Zoekresultaat schriftelijke vragen

Criteria :
3: Legislatuur 2003-2007
Ingediend door Anne-Marie Lizin

27 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
3-1248 Anne-Marie Lizin (PS) minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen  
  Weduwenpensioen - Onderofficier van het vliegend personeel.
  Verzending vraag 28/7/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-23 7/9/2004
  Antwoord 9/9/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-24 21/9/2004
3-961 Anne-Marie Lizin (PS) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  ASTRID - Dekkingszones voor de verbindingen - Toelage van de federale Staat aan de gemeenten - Bedrag en voorwaarden.
  Verzending vraag 17/5/2004
  Antwoord 18/6/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-19 29/6/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-960
3-960 Anne-Marie Lizin (PS) vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  ASTRID - Dekkingszones voor de verbindingen - Toelage van de federale Staat aan de gemeenten - Bedrag en voorwaarden.
  Verzending vraag 17/5/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-19 29/6/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-961
3-884 Anne-Marie Lizin (PS) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Federale politie - Verdeling per groep van graden - Hoofdcommissarissen - Benoeming.
  Verzending vraag 2/4/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-16 18/5/2004
  Antwoord 10/6/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-18 15/6/2004
3-883 Anne-Marie Lizin (PS) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Federale politie - Absentesme.
  Verzending vraag 2/4/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-16 18/5/2004
  Antwoord 24/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
3-881 Anne-Marie Lizin (PS) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Drugs die onder controle staan - Cyberhandel.
  Verzending vraag 2/4/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-16 18/5/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-880
3-880 Anne-Marie Lizin (PS) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Drugs die onder controle staan - Cyberhandel.
  Verzending vraag 2/4/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-16 18/5/2004
  Antwoord 24/5/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-17 1/6/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-881
3-851 Anne-Marie Lizin (PS) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Federale politie - Verbindingsofficieren - Duur van het mandaat.
  Verzending vraag 24/3/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-15 4/5/2004
  Antwoord 18/5/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-16 18/5/2004
3-850 Anne-Marie Lizin (PS) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Federale politie - Verbindingsofficieren - Controle.
  Verzending vraag 24/3/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-15 4/5/2004
  Antwoord 18/5/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-16 18/5/2004
3-849 Anne-Marie Lizin (PS) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Federale politie - Verbindingsofficieren - Chauffeur.
  Verzending vraag 24/3/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-15 4/5/2004
  Antwoord 18/5/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-16 18/5/2004
3-848 Anne-Marie Lizin (PS) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Federale politie - Hogere officieren met mandaat - Onderwijstaken.
  Verzending vraag 24/3/2004
  Antwoord 4/5/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-15 4/5/2004
3-818 Anne-Marie Lizin (PS) minister van Landsverdediging  
  Kosovo - Macedoni - Belgische troepen.
  Verzending vraag 11/3/2004
  Antwoord 15/4/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-14 20/4/2004
3-817 Anne-Marie Lizin (PS) minister van Landsverdediging  
  Brigadegeneraals - Taalverhouding.
  Verzending vraag 11/3/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-14 20/4/2004
  Antwoord 23/4/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-15 4/5/2004
3-816 Anne-Marie Lizin (PS) minister van Landsverdediging  
  Afghanistan - Belgische missies - Huidige en toekomstige engagementen.
  Verzending vraag 11/3/2004
  Antwoord 15/4/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-14 20/4/2004
3-815 Anne-Marie Lizin (PS) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Diensten die zich bezighouden met de strijd tegen clandestiene immigratie en mensenhandel - Infiltratie door criminele organisaties.
  Verzending vraag 11/3/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-14 20/4/2004
  Antwoord 2/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
3-814 Anne-Marie Lizin (PS) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Diensten die zich bezighouden met de strijd tegen de clandestiene immigratie en de mensenhandel - Infiltratie door criminele organisaties.
  Verzending vraag 11/3/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-14 20/4/2004
  Antwoord 18/6/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-19 29/6/2004
3-807 Anne-Marie Lizin (PS) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Democratische Republiek Congo - Ambassade - Rampzalige situatie van bepaalde personeelsheden.
  Verzending vraag 4/3/2004
  Antwoord 23/3/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-13 30/3/2004
3-610 Anne-Marie Lizin (PS) minister van Landsverdediging  
  Taalexamens om op te klimmen tot de graad van majoor - Ongelijke slaagpercentages van Nederlandstaligen en Franstaligen.
  Verzending vraag 20/1/2004
  Antwoord 17/2/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-10 17/2/2004
3-609 Anne-Marie Lizin (PS) minister van Landsverdediging  
  Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie (KHID) - Koninklijke Militaire School (KMS) - Militair onderwijzend personeel - Grondige kennis van de tweede landstaal.
  Verzending vraag 20/1/2004
  Antwoord 16/2/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-10 17/2/2004
3-608 Anne-Marie Lizin (PS) minister van Landsverdediging  
  Kolonels aangesteld in de graad van brigadegeneraal - Taalrol - Aanwijzing.
  Verzending vraag 20/1/2004
  Antwoord 16/2/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-10 17/2/2004
3-586 Anne-Marie Lizin (PS) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  (nog niet vertaald) Trafic des tres humains - Rseaux financiers - Blanchiment d'argent - Enqutes de patrimoine et analyses financires.
  Verzending vraag 12/1/2004
  Antwoord 9/2/2004
3-585 Anne-Marie Lizin (PS) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Politiecommissarissen, korpschefs klasse 17 - Politiecommissarissen klasse 20 - Benoeming in de graad van afdelingscommissaris - Indeling in weddeschaal 05 of 06.
  Verzending vraag 12/1/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-10 17/2/2004
  Antwoord 23/2/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-11 2/3/2004
3-581 Anne-Marie Lizin (PS) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Luchtvaartpolitie - Overheveling naar de gentegreerde politie.
  Verzending vraag 19/12/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-9 3/2/2004
  Antwoord 5/3/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-12 16/3/2004
3-570 Anne-Marie Lizin (PS) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Auteursrechten en naburige rechten - Harmonisering - Omzetting van artikel 34 van de Europese richtlijn - Bescherming van de openbare bibliotheken en mediatheken in Belgi.
  Verzending vraag 19/12/2003
  Antwoord 29/1/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-9 3/2/2004
3-569 Anne-Marie Lizin (PS) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Politie - Personeel - Opleiding.
  Verzending vraag 19/12/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-9 3/2/2004
  Antwoord 9/2/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-10 17/2/2004
3-568 Anne-Marie Lizin (PS) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Politie - Niet-operationeel beheer.
  Verzending vraag 19/12/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-9 3/2/2004
  Antwoord 9/2/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-10 17/2/2004
3-567 Anne-Marie Lizin (PS) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  "Community policing" - Begeleidingsgroep - Toekomst.
  Verzending vraag 19/12/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-9 3/2/2004
  Antwoord 9/2/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-10 17/2/2004