Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
5: Legislatuur 2010-2014
Ingediend door Wilfried Vandaele

11 resultaten

5-810 Wilfried Vandaele (N-VA) 24/1/2013
  de veiling van de 800 MHz-band
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 24/1/2013 (handelingen 5-89)
5-827 Wilfried Vandaele (N-VA) 31/1/2013
  de uitspraken van Didier Bellens over de Belgische politiek
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 31/1/2013 (handelingen 5-90)
5-886 Wilfried Vandaele (N-VA) 7/3/2013
  de zonevreemde militaire camping in Lombardsijde
  vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
  beantwoord op 7/3/2013 (handelingen 5-94)
5-925 Wilfried Vandaele (N-VA) 28/3/2013
  de herschatting van het kadastraal inkomen
  minister van Financin, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 28/3/2013 (handelingen 5-97)
5-970 Wilfried Vandaele (N-VA) 2/5/2013
  de Fyra en de treinverbinding Brussel-Amsterdam
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 2/5/2013 (handelingen 5-101)
5-1032 Wilfried Vandaele (N-VA) 6/6/2013
  de energie-eilanden voor onze kust
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 6/6/2013 (handelingen 5-106)
5-1110 Wilfried Vandaele (N-VA) 18/7/2013
  de veiling van de 800 MHz-band en de monitoring
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 18/7/2013 (handelingen 5-114)
5-1141 Wilfried Vandaele (N-VA) 24/10/2013
  de veroordeling van Belgi door het Hof van de Europese Unie en de verantwoordelijkheid van de gewesten
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 24/10/2013 (handelingen 5-121)
5-1185 Wilfried Vandaele (N-VA) 21/11/2013
  het onderzoek naar de Stichting voor duurzame visserijontwikkeling
  minister van Werk
  beantwoord op 21/11/2013 (handelingen 5-124)
5-1301 Wilfried Vandaele (N-VA) 6/2/2014
  de recente actie van de Vlaamse regering tegen Belgocontrol inzake de gewijzigde vluchtroutes
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 6/2/2014 (handelingen 5-139)
5-1318 Wilfried Vandaele (N-VA) 13/2/2014
  de spoorlijn Adinkerke - Duinkerke
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 13/2/2014 (handelingen 5-140)