Zoekresultaat schriftelijke vragen

Criteria :
1: Legislatuur 1995-1999
Ingediend door Erika Thijs

16 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
1-1476/1 Erika Thijs (CVP) staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de eerste minister  
  Intern onderzoek door de Europese Commissie betreffende het gebruik van Europese hulpfondsen in oorlogsgebieden(Congo).
  Verzending vraag naar Minister 25/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-89 29/12/1998
1-1475/1 Erika Thijs (CVP) minister van Sociale Zaken  
  Praktische gevolgen van het huidige financieringssysteem voor rusthuizen.
  Verzending vraag naar Minister 25/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-89 29/12/1998
  Antwoord 26/1/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
1-1474/1 Erika Thijs (CVP) minister van Sociale Zaken  
  Erkenning van Epidermolysis Bullosa door het RIZIV.
  Verzending vraag naar Minister 25/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-89 29/12/1998
  Antwoord 26/1/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
1-1278/1 Erika Thijs (CVP) minister van Sociale Zaken  
  Voorwaarden terugbetaling voor CPT 11. - Stand van zaken.
  Verzending vraag naar Minister 19/8/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-82 22/9/1998
  Antwoord 6/10/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-83 6/10/1998
1-1276/1 Erika Thijs (CVP) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel  
  Geneesmiddel CPT 11. - Prijszetting in BelgiŽ.
  Verzending vraag naar Minister 19/8/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-82 22/9/1998
  Antwoord 6/10/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-83 6/10/1998
1-1031/1 Erika Thijs (CVP) staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de eerste minister  
  Het "Special Initiative on Africa".
  Verzending vraag naar Minister 24/4/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-74 2/6/1998
1-1030/1 Erika Thijs (CVP) minister van Landsverdediging  
  De ontmijning in BosniŽ-Herzegovina.
  Verzending vraag naar Minister 24/4/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-74 2/6/1998
  Antwoord 15/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-75 16/6/1998
1-1025/1 Erika Thijs (CVP) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Slachtoffers van mensenhandel. - Recht op een verblijfsvergunning.
  Verzending vraag naar Minister 30/4/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-74 2/6/1998
  Antwoord 14/7/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-77 14/7/1998
1-1019/1 Erika Thijs (CVP) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Procedure na controle van (valse) papieren.
  Verzending vraag naar Minister 17/4/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-74 2/6/1998
  Antwoord 6/8/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-79 11/8/1998
1-995/1 Erika Thijs (CVP) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  Behandeling van slachtoffers bij een vliegtuigramp.
  Verzending vraag naar Minister 3/4/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-73 19/5/1998
  Antwoord 2/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-74 2/6/1998
1-990/1 Erika Thijs (CVP) minister van Sociale Zaken  
  Behandeling van slachtoffers bij een vliegtuigramp
  Verzending vraag naar Minister 3/4/1998
  Antwoord 18/5/1998
  Beslissing niet publicatie 18/5/1998
1-967/1 Erika Thijs (CVP) staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de eerste minister  
  De bestrijding van ondervoeding.
  Verzending vraag naar Minister 24/3/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-72 5/5/1998
  Antwoord 17/11/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-86 17/11/1998
1-902/1 Erika Thijs (CVP) minister van Ambtenarenzaken  
  Regie der Gebouwen. - Projecten in Limburg.
  Verzending vraag naar Minister 3/3/1998
  Antwoord 7/4/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-70 7/4/1998
1-836/1 Erika Thijs (CVP) minister van Buitenlandse Zaken  
  De uitspraak van de Minister in verband met de Europese landbouwbegroting.
  Verzending vraag naar Minister 6/2/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-68 17/3/1998
  Antwoord 7/4/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-70 7/4/1998
1-790/1 Erika Thijs (CVP) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie  
  Aannemers. - Procedure bij aanbestedingen.-) Belgacom.
  Verzending vraag naar Minister 23/1/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-67 3/3/1998
  Antwoord 12/1/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-90 12/1/1999
1-512/1 Erika Thijs (CVP) minister van Sociale Zaken  
  Snellere erkenningsprocedure voor geneesmiddelen.- Stand van zaken.
  Verzending vraag naar Minister 21/10/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-59 25/11/1997
  Antwoord 19/1/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998