag 12/12/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-58 17/1/2006
  Antwoord 19/1/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-59 31/1/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3924
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3925
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3926
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3927
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3928
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3929
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3930
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3931
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3932
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3933
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3934
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3936
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3941
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3942
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3943
3-3934 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Federaal openbaar ambt - Dienstvrijstelling voor het geven van bloed, bloedplaatjes of bloedplasma.
  Verzending vraag 12/12/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-58 17/1/2006
  Antwoord 8/2/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-60 14/2/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3924
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3925
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3926
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3927
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3928
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3929
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3930
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3931
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3932
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3933
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3935
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3936
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3941
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3942
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3943
3-3933 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Middenstand en Landbouw  
  Federaal openbaar ambt - Dienstvrijstelling voor het geven van bloed, bloedplaatjes of bloedplasma.
  Verzending vraag 12/12/2005
  Antwoord 12/1/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-58 17/1/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3924
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3925
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3926
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3927
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3928
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3929
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3930
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3931
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3932
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3934
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3935
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3936
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3941
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3942
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3943
3-3932 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Federaal openbaar ambt - Dienstvrijstelling voor het geven van bloed, bloedplaatjes of bloedplasma.
  Verzending vraag 12/12/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-58 17/1/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3924
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3925
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3926
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3927
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3928
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3929
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3930
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3931
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3933
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3934
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3935
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3936
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3941
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3942
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3943
3-3931 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Federaal openbaar ambt - Dienstvrijstelling voor het geven van bloed, bloedplaatjes of bloedplasma.
  Verzending vraag 12/12/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-58 17/1/2006
  Antwoord 14/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3924
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3925
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3926
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3927
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3928
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3929
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3930
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3932
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3933
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3934
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3935
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3936
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3941
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3942
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3943
3-3930 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Landsverdediging  
  Federaal openbaar ambt - Dienstvrijstelling voor het geven van bloed, bloedplaatjes of bloedplasma.
  Verzending vraag 12/12/2005
  Antwoord 5/1/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-58 17/1/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3924
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3925
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3926
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3927
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3928
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3929
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3931
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3932
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3933
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3934
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3935
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3936
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3941
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3942
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3943
3-3929 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Buitenlandse Zaken  
  Federaal openbaar ambt - Dienstvrijstelling voor het geven van bloed, bloedplaatjes of bloedplasma.
  Verzending vraag 12/12/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-58 17/1/2006
  Antwoord 14/3/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-62 14/3/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3924
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3925
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3926
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3927
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3928
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3930
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3931
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3932
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3933
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3934
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3935
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3936
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3941
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3942
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3943
3-3928 Annemie Van de Casteele (VLD) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Federaal openbaar ambt - Dienstvrijstelling voor het geven van bloed, bloedplaatjes of bloedplasma.
  Verzending vraag 12/12/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-58 17/1/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3924
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3925
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3926
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3927
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3929
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3930
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3931
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3932
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3933
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3934
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3935
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3936
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3941
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3942
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3943
3-3927 Annemie Van de Casteele (VLD) vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Federaal openbaar ambt - Dienstvrijstelling voor het geven van bloed, bloedplaatjes of bloedplasma.
  Verzending vraag 12/12/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-58 17/1/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3924
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3925
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3926
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3928
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3929
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3930
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3931
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3932
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3933
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3934
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3935
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3936
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3941
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3942
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3943
3-3926 Annemie Van de Casteele (VLD) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Federaal openbaar ambt - Dienstvrijstelling voor het geven van bloed, bloedplaatjes of bloedplasma.
  Verzending vraag 12/12/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-58 17/1/2006
  Antwoord 23/1/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-59 31/1/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3924
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3925
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3927
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3928
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3929
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3930
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3931
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3932
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3933
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3934
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3935
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3936
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3941
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3942
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3943
3-3925 Annemie Van de Casteele (VLD) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Federaal openbaar ambt - Dienstvrijstelling voor het geven van bloed, bloedplaatjes of bloedplasma.
  Verzending vraag 12/12/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-58 17/1/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3924
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3926
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3927
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3928
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3929
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3930
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3931
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3932
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3933
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3934
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3935
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3936
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3941
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3942
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3943
3-3924 Annemie Van de Casteele (VLD) Eerste minister  
  Federaal openbaar ambt - Dienstvrijstelling voor het geven van bloed, bloedplaatjes of bloedplasma.
  Verzending vraag 12/12/2005
  Antwoord 22/12/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-57 3/1/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3925
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3926
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3927
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3928
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3929
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3930
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3931
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3932
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3933
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3934
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3935
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3936
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3941
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3942
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3943
3-3916 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Zuurstof - Terugbetaling door het RIZIV.
  Verzending vraag 12/12/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-58 17/1/2006
  Antwoord 3/2/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-60 14/2/2006
3-3809 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Apothekers - Accreditering.
  Verzending vraag 23/11/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-57 3/1/2006
3-3784 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Geneesmiddelen die efedrine bevatten - Verbod - Wetenschappelijke gronden.
  Verzending vraag 23/11/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-57 3/1/2006
  Antwoord 1/2/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-60 14/2/2006
3-3694 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Werk  
  Tijdskrediet - Impact op de loopbaan.
  Verzending vraag 9/11/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-56 20/12/2005
  Antwoord 3/1/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-57 3/1/2006
3-3685 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  ADHD (attention deficit hyperactivity disorder) - Terugbetaling van geneesmiddelen - Onderzoek naar preventie, erfelijkheid en gender-aspect.
  Verzending vraag 9/11/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-56 20/12/2005
  Antwoord 12/1/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-58 17/1/2006
3-3684 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Progressieve tewerkstelling in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen - Nieuwe cumulatieregeling - Evaluatie.
  Verzending vraag 9/11/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-56 20/12/2005
  Antwoord 26/1/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-59 31/1/2006
3-3683 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Gele koorts - Vaccinaties.
  Verzending vraag 9/11/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-56 20/12/2005
  Antwoord 26/1/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-59 31/1/2006
3-3666 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  "Be-health-project" - Overleg met de artsensyndicaten, de Privacycommissie en de Vlaamse regering.
  Verzending vraag 28/10/2005
  Antwoord 4/11/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-53 8/11/2005
  Aanvullend antwoord 9/3/2006
  Publicatie aanvullend antwoord : bulletin 3-62 14/3/2006
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1056
3-3665 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Maximumfactuur - Effecten voor de doelgroepen - Terugbetaalde bedragen.
  Verzending vraag 28/10/2005
  Antwoord 4/11/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-53 8/11/2005
  Aanvullend antwoord 26/1/2006
  Publicatie aanvullend antwoord : bulletin 3-59 31/1/2006
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1048
3-3664 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  PatiŽntenorganisaties - Inspraak in het beleid - Financiering - Gedragscode.
  Verzending vraag 28/10/2005
  Antwoord 4/11/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-53 8/11/2005
  Antwoord 2/2/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-60 14/2/2006
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1047
3-3624 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Federaal openbaar ambt - Dienstvrijstelling voor het geven van bloed, bloedplaatjes of bloedplasma - Kostprijs en mogelijke besparingen - Verenigbaarheid met de Europese richtlijnen.
  Verzending vraag 25/10/2005
  Antwoord 16/11/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-54 22/11/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3623
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1046
3-3623 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Federaal openbaar ambt - Dienstvrijstelling voor het geven van bloed, bloedplaatjes of bloedplasma - Kostprijs en mogelijke besparingen - Verenigbaarheid met de Europese richtlijnen.
  Verzending vraag 25/10/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-55 6/12/2005
  Antwoord 23/5/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-67 23/5/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3624
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1046
3-3620 Annemie Van de Casteele (VLD) staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn  
  Belastingsprocedure - Hervorming.
  Verzending vraag 25/10/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-55 6/12/2005
  Antwoord 9/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1045
3-3593 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Voedingsveiligheid - Voedingsmiddelen met vervalste houdbaarheidsdatum.
  Verzending vraag 18/10/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-54 22/11/2005
3-3592 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Palliatief forfait voor verpleegkundige verzorging - Evolutie van de bedragen en het aantal patiŽnten.
  Verzending vraag 18/10/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-54 22/11/2005
  Antwoord 9/1/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-58 17/1/2006
3-3591 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Levering van zuurstof - Terugbetaling - RIZIV-uitgaven - Gemiddelde kost per patiŽnt.
  Verzending vraag 18/10/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-54 22/11/2005
  Antwoord 12/1/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-58 17/1/2006
3-3590 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Aanpak en preventie van griep - Witboek over Griepmanagement in BelgiŽ.
  Verzending vraag 18/10/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-54 22/11/2005
3-3585 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Buitenlandse Zaken  
  FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking - Taalverhoudingen.
  Verzending vraag 18/10/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-54 22/11/2005
  Antwoord 10/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
3-3480 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Lasertechnieken - Gebruik door medisch onbevoegden.
  Verzending vraag 3/10/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-53 8/11/2005
  Antwoord 8/3/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-62 14/3/2006
3-3479 Annemie Van de Casteele (VLD) staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Gehandicapten met een vervangingsinkomen - Vrijstelling van het beroepsinkomen.
  Verzending vraag 3/10/2005
  Antwoord 21/10/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-52 25/10/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3478
3-3478 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Gehandicapten met een vervangingsinkomen - Vrijstelling van het beroepsinkomen.
  Verzending vraag 3/10/2005
  Antwoord 7/11/2005
  Beslissing niet publicatie 7/11/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3479
3-3453 Annemie Van de Casteele (VLD) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Bijtincidenten met honden - Strafrechtelijke behandeling.
  Verzending vraag 30/9/2005
  Voorlopig antwoord 18/10/2005
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 3-52 25/10/2005
  Antwoord 4/4/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-64 11/4/2006
3-3385 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Werk  
  Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) - Informatie-overdracht tussen de diensten - Uitbetaling van de werkloosheidsuitkeringen.
  Verzending vraag 29/9/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-53 8/11/2005
  Antwoord 6/12/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-55 6/12/2005
3-3300 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Werk  
  Strijksector - Gebruik van dienstencheques.
  Verzending vraag 13/9/2005
  Antwoord 19/10/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-52 25/10/2005
3-3086 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Werk  
  Dienstencheques - Gebruik in de strijksector - Convenant met de Federatie van Belgische Textielverzorging en de strijkateliers.
  Verzending vraag 20/7/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-48 30/8/2005
  Antwoord 1/9/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-49 13/9/2005
3-3085 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen  
  Einde van de beroepsloopbaan - Gelijkgestelde periodes inzake de pensioenrechten.
  Verzending vraag 20/7/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-48 30/8/2005
  Antwoord 30/9/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-51 11/10/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3083
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3084
3-3084 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Werk  
  Einde van de beroepsloopbaan - Gelijkgestelde periodes inzake de pensioenrechten.
  Verzending vraag 20/7/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-48 30/8/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3083
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3085
3-3083 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Einde van de beroepsloopbaan - Gelijkgestelde periodes inzake de pensioenrechten.
  Verzending vraag 20/7/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-48 30/8/2005
  Antwoord 12/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-86 20/2/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3084
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3085
3-3082 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Gezondheidszorgberoepen - Sociale voordelen - Verschillende behandeling van apothekers en tandartsen.
  Verzending vraag 20/7/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-48 30/8/2005
  Antwoord 6/10/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-51 11/10/2005
3-3081 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Gezondheidszorgberoepen - Beroepsactiviteit in het kader van de ziekteverzekering- Sociaal statuut - RIZIV-bijdragen.
  Verzending vraag 20/7/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-48 30/8/2005
3-3080 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Sociaal statuut - Achterstallige RIZIV-bijdragen - Bekendmaking van de koninklijke besluiten.
  Verzending vraag 20/7/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-48 30/8/2005
  Antwoord 6/10/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-51 11/10/2005
3-3079 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Vaccins - Protocol-akkoord van 20 maart 2003 tussen de gemeenschappen en de federale overheid - Terugbetaling en beschikbaarstelling van het pneumokokkenvaccin.
  Verzending vraag 20/7/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-48 30/8/2005
  Antwoord 8/5/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-66 9/5/2006
3-3078 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Rusthuizen - SubsidiŽring - Schaalvoordelen.
  Verzending vraag 20/7/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-48 30/8/2005
  Antwoord 7/11/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-53 8/11/2005
3-3073 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Apotheken - Openings- en sluitingsuren - Mogelijke inbreuk op de vrije concurrentieregels - Positie van de Raad voor mededinging.
  Verzending vraag 20/7/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-48 30/8/2005
  Antwoord 7/9/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-49 13/9/2005
3-3066 Annemie Van de Casteele (VLD) vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  Nationale Delcrederedienst - Oprichting van een naamloze vennootschap naast de parastatale - Personeel.
  Verzending vraag 20/7/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-48 30/8/2005
  Antwoord 10/1/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-58 17/1/2006
3-3046 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Eerstelijnsgezondheidszorg - Promotie van de huisarts bij allochtonen.
  Verzending vraag 15/7/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-48 30/8/2005
  Antwoord 18/10/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-52 25/10/2005
3-3045 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Protonpompinhibitoren (PPI's) - Regels voor de terugbetaling - Gastroscopisch onderzoek - Evolutie van de RIZIV-uitgaven.
  Verzending vraag 15/7/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-48 30/8/2005
  Antwoord 18/10/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-52 25/10/2005
3-3044 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Autopsies en post mortem-onderzoeken - Kosten - Terugbetaling door het RIZIV.
  Verzending vraag 15/7/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-48 30/8/2005
  Antwoord 5/10/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-51 11/10/2005
3-3041 Annemie Van de Casteele (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Dringende medische hulpverlening - Mogelijke bevoegdheidsoverheveling van Binnenlandse Zaken naar Volksgezondheid - Overleg inzake het koninklijk besluit over de rampenplannen.
  Verzending vraag 15/7/2005
  Publicatie zonder antwoord