Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
5: Legislatuur 2010-2014
Ingediend door Louis Ide

18 resultaten

5-11 Louis Ide (N-VA) 21/10/2010
  de teruggeroepen heupprotheses
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-39
5-29 Louis Ide (N-VA) 17/2/2011
  taaltesten bij de erkenning van buitenlandse artsen afkomstig uit de Europese Unie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 17/2/2011 (handelingen 5-12)
5-48 Louis Ide (N-VA) 24/2/2011
  het 'No Fault' fonds
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-1501
5-156 Louis Ide (N-VA) 18/5/2011
  het uitgangsexamen kinesitherapie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 19/5/2011 (handelingen 5-23)
5-269 Louis Ide (N-VA) 10/11/2011
  de extra dag verlet voor de bloeddonatie van ambtenaren en de gevolgen hiervan op de veiligheid van het bloed
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 10/11/2011 (handelingen 5-34)
5-421 Louis Ide (N-VA) 9/2/2012
  het beschermen van medische gegevens en het streven naar kwaliteit
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 9/2/2012 (handelingen 5-47)
5-427 Louis Ide (N-VA) 16/2/2012
  de aanpak van het tuberculoseprobleem
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 16/2/2012 (handelingen 5-48)
5-610 Louis Ide (N-VA) 21/6/2012
  de erkenningen in invaliditeit en de werking van de Geneeskundige Raad voor invaliditeit
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 21/6/2012 (handelingen 5-68)
5-660 Louis Ide (N-VA) 19/7/2012
  de honorariumsupplementen in de ziekenhuizen
  eerste minister
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 19/7/2012 (handelingen 5-74)
5-766 Louis Ide (N-VA) 20/12/2012
  het stopzetten van de productie van een antibioticum door het bedrijf GSK
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 20/12/2012 (handelingen 5-84)
5-791 Louis Ide (N-VA) 17/1/2013
  de euthanasieaanvragen van geïnterneerden
  minister van Justitie
  beantwoord op 17/1/2013 (handelingen 5-88)
5-900 Louis Ide (N-VA) 14/3/2013
  de geneesmiddelen met domperidone
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 14/3/2013 (handelingen 5-95)
5-917 Louis Ide (N-VA) 21/3/2013
  de niet-conventionele therapieën
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 21/3/2013 (handelingen 5-96)
5-943 Louis Ide (N-VA) 18/4/2013
  de internering
  minister van Justitie
  beantwoord op 18/4/2013 (handelingen 5-98)
5-1257 Louis Ide (N-VA) 16/1/2014
  het afschaffen van de numerus clausus
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 16/1/2014 (handelingen 5-136)
5-1273 Louis Ide (N-VA) 23/1/2014
  de werking van de planningscommissie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 23/1/2014 (handelingen 5-137)
5-1346 Louis Ide (N-VA) 27/2/2014
  de administratiekosten van de ziekenfondsen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 27/2/2014 (handelingen 5-143)
5-1402 Louis Ide (N-VA) 3/4/2014
  de resultaten van de enquête van het RIZIV
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 3/4/2014 (handelingen 5-148)