Zoekresultaat schriftelijke vragen

Criteria :
1: Legislatuur 1995-1999
Ingediend door Sabine de Bethune

231 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
1-1692/1 Sabine de Bethune (CVP) Eerste Minister  
  Federale adviesorganen - Evenwichtige deelname van vrouwen en mannen - Toepassing en bijsturing.
  Verzending vraag naar Minister 27/4/1999
  Antwoord 25/5/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-99 1/6/1999
1-1692/2 Sabine de Bethune (CVP) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel  
  Federale adviesorganen - Evenwichtige deelname van vrouwen en mannen - Toepassing en bijsturing.
  Verzending vraag naar Minister 27/4/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-99 25/5/1999
  Antwoord 14/6/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-100 22/6/1999
1-1692/3 Sabine de Bethune (CVP) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Federale adviesorganen - Evenwichtige deelname van vrouwen en mannen - Toepassing en bijsturing.
  Verzending vraag naar Minister 27/4/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-99 25/5/1999
  Antwoord 12/7/1999
  Beslissing niet publicatie 15/7/1999
1-1692/4 Sabine de Bethune (CVP) vice-eerste minister en minister van Landsverdediging, belast met Energie  
  Federale adviesorganen - Evenwichtige deelname van vrouwen en mannen - Toepassing en bijsturing.
  Verzending vraag naar Minister 27/4/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-99 25/5/1999
1-1692/5 Sabine de Bethune (CVP) vice-eerste minister en minister van Begroting  
  Federale adviesorganen - Evenwichtige deelname van vrouwen en mannen - Toepassing en bijsturing.
  Verzending vraag naar Minister 27/4/1999
  Antwoord 25/5/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-99 1/6/1999
1-1692/6 Sabine de Bethune (CVP) minister van Wetenschapsbeleid  
  Federale adviesorganen - Evenwichtige deelname van vrouwen en mannen - Toepassing en bijsturing.
  Verzending vraag naar Minister 27/4/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-99 25/5/1999
1-1692/7 Sabine de Bethune (CVP) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  Federale adviesorganen - Evenwichtige deelname van vrouwen en mannen - Toepassing en bijsturing.
  Verzending vraag naar Minister 27/4/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-99 25/5/1999
1-1692/8 Sabine de Bethune (CVP) minister van Buitenlandse Zaken  
  Federale adviesorganen - Evenwichtige deelname van vrouwen en mannen - Toepassing en bijsturing.
  Verzending vraag naar Minister 27/4/1999
  Antwoord 25/5/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-99 1/6/1999
1-1692/9 Sabine de Bethune (CVP) minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen  
  Federale adviesorganen - Evenwichtige deelname van vrouwen en mannen - Toepassing en bijsturing.
  Verzending vraag naar Minister 27/4/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-99 25/5/1999
1-1692/10 Sabine de Bethune (CVP) minister van Sociale Zaken  
  Federale adviesorganen - Evenwichtige deelname van vrouwen en mannen - Toepassing en bijsturing.
  Verzending vraag naar Minister 27/4/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-99 25/5/1999
1-1692/11 Sabine de Bethune (CVP) minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen  
  Federale adviesorganen - Evenwichtige deelname van vrouwen en mannen - Toepassing en bijsturing.
  Verzending vraag naar Minister 27/4/1999
  Antwoord 1/6/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-99 1/6/1999
1-1692/12 Sabine de Bethune (CVP) minister van Vervoer  
  Federale adviesorganen - Evenwichtige deelname van vrouwen en mannen - Toepassing en bijsturing.
  Verzending vraag naar Minister 27/4/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-99 25/5/1999
  Antwoord 25/6/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-99 25/6/1999
1-1692/13 Sabine de Bethune (CVP) minister van Ambtenarenzaken  
  Federale adviesorganen - Evenwichtige deelname van vrouwen en mannen - Toepassing en bijsturing.
  Verzending vraag naar Minister 27/4/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-99 25/5/1999
1-1692/14 Sabine de Bethune (CVP) minister van Justitie  
  Federale adviesorganen - Evenwichtige deelname van vrouwen en mannen - Toepassing en bijsturing.
  Verzending vraag naar Minister 27/4/1999
  Antwoord 31/5/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-99 1/6/1999
1-1692/15 Sabine de Bethune (CVP) minister van Financin  
  Federale adviesorganen - Evenwichtige deelname van vrouwen en mannen - Toepassing en bijsturing.
  Verzending vraag naar Minister 27/4/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-99 25/5/1999
1-1692/16 Sabine de Bethune (CVP) staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de eerste minister  
  Federale adviesorganen - Evenwichtige deelname van vrouwen en mannen - Toepassing en bijsturing.
  Verzending vraag naar Minister 27/4/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-99 25/5/1999
1-1692/17 Sabine de Bethune (CVP) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  Federale adviesorganen - Evenwichtige deelname van vrouwen en mannen - Toepassing en bijsturing.
  Verzending vraag naar Minister 27/4/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-99 25/5/1999
1-1690/1 Sabine de Bethune (CVP) vice-eerste minister en minister van Landsverdediging, belast met Energie  
  Federale adviesorganen - Evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen.
  Verzending vraag naar Minister 27/4/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-99 25/5/1999
1-1689/1 Sabine de Bethune (CVP) minister van Financin  
  Federale adviesorganen - Evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen.
  Verzending vraag naar Minister 27/4/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-99 25/5/1999
1-1688/1 Sabine de Bethune (CVP) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  Federale adviesorganen - Evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen.
  Verzending vraag naar Minister 27/4/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-99 25/5/1999
1-1687/1 Sabine de Bethune (CVP) minister van Buitenlandse Zaken  
  Federale adviesorganen - Evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen.
  Verzending vraag naar Minister 27/4/1999
  Antwoord 30/5/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-99 1/6/1999
1-1686/1 Sabine de Bethune (CVP) minister van Buitenlandse Zaken  
  Federale adviesorganen - Evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen.
  Verzending vraag naar Minister 27/4/1999
  Antwoord 25/5/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-99 31/5/1999
1-1685/1 Sabine de Bethune (CVP) minister van Buitenlandse Zaken  
  Federale adviesorganen - Evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen.
  Verzending vraag naar Minister 27/4/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-99 25/5/1999
1-1684/1 Sabine de Bethune (CVP) minister van Wetenschapsbeleid  
  Federale adviesorganen - Evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen.
  Verzending vraag naar Minister 27/4/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-99 25/5/1999
1-1683/1 Sabine de Bethune (CVP) minister van Wetenschapsbeleid  
  Federale adviesorganen - Evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen.
  Verzending vraag naar Minister 27/4/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-99 25/5/1999
1-1682/1 Sabine de Bethune (CVP) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel  
  Federale adviesorganen - Evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen.
  Verzending vraag naar Minister 26/4/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-99 25/5/1999
  Antwoord 11/6/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-100 22/6/1999
1-1681/1 Sabine de Bethune (CVP) minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen  
  Federale adviesorganen - Evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen.
  Verzending vraag naar Minister 26/4/1999
  Voorlopig antwoord 1/6/1999
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 1-99 1/6/1999
1-1680/1 Sabine de Bethune (CVP) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  Federale adviesorganen - Evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen.
  Verzending vraag naar Minister 26/4/1999
  Antwoord 31/5/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-99 1/6/1999
1-1679/1 Sabine de Bethune (CVP) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  Federale adviesorganen - Evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen.
  Verzending vraag naar Minister 26/4/1999
  Antwoord 31/5/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-99 1/6/1999
1-1678/1 Sabine de Bethune (CVP) minister van Justitie  
  Federale adviesorganen - Evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen.
  Verzending vraag naar Minister 26/4/1999
  Antwoord 31/5/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-99 1/6/1999
1-1677/1 Sabine de Bethune (CVP) staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de eerste minister  
  Federale adviesorganen - Evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen.
  Verzending vraag naar Minister 26/4/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-99 25/5/1999
1-1676/1 Sabine de Bethune (CVP) minister van Ambtenarenzaken  
  Federale adviesorganen - Evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen.
  Verzending vraag naar Minister 26/4/1999
  Antwoord 31/5/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-99 1/6/1999
1-1675/1 Sabine de Bethune (CVP) minister van Vervoer  
  Federale adviesorganen - Evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen.
  Verzending vraag naar Minister 26/4/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-99 25/5/1999
  Antwoord 22/6/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-100 23/6/1999
1-1674/1 Sabine de Bethune (CVP) minister van Sociale Zaken  
  Federale adviesorganen - Evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen.
  Verzending vraag naar Minister 26/4/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-99 25/5/1999
1-1673/1 Sabine de Bethune (CVP) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Federale adviesorganen - Evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen..
  Verzending vraag naar Minister 26/4/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-99 25/5/1999
  Antwoord 12/7/1999
  Beslissing niet publicatie 15/7/1999
1-1672/1 Sabine de Bethune (CVP) minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen  
  Federale adviesorganen - Evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen.
  Verzending vraag naar Minister 26/4/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-99 25/5/1999
1-1613/1 Sabine de Bethune (CVP) minister van Buitenlandse Zaken  
  Diplomatieke loopbaan - Aanwezigheid van vrouwen in 1997 en 1998.
  Verzending vraag naar Minister 24/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-96 6/4/1999
  Antwoord 20/4/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-97 20/4/1999
1-1612/1 Sabine de Bethune (CVP) minister van Buitenlandse Zaken  
  Diplomatieke examens - Deelname van vrouwen in 1997 en 1998.
  Verzending vraag naar Minister 24/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-96 6/4/1999
  Antwoord 20/4/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-97 20/4/1999
1-1611/1 Sabine de Bethune (CVP) minister van Buitenlandse Zaken  
  Verenigde Naties - Vrouwelijke Belgische vertegenwoordigers in 1997 en 1998.
  Verzending vraag naar Minister 24/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-96 6/4/1999
  Antwoord 20/4/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-97 20/4/1999
1-1606/1 Sabine de Bethune (CVP) Eerste Minister  
  Recrutering van vreemdelingen in de openbare diensten.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Antwoord 23/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1606/2 Sabine de Bethune (CVP) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel  
  Recrutering van vreemdelingen in de openbare diensten.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
  Antwoord 20/4/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-97 20/4/1999
1-1606/3 Sabine de Bethune (CVP) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Recrutering van vreemdelingen in de openbare diensten.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
  Antwoord 6/4/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-96 6/4/1999
1-1606/4 Sabine de Bethune (CVP) vice-eerste minister en minister van Landsverdediging, belast met Energie  
  Recrutering van vreemdelingen in de openbare diensten.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
  Antwoord 20/4/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-97 20/4/1999
1-1606/5 Sabine de Bethune (CVP) vice-eerste minister en minister van Begroting  
  Recrutering van vreemdelingen in de openbare diensten.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Antwoord 23/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1606/6 Sabine de Bethune (CVP) minister van Wetenschapsbeleid  
  Recrutering van vreemdelingen in de openbare diensten.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1606/7 Sabine de Bethune (CVP) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  Recrutering van vreemdelingen in de openbare diensten.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Antwoord 23/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
  Aanvullend antwoord 20/4/1999
  Publicatie aanvullend antwoord : bulletin 1-97 20/4/1999
1-1606/8 Sabine de Bethune (CVP) minister van Buitenlandse Zaken  
  Recrutering van vreemdelingen in de openbare diensten.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
  Antwoord 12/7/1999
  Beslissing niet publicatie 12/7/1999
1-1606/9 Sabine de Bethune (CVP) minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen  
  Recrutering van vreemdelingen in de openbare diensten.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1606/10 Sabine de Bethune (CVP) minister van Sociale Zaken  
  Recrutering van vreemdelingen in de openbare diensten.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
  Antwoord 20/4/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-97 20/4/1999
1-1606/11 Sabine de Bethune (CVP) minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen  
  Recrutering van vreemdelingen in de openbare diensten.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Voorlopig antwoord 23/3/1999
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
  Antwoord 22/6/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-100 22/6/1999
1-1606/12 Sabine de Bethune (CVP) minister van Vervoer  
  Recrutering van vreemdelingen in de openbare diensten.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
  Antwoord 6/4/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-96 6/4/1999
1-1606/13 Sabine de Bethune (CVP) minister van Ambtenarenzaken  
  Recrutering van vreemdelingen in de openbare diensten.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
  Antwoord 6/4/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-96 6/4/1999
1-1606/14 Sabine de Bethune (CVP) minister van Justitie  
  Recrutering van vreemdelingen in de openbare diensten.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1606/15 Sabine de Bethune (CVP) minister van Financin  
  Recrutering van vreemdelingen in de openbare diensten.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
  Antwoord 31/5/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-99 31/5/1999
1-1606/16 Sabine de Bethune (CVP) staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de eerste minister  
  Recrutering van vreemdelingen in de openbare diensten.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1606/17 Sabine de Bethune (CVP) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  Recrutering van vreemdelingen in de openbare diensten.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
  Antwoord 20/4/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-97 20/4/1999
1-1605/1 Sabine de Bethune (CVP) minister van Justitie  
  Gerechtsdeurwaarderambt - Benoeming van vrouwen.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1604/1 Sabine de Bethune (CVP) Eerste Minister  
  Aandacht voor kinderrechten in het beleid in 1998.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Antwoord 18/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1604/2 Sabine de Bethune (CVP) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel  
  Aandacht voor kinderrechten in het beleid in 1998.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
  Antwoord 4/5/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-98 4/5/1999
1-1604/3 Sabine de Bethune (CVP) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Aandacht voor kinderrechten in het beleid in 1998.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
  Antwoord 6/4/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-96 6/4/1999
1-1604/4 Sabine de Bethune (CVP) vice-eerste minister en minister van Landsverdediging, belast met Energie  
  Aandacht voor kinderrechten in het beleid in 1998.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1604/5 Sabine de Bethune (CVP) vice-eerste minister en minister van Begroting  
  Aandacht voor kinderrechten in het beleid in 1998.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Antwoord 23/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1604/6 Sabine de Bethune (CVP) minister van Wetenschapsbeleid  
  Aandacht voor kinderrechten in het beleid in 1998.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1604/7 Sabine de Bethune (CVP) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  Aandacht voor kinderrechten in het beleid in 1998.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1604/8 Sabine de Bethune (CVP) minister van Buitenlandse Zaken  
  Aandacht voor kinderrechten in het beleid in 1998.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
  Antwoord 6/4/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-96 6/4/1999
1-1604/9 Sabine de Bethune (CVP) minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen  
  Aandacht voor kinderrechten in het beleid in 1998.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1604/10 Sabine de Bethune (CVP) minister van Sociale Zaken  
  Aandacht voor kinderrechten in het beleid in 1998.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
  Antwoord 25/5/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-99 1/6/1999
1-1604/11 Sabine de Bethune (CVP) minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen  
  Aandacht voor kinderrechten in het beleid in 1998.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Voorlopig antwoord 23/3/1999
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
  Antwoord 23/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
  Aanvullend antwoord 4/5/1999
  Publicatie aanvullend antwoord : bulletin 1-98 4/5/1999
1-1604/12 Sabine de Bethune (CVP) minister van Vervoer  
  Aandacht voor kinderrechten in het beleid in 1998.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
  Antwoord 25/5/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-99 1/6/1999
1-1604/13 Sabine de Bethune (CVP) minister van Ambtenarenzaken  
  Aandacht voor kinderrechten in het beleid in 1998.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Antwoord 23/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1604/14 Sabine de Bethune (CVP) minister van Justitie  
  Aandacht voor kinderrechten in het beleid in 1998.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
  Antwoord 31/5/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-99 31/5/1999
1-1604/15 Sabine de Bethune (CVP) minister van Financin  
  Aandacht voor kinderrechten in het beleid in 1998.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1604/16 Sabine de Bethune (CVP) staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de eerste minister  
  Aandacht voor kinderrechten in het beleid in 1998.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1604/17 Sabine de Bethune (CVP) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  Aandacht voor kinderrechten in het beleid in 1998.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Antwoord 23/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1603/1 Sabine de Bethune (CVP) Eerste Minister  
  Aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1998.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Antwoord 23/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1603/2 Sabine de Bethune (CVP) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel  
  Aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1998.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
  Antwoord 20/4/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-97 20/4/1999
  Aanvullend antwoord 18/6/1999
  Publicatie aanvullend antwoord : bulletin 1-100 22/6/1999
1-1603/3 Sabine de Bethune (CVP) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1998.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1603/4 Sabine de Bethune (CVP) vice-eerste minister en minister van Landsverdediging, belast met Energie  
  Aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1998.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1603/5 Sabine de Bethune (CVP) vice-eerste minister en minister van Begroting  
  Aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1998.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Antwoord 23/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1603/6 Sabine de Bethune (CVP) minister van Wetenschapsbeleid  
  Aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1998.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1603/7 Sabine de Bethune (CVP) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  Aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1998.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
  Antwoord 25/5/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-99 1/6/1999
1-1603/8 Sabine de Bethune (CVP) minister van Buitenlandse Zaken  
  Aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1998.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
  Antwoord 6/4/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-96 6/4/1999
1-1603/9 Sabine de Bethune (CVP) minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen  
  Aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1998.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1603/10 Sabine de Bethune (CVP) minister van Sociale Zaken  
  Aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1998.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
  Antwoord 4/5/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-98 4/5/1999
1-1603/11 Sabine de Bethune (CVP) minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen  
  Aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1998.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Voorlopig antwoord 23/3/1999
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
  Antwoord 4/5/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-98 4/5/1999
1-1603/12 Sabine de Bethune (CVP) minister van Vervoer  
  Aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1998.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Antwoord 23/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1603/13 Sabine de Bethune (CVP) minister van Ambtenarenzaken  
  Aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1998.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Antwoord 23/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1603/14 Sabine de Bethune (CVP) minister van Justitie  
  Aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1998.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1603/15 Sabine de Bethune (CVP) minister van Financin  
  Aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1998.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1603/16 Sabine de Bethune (CVP) staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de eerste minister  
  Aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1998.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1603/17 Sabine de Bethune (CVP) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  Aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1998.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Antwoord 23/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1602/1 Sabine de Bethune (CVP) minister van Justitie  
  Notarisambt - Benoeming van vrouwen.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1600/1 Sabine de Bethune (CVP) Eerste Minister  
  Samenwerking met de Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen in 1998.
  Verzending vraag naar Minister 16/2/1999
  Antwoord 23/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1600/2 Sabine de Bethune (CVP) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel  
  Samenwerking met de Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen in 1998.
  Verzending vraag naar Minister 16/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
  Antwoord 6/4/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-96 6/4/1999
1-1600/3 Sabine de Bethune (CVP) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Samenwerking met de Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen in 1998.
  Verzending vraag naar Minister 16/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1600/4 Sabine de Bethune (CVP) vice-eerste minister en minister van Landsverdediging, belast met Energie  
  Samenwerking met de Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen in 1998.
  Verzending vraag naar Minister 16/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1600/5 Sabine de Bethune (CVP) vice-eerste minister en minister van Begroting  
  Samenwerking met de Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen in 1998.
  Verzending vraag naar Minister 16/2/1999
  Antwoord 23/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1600/6 Sabine de Bethune (CVP) minister van Wetenschapsbeleid  
  Samenwerking met de Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen in 1998.
  Verzending vraag naar Minister 16/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1600/7 Sabine de Bethune (CVP) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  Samenwerking met de Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen in 1998.
  Verzending vraag naar Minister 16/2/1999
  Antwoord 23/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
  Aanvullend antwoord 25/5/1999
  Publicatie aanvullend antwoord : bulletin 1-99 1/6/1999
1-1600/8 Sabine de Bethune (CVP) minister van Buitenlandse Zaken  
  Samenwerking met de Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen in 1998.
  Verzending vraag naar Minister 16/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
  Antwoord 20/4/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-97 20/4/1999
1-1600/9 Sabine de Bethune (CVP) minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen  
  Samenwerking met de Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen in 1998.
  Verzending vraag naar Minister 16/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
  Antwoord 20/4/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-97 20/4/1999
1-1600/10 Sabine de Bethune (CVP) minister van Sociale Zaken  
  Samenwerking met de Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen in 1998.
  Verzending vraag naar Minister 16/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
  Antwoord 4/5/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-98 4/5/1999
1-1600/11 Sabine de Bethune (CVP) minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen  
  Samenwerking met de Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen in 1998.
  Verzending vraag naar Minister 16/2/1999
  Voorlopig antwoord 23/3/1999
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1600/12 Sabine de Bethune (CVP) minister van Vervoer  
  Samenwerking met de Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen in 1998.
  Verzending vraag naar Minister 16/2/1999
  Antwoord 23/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1600/13 Sabine de Bethune (CVP) minister van Ambtenarenzaken  
  Samenwerking met de Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen in 1998.
  Verzending vraag naar Minister 16/2/1999
  Antwoord 23/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1600/14 Sabine de Bethune (CVP) minister van Justitie  
  Samenwerking met de Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen in 1998.
  Verzending vraag naar Minister 16/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
  Antwoord 31/5/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-99 1/6/1999
1-1600/15 Sabine de Bethune (CVP) minister van Financin  
  Samenwerking met de Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen in 1998.
  Verzending vraag naar Minister 16/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1600/16 Sabine de Bethune (CVP) staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de eerste minister  
  Samenwerking met de Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen in 1998.
  Verzending vraag naar Minister 16/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1600/17 Sabine de Bethune (CVP) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  Samenwerking met de Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen in 1998.
  Verzending vraag naar Minister 16/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
  Antwoord 6/4/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-96 6/4/1999
1-1347/1 Sabine de Bethune (CVP) Eerste Minister  
  De aandacht voor kinderrechten in de begroting.
  Verzending vraag naar Minister 1/10/1998
  Antwoord 3/11/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-86 17/11/1998
1-1347/2 Sabine de Bethune (CVP) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel  
  De aandacht voor kinderrechten in de begroting.
  Verzending vraag naar Minister 1/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-86 17/11/1998
  Antwoord 26/1/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
1-1347/3 Sabine de Bethune (CVP) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  De aandacht voor kinderrechten in de begroting.
  Verzending vraag naar Minister 1/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-86 17/11/1998
1-1347/4 Sabine de Bethune (CVP) vice-eerste minister en minister van Landsverdediging, belast met Energie  
  De aandacht voor kinderrechten in de begroting.
  Verzending vraag naar Minister 1/10/1998
  Antwoord 17/11/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-86 17/11/1998
1-1347/5 Sabine de Bethune (CVP) vice-eerste minister en minister van Begroting  
  De aandacht voor kinderrechten in de begroting.
  Verzending vraag naar Minister 1/10/1998
  Antwoord 3/11/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-86 17/11/1998
1-1347/6 Sabine de Bethune (CVP) minister van Wetenschapsbeleid  
  De aandacht voor kinderrechten in de begroting.
  Verzending vraag naar Minister 1/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-86 17/11/1998
  Antwoord 1/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
1-1347/7 Sabine de Bethune (CVP) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  De aandacht voor kinderrechten in de begroting.
  Verzending vraag naar Minister 1/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-86 17/11/1998
  Antwoord 25/5/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-99 1/6/1999
1-1347/8 Sabine de Bethune (CVP) minister van Buitenlandse Zaken  
  De aandacht voor kinderrechten in de begroting.
  Verzending vraag naar Minister 1/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-86 17/11/1998
  Antwoord 29/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-89 29/12/1998
1-1347/9 Sabine de Bethune (CVP) minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen  
  De aandacht voor kinderrechten in de begroting.
  Verzending vraag naar Minister 1/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-86 17/11/1998
1-1347/10 Sabine de Bethune (CVP) minister van Sociale Zaken  
  De aandacht voor kinderrechten in de begroting.
  Verzending vraag naar Minister 1/10/1998
  Antwoord 17/11/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-86 17/11/1998
1-1347/11 Sabine de Bethune (CVP) minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen  
  De aandacht voor kinderrechten in de begroting.
  Verzending vraag naar Minister 1/10/1998
  Antwoord 17/11/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-86 17/11/1998
1-1347/12 Sabine de Bethune (CVP) minister van Vervoer  
  De aandacht voor kinderrechten in de begroting.
  Verzending vraag naar Minister 1/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-86 17/11/1998
  Antwoord 26/1/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
1-1347/13 Sabine de Bethune (CVP) minister van Ambtenarenzaken  
  De aandacht voor kinderrechten in de begroting.
  Verzending vraag naar Minister 1/10/1998
  Antwoord 17/11/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-86 17/11/1998
1-1347/14 Sabine de Bethune (CVP) minister van Justitie  
  De aandacht voor kinderrechten in de begroting.
  Verzending vraag naar Minister 1/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-86 17/11/1998
  Antwoord 31/5/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-99 1/6/1999
1-1347/15 Sabine de Bethune (CVP) minister van Financin  
  De aandacht voor kinderrechten in de begroting.
  Verzending vraag naar Minister 1/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-86 17/11/1998
1-1347/16 Sabine de Bethune (CVP) staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de eerste minister  
  De aandacht voor kinderrechten in de begroting.
  Verzending vraag naar Minister 1/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-86 17/11/1998
1-1347/17 Sabine de Bethune (CVP) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  De aandacht voor kinderrechten in de begroting.
  Verzending vraag naar Minister 1/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-86 17/11/1998
  Antwoord 1/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
1-1329/1 Sabine de Bethune (CVP) minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen  
  Toepassing nieuw artikel 2bis, 2, wet van 20 juli 1990.
  Verzending vraag naar Minister 21/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
1-1328/1 Sabine de Bethune (CVP) Eerste Minister  
  De evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid.
  Verzending vraag naar Minister 21/9/1998
  Antwoord 3/11/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
1-1328/2 Sabine de Bethune (CVP) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel  
  De evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid.
  Verzending vraag naar Minister 21/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
  Antwoord 8/2/1999
  Beslissing niet publicatie 8/2/1999
1-1328/3 Sabine de Bethune (CVP) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  De evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid.
  Verzending vraag naar Minister 21/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
  Voorlopig antwoord 17/11/1998
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 1-86 17/11/1998
1-1328/4 Sabine de Bethune (CVP) vice-eerste minister en minister van Landsverdediging, belast met Energie  
  De evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid.
  Verzending vraag naar Minister 21/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
  Antwoord 1/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
1-1328/5 Sabine de Bethune (CVP) vice-eerste minister en minister van Begroting  
  De evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid.
  Verzending vraag naar Minister 21/9/1998
  Antwoord 3/11/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
1-1328/6 Sabine de Bethune (CVP) minister van Wetenschapsbeleid  
  De evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid.
  Verzending vraag naar Minister 21/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
  Antwoord 17/11/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-86 17/11/1998
1-1328/7 Sabine de Bethune (CVP) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  De evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid.
  Verzending vraag naar Minister 21/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
  Antwoord 9/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-94 9/3/1999
1-1328/8 Sabine de Bethune (CVP) minister van Buitenlandse Zaken  
  De evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid.
  Verzending vraag naar Minister 21/9/1998
  Antwoord 3/11/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
1-1328/9 Sabine de Bethune (CVP) minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen  
  De evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid.
  Verzending vraag naar Minister 21/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
1-1328/10 Sabine de Bethune (CVP) minister van Sociale Zaken  
  De evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid.
  Verzending vraag naar Minister 21/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
  Antwoord 12/1/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-90 12/1/1999
1-1328/11 Sabine de Bethune (CVP) minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen  
  De evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid.
  Verzending vraag naar Minister 21/9/1998
  Voorlopig antwoord 3/11/1998
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
  Antwoord 15/12/1998
  Beslissing niet publicatie 15/12/1998
1-1328/12 Sabine de Bethune (CVP) minister van Vervoer  
  De evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid.
  Verzending vraag naar Minister 21/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
  Antwoord 9/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-94 9/3/1999
1-1328/13 Sabine de Bethune (CVP) minister van Ambtenarenzaken  
  De evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid.
  Verzending vraag naar Minister 21/9/1998
  Antwoord 3/11/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
1-1328/14 Sabine de Bethune (CVP) minister van Justitie  
  De evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid.
  Verzending vraag naar Minister 21/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
  Antwoord 9/2/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-92 9/2/1999
1-1328/15 Sabine de Bethune (CVP) minister van Financin  
  De evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid.
  Verzending vraag naar Minister 21/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
1-1328/16 Sabine de Bethune (CVP) staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de eerste minister  
  De evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid.
  Verzending vraag naar Minister 21/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
1-1328/17 Sabine de Bethune (CVP) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  De evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid.
  Verzending vraag naar Minister 21/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
  Antwoord 8/2/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-92 9/2/1999
  Aanvullend antwoord 9/3/1999
  Publicatie aanvullend antwoord : bulletin 1-94 9/3/1999
1-1327/1 Sabine de Bethune (CVP) Eerste Minister  
  De aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1997.
  Verzending vraag naar Minister 21/9/1998
  Antwoord 3/11/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
1-1327/2 Sabine de Bethune (CVP) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel  
  De aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1997.
  Verzending vraag naar Minister 21/9/1998
  Antwoord 3/11/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
1-1327/3 Sabine de Bethune (CVP) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  De aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1997.
  Verzending vraag naar Minister 21/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
  Antwoord 17/11/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-86 17/11/1998
1-1327/4 Sabine de Bethune (CVP) vice-eerste minister en minister van Landsverdediging, belast met Energie  
  De aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1997.
  Verzending vraag naar Minister 21/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
  Antwoord 1/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
1-1327/5 Sabine de Bethune (CVP) vice-eerste minister en minister van Begroting  
  De aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1997.
  Verzending vraag naar Minister 21/9/1998
  Antwoord 3/11/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
1-1327/6 Sabine de Bethune (CVP) minister van Wetenschapsbeleid  
  De aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1997.
  Verzending vraag naar Minister 21/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
  Antwoord 17/11/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-86 17/11/1998
1-1327/7 Sabine de Bethune (CVP) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  De aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1997.
  Verzending vraag naar Minister 21/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
  Antwoord 9/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-94 9/3/1999
1-1327/8 Sabine de Bethune (CVP) minister van Buitenlandse Zaken  
  De aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1997.
  Verzending vraag naar Minister 21/9/1998
  Antwoord 3/11/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
1-1327/9 Sabine de Bethune (CVP) minister van Sociale Zaken  
  De aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1997.
  Verzending vraag naar Minister 21/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
  Antwoord 8/2/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-92 9/2/1999
1-1327/10 Sabine de Bethune (CVP) minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen  
  De aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1997.
  Verzending vraag naar Minister 21/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
  Antwoord 15/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-88 15/12/1998
1-1327/11 Sabine de Bethune (CVP) minister van Vervoer  
  De aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1997.
  Verzending vraag naar Minister 21/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
  Antwoord 1/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
1-1327/12 Sabine de Bethune (CVP) minister van Ambtenarenzaken  
  De aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1997.
  Verzending vraag naar Minister 21/9/1998
  Antwoord 3/11/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
1-1327/13 Sabine de Bethune (CVP) minister van Justitie  
  De aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1997.
  Verzending vraag naar Minister 21/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
  Antwoord 29/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-89 29/12/1998
1-1327/14 Sabine de Bethune (CVP) minister van Financin  
  De aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1997.
  Verzending vraag naar Minister 21/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
1-1327/15 Sabine de Bethune (CVP) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  De aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1997.
  Verzending vraag naar Minister 21/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
  Antwoord 26/1/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
1-1326/1 Sabine de Bethune (CVP) Eerste Minister  
  De aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1996.
  Verzending vraag naar Minister 21/9/1998
  Antwoord 3/11/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
1-1326/2 Sabine de Bethune (CVP) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel  
  De aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1996.
  Verzending vraag naar Minister 21/9/1998
  Antwoord 3/11/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
1-1326/3 Sabine de Bethune (CVP) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  De aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1996.
  Verzending vraag naar Minister 21/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
  Antwoord 17/11/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-86 17/11/1998
1-1326/4 Sabine de Bethune (CVP) vice-eerste minister en minister van Landsverdediging, belast met Energie  
  De aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1996.
  Verzending vraag naar Minister 21/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
  Antwoord 1/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
1-1326/5 Sabine de Bethune (CVP) vice-eerste minister en minister van Begroting  
  De aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1996.
  Verzending vraag naar Minister 21/9/1998
  Antwoord 3/11/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
1-1326/6 Sabine de Bethune (CVP) minister van Wetenschapsbeleid  
  De aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1996.
  Verzending vraag naar Minister 21/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
  Antwoord 17/11/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-86 17/11/1998
1-1326/7 Sabine de Bethune (CVP) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  De aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1996.
  Verzending vraag naar Minister 21/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
  Antwoord 9/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-94 9/3/1999
1-1326/8 Sabine de Bethune (CVP) minister van Buitenlandse Zaken  
  De aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1996.
  Verzending vraag naar Minister 21/9/1998
  Antwoord 3/11/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
1-1326/9 Sabine de Bethune (CVP) minister van Sociale Zaken  
  De aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1996.
  Verzending vraag naar Minister 21/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
  Antwoord 8/2/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-92 9/2/1999
1-1326/10 Sabine de Bethune (CVP) minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen  
  De aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1996.
  Verzending vraag naar Minister 21/9/1998
  Antwoord 3/11/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
  Aanvullend antwoord 15/12/1998
  Publicatie aanvullend antwoord : bulletin 1-88 15/12/1998
1-1326/11 Sabine de Bethune (CVP) minister van Vervoer  
  De aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1996.
  Verzending vraag naar Minister 21/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
  Antwoord 17/11/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-86 17/11/1998
1-1326/12 Sabine de Bethune (CVP) minister van Ambtenarenzaken  
  De aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1996.
  Verzending vraag naar Minister 21/9/1998
  Antwoord 3/11/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
1-1326/13 Sabine de Bethune (CVP) minister van Justitie  
  De aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1996.
  Verzending vraag naar Minister 21/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
  Antwoord 29/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-89 29/12/1998
1-1326/14 Sabine de Bethune (CVP) minister van Financin  
  De aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1996.
  Verzending vraag naar Minister 21/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
1-1326/15 Sabine de Bethune (CVP) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  De aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1996.
  Verzending vraag naar Minister 21/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
  Antwoord 26/1/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
1-1316/1 Sabine de Bethune (CVP) Eerste Minister  
  Vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in kabinet.
  Verzending vraag naar Minister 15/9/1998
  Antwoord 7/10/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
1-1316/2 Sabine de Bethune (CVP) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel  
  Vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in kabinet.
  Verzending vraag naar Minister 15/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
  Antwoord 3/11/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
1-1316/3 Sabine de Bethune (CVP) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in kabinet.
  Verzending vraag naar Minister 15/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
  Antwoord 29/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-89 29/12/1998
1-1316/4 Sabine de Bethune (CVP) vice-eerste minister en minister van Landsverdediging, belast met Energie  
  Vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in kabinet.
  Verzending vraag naar Minister 15/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
  Antwoord 3/11/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
1-1316/5 Sabine de Bethune (CVP) vice-eerste minister en minister van Begroting  
  Vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in kabinet.
  Verzending vraag naar Minister 15/9/1998
  Antwoord 20/10/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
1-1316/6 Sabine de Bethune (CVP) minister van Wetenschapsbeleid  
  Vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in kabinet.
  Verzending vraag naar Minister 15/9/1998
  Antwoord 20/10/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
1-1316/7 Sabine de Bethune (CVP) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  Vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in kabinet.
  Verzending vraag naar Minister 15/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
1-1316/8 Sabine de Bethune (CVP) minister van Buitenlandse Zaken  
  Vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in kabinet.
  Verzending vraag naar Minister 15/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
  Antwoord 3/11/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
1-1316/9 Sabine de Bethune (CVP) minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen  
  Vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in kabinet.
  Verzending vraag naar Minister 15/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
1-1316/10 Sabine de Bethune (CVP) minister van Sociale Zaken  
  Vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in kabinet.
  Verzending vraag naar Minister 15/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
1-1316/11 Sabine de Bethune (CVP) minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen  
  Vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in kabinet.
  Verzending vraag naar Minister 15/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
  Antwoord 1/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
1-1316/12 Sabine de Bethune (CVP) minister van Vervoer  
  Vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in kabinet.
  Verzending vraag naar Minister 15/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
  Antwoord 17/11/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-86 17/11/1998
1-1316/13 Sabine de Bethune (CVP) minister van Ambtenarenzaken  
  Vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in kabinet.
  Verzending vraag naar Minister 15/9/1998
  Antwoord 7/10/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
1-1316/14 Sabine de Bethune (CVP) minister van Justitie  
  Vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in kabinet.
  Verzending vraag naar Minister 15/9/1998
  Antwoord 7/10/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
1-1316/15 Sabine de Bethune (CVP) minister van Financin  
  Vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in kabinet.
  Verzending vraag naar Minister 15/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
  Antwoord 12/1/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-90 12/1/1999
1-1316/16 Sabine de Bethune (CVP) staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de eerste minister  
  Vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in kabinet.
  Verzending vraag naar Minister 15/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
1-1316/17 Sabine de Bethune (CVP) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  Vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in kabinet.
  Verzending vraag naar Minister 15/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
  Antwoord 15/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-88 15/12/1998
1-1315/1 Sabine de Bethune (CVP) Eerste Minister  
  Samenwerking met de Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen in 1997.
  Verzending vraag naar Minister 15/9/1998
  Antwoord 20/10/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
1-1315/2 Sabine de Bethune (CVP) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel  
  Samenwerking met de Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen in 1997.
  Verzending vraag naar Minister 15/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
  Antwoord 22/2/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-93 23/2/1999
1-1315/3 Sabine de Bethune (CVP) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Samenwerking met de Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen in 1997.
  Verzending vraag naar Minister 15/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
  Antwoord 1/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
1-1315/4 Sabine de Bethune (CVP) vice-eerste minister en minister van Landsverdediging, belast met Energie  
  Samenwerking met de Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen in 1997.
  Verzending vraag naar Minister 15/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
  Antwoord 1/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
1-1315/5 Sabine de Bethune (CVP) vice-eerste minister en minister van Begroting  
  Samenwerking met de Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen in 1997.
  Verzending vraag naar Minister 15/9/1998
  Antwoord 20/10/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
1-1315/6 Sabine de Bethune (CVP) minister van Wetenschapsbeleid  
  Samenwerking met de Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen in 1997.
  Verzending vraag naar Minister 15/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
  Antwoord 17/11/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-86 17/11/1998
1-1315/7 Sabine de Bethune (CVP) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  Samenwerking met de Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen in 1997.
  Verzending vraag naar Minister 15/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
  Antwoord 12/2/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-93 23/2/1999
1-1315/8 Sabine de Bethune (CVP) minister van Buitenlandse Zaken  
  Samenwerking met de Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen in 1997.
  Verzending vraag naar Minister 15/9/1998
  Antwoord 20/10/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
1-1315/9 Sabine de Bethune (CVP) minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen  
  Samenwerking met de Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen in 1997.
  Verzending vraag naar Minister 15/9/1998
  Antwoord 20/10/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
1-1315/10 Sabine de Bethune (CVP) minister van Sociale Zaken  
  Samenwerking met de Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen in 1997.
  Verzending vraag naar Minister 15/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
  Antwoord 1/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
1-1315/11 Sabine de Bethune (CVP) minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen  
  Samenwerking met de Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen in 1997.
  Verzending vraag naar Minister 15/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
  Antwoord 1/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
1-1315/12 Sabine de Bethune (CVP) minister van Vervoer  
  Samenwerking met de Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen in 1997.
  Verzending vraag naar Minister 15/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
  Antwoord 1/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
1-1315/13 Sabine de Bethune (CVP) minister van Ambtenarenzaken  
  Samenwerking met de Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen in 1997.
  Verzending vraag naar Minister 15/9/1998
  Antwoord 20/10/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
1-1315/14 Sabine de Bethune (CVP) minister van Justitie  
  Samenwerking met de Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen in 1997.
  Verzending vraag naar Minister 15/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
  Antwoord 29/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-89 29/12/1998
1-1315/15 Sabine de Bethune (CVP) minister van Financin  
  Samenwerking met de Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen in 1997.
  Verzending vraag naar Minister 15/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
1-1315/16 Sabine de Bethune (CVP) staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de eerste minister  
  Samenwerking met de Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen in 1997.
  Verzending vraag naar Minister 15/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
1-1315/17 Sabine de Bethune (CVP) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  Samenwerking met de Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen in 1997.
  Verzending vraag naar Minister 15/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
  Antwoord 1/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
1-1174/1 Sabine de Bethune (CVP) minister van Ambtenarenzaken  
  Het pensioen voor gescheiden echtgenoten van ambtenaren.
  Verzending vraag naar Minister 3/7/1998
  Doorverwijzing vraag 24/7/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-79 11/8/1998
1-1174/2 Sabine de Bethune (CVP) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  Het pensioen voor gescheiden echtgenoten van ambtenaren.
  Verzending vraag naar Minister 24/7/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-79 11/8/1998
  Antwoord 18/9/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-82 22/9/1998
1-1126/1 Sabine de Bethune (CVP) Eerste Minister  
  De rechten van het kind.
  Verzending vraag naar Minister 9/6/1998
  Antwoord 14/7/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-77 14/7/1998
1-1126/2 Sabine de Bethune (CVP) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie  
  De rechten van het kind.
  Verzending vraag naar Minister 9/6/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-77 14/7/1998
  Antwoord 6/8/1998
  Beslissing niet publicatie 6/8/1998
1-1126/3 Sabine de Bethune (CVP) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  De rechten van het kind.
  Verzending vraag naar Minister 9/6/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-77 14/7/1998
  Antwoord 6/8/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-79 11/8/1998
1-1126/4 Sabine de Bethune (CVP) vice-eerste minister en minister van Financin en Buitenlandse Handel  
  De rechten van het kind.
  Verzending vraag naar Minister 9/6/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-77 14/7/1998
  Antwoord 6/10/1998
  Beslissing niet publicatie 6/10/1998
1-1126/5 Sabine de Bethune (CVP) vice-eerste minister en minister van Begroting  
  De rechten van het kind.
  Verzending vraag naar Minister 9/6/1998
  Antwoord 29/6/1998
  Beslissing niet publicatie 29/6/1998
1-1126/6 Sabine de Bethune (CVP) minister van Wetenschapsbeleid  
  De rechten van het kind.
  Verzending vraag naar Minister 9/6/1998
  Antwoord 14/7/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-77 14/7/1998
1-1126/7 Sabine de Bethune (CVP) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  De rechten van het kind.
  Verzending vraag naar Minister 9/6/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-77 14/7/1998
1-1126/8 Sabine de Bethune (CVP) minister van Buitenlandse Zaken  
  De rechten van het kind.
  Verzending vraag naar Minister 9/6/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-77 14/7/1998
  Antwoord 6/8/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-79 11/8/1998
1-1126/9 Sabine de Bethune (CVP) minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen  
  De rechten van het kind.
  Verzending vraag naar Minister 9/6/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-77 14/7/1998
  Antwoord 4/9/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-81 8/9/1998
1-1126/10 Sabine de Bethune (CVP) minister van Sociale Zaken  
  De rechten van het kind.
  Verzending vraag naar Minister 9/6/1998
  Voorlopig antwoord 14/7/1998
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 1-77 14/7/1998
  Antwoord 6/10/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-83 6/10/1998
1-1126/11 Sabine de Bethune (CVP) minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen  
  De rechten van het kind.
  Verzending vraag naar Minister 9/6/1998
  Antwoord 14/7/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-77 14/7/1998
1-1126/12 Sabine de Bethune (CVP) minister van Vervoer  
  De rechten van het kind.
  Verzending vraag naar Minister 9/6/1998
  Antwoord 14/7/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-77 14/7/1998
1-1126/13 Sabine de Bethune (CVP) minister van Ambtenarenzaken  
  De rechten van het kind.
  Verzending vraag naar Minister 9/6/1998
  Antwoord 14/7/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-77 14/7/1998
1-1126/14 Sabine de Bethune (CVP) minister van Landsverdediging  
  De rechten van het kind.
  Verzending vraag naar Minister 9/6/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-77 14/7/1998
  Antwoord 24/8/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-80 25/8/1998
1-1126/15 Sabine de Bethune (CVP) minister van Justitie  
  De rechten van het kind.
  Verzending vraag naar Minister 9/6/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-77 14/7/1998
  Antwoord 20/4/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-97 20/4/1999
1-1126/16 Sabine de Bethune (CVP) staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de eerste minister  
  De rechten van het kind.
  Verzending vraag naar Minister 9/6/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-77 14/7/1998
  Antwoord 3/11/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
1-1126/17 Sabine de Bethune (CVP) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  De rechten van het kind.
  Verzending vraag naar Minister 9/6/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-77 14/7/1998
  Antwoord 18/9/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-82 22/9/1998
1-655/1 Sabine de Bethune (CVP) minister van Wetenschapsbeleid  
  Dimensie "rechten van het kind" van het ministerieel beleid.
  Verzending vraag naar Minister 28/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-63 6/1/1998
  Antwoord 11/2/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-66 17/2/1998
1-655/2 Sabine de Bethune (CVP) minister van Buitenlandse Zaken  
  Dimensie "rechten van het kind" van het ministerieel beleid.
  Verzending vraag naar Minister 28/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-63 8/1/1998
  Antwoord 21/4/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-71 21/4/1998
1-655/3 Sabine de Bethune (CVP) minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen  
  Dimensie "rechten van het kind" van het ministerieel beleid.
  Verzending vraag naar Minister 28/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-63 6/1/1998
  Antwoord 26/1/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998
1-655/4 Sabine de Bethune (CVP) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  Dimensie "rechten van het kind" van het ministerieel beleid.
  Verzending vraag naar Minister 28/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-63 6/1/1998
  Antwoord 16/2/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-66 17/2/1998