Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
5: Legislatuur 2010-2014
Ingediend door Christie Morreale

8 resultaten

5-409 Christie Morreale (PS) 8/2/2012
  het afsluiten van supermarktkoelkasten met glazen deuren
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 9/2/2012 (handelingen 5-47)
5-445 Christie Morreale (PS) 1/3/2012
  de onaanvaardbare handelwijze van de directie van Meister Benelux in Sprimont
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 1/3/2012 (handelingen 5-49)
5-509 Christie Morreale (PS) 26/4/2012
  de strijd tegen de fraude in de sector van het wegvervoer
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 26/4/2012 (handelingen 5-57)
5-554 Christie Morreale (PS) 24/5/2012
  het uitrustingsplan voor de elektriciteitssector
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 24/5/2012 (handelingen 5-60)
5-598 Christie Morreale (PS) 13/6/2012
  het gebruik van de digitale tachograaf in de wegvervoersector
  staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 14/6/2012 (handelingen 5-63)
5-647 Christie Morreale (PS) 11/7/2012
  de overdracht van de BTW-heffing op de medecontractant voor werken in onroerende staat die worden uitgevoerd door een gedeeltelijk belastingplichtige
  vice-eersteminister en minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 12/7/2012 (handelingen 5-73)
5-712 Christie Morreale (PS) 28/11/2012
  het verdwijnen van de spoorlijnen in de Ourthe- en Amblèvestreek
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 29/11/2012 (handelingen 5-81)
5-783 Christie Morreale (PS) 10/1/2013
  de discriminatie in het Burgerlijk Wetboek
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 10/1/2013 (handelingen 5-87)