Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
5: Legislatuur 2010-2014
Ingediend door Huub Broers

9 resultaten

5-15 Huub Broers (N-VA) 27/1/2011
  het opleggen van streefcijfers voor het uitschrijven van boetes bij de politie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 27/1/2011 (handelingen 5-11)
5-61 Huub Broers (N-VA) 3/3/2011
  de vrijlating van een minderjarige na een wilde achtervolging door de politie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 3/3/2011 (handelingen 5-15)
5-304 Huub Broers (N-VA) 24/11/2011
  quota bij de Gentse politie aangaande het opstellen van processen-verbaal
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 24/11/2011 (handelingen 5-36)
5-504 Huub Broers (N-VA) 19/4/2012
  de hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en de gevolgen daarvan voor de "gedeconcentreerde cordinatie- en steundirecties"
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag ingetrokken
5-767 Huub Broers (N-VA) 20/12/2012
  het gebruik van sociale media door onze politiediensten
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 20/12/2012 (handelingen 5-84)
5-777 Huub Broers (N-VA) 10/1/2013
  het uitblijven van de uitbetaling van de geldelijke middelen uit het verkeersboetefonds aan de politiezones
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 10/1/2013 (handelingen 5-87)
5-973 Huub Broers (N-VA) 2/5/2013
  het achterblijven van het cijfermateriaal teneinde de staatshervorming te kunnen afronden
  staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Financin, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 2/5/2013 (handelingen 5-101)
5-1090 Huub Broers (N-VA) 4/7/2013
  het bezoek van de ambassadeur van Marokko aan de kleuter- en lagere school De Pingun en de Blokkendoos in Antwerpen
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 4/7/2013 (handelingen 5-111)
5-1404 Huub Broers (N-VA) 3/4/2014
  de mogelijkheid om voogden te vermelden op een Kids-ID teneinde het emotionele welzijn van de voogden en de kinderen te vrijwaren
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag ingetrokken