Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
5: Legislatuur 2010-2014
Ingediend door Dominique Tilmans

17 resultaten

5-5 Dominique Tilmans (MR) 21/10/2010
  de gevolgen voor de Belgisch-Luxemburgse grensarbeiders van de beslissing van de Luxemburgse regering om "financiŽle bijstand van de Staat voor hogere studies" aan te bieden
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-38
5-25 Dominique Tilmans (MR) 27/1/2011
  het geweld op de spoorlijn Aarlen - Luxemburg
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 27/1/2011 (handelingen 5-11)
5-93 Dominique Tilmans (MR) 31/3/2011
  het uitvoeren van een preventieve gezondheidstest bij de bevolkingsgroep van 45- tot 60-jarigen die in de buurt van een kerncentrale wonen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 31/3/2011 (handelingen 5-19)
5-188 Dominique Tilmans (MR) 9/6/2011
  het evaluatieverslag inzake de nieuwe wetgeving op de beperking van de werktijd voor artsen
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 9/6/2011 (handelingen 5-25)
5-343 Dominique Tilmans (MR) 22/12/2011
  de Mobiele Urgentiegroep van het Sainte-ThťrŤseziekenhuis in Bastogne
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 22/12/2011 (handelingen 5-41)
5-360 Dominique Tilmans (MR) 12/1/2012
  de borstimplantaten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 12/1/2012 (handelingen 5-43)
5-424 Dominique Tilmans (MR) 9/2/2012
  het tekort aan artsen om de medische ondersteuning van militaire zendingen in het buitenland te verzekeren
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 9/2/2012 (handelingen 5-47)
5-640 Dominique Tilmans (MR) 5/7/2012
  de vaststelling van de bevolkingscijfers per gemeente met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 5/7/2012 (handelingen 5-70)
5-642 Dominique Tilmans (MR) 5/7/2012
  de douanecontrole op voertuigen die in het Groothertogdom Luxemburg zijn ingeschreven
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 5/7/2012 (handelingen 5-70)
5-739 Dominique Tilmans (MR) 6/12/2012
  het meerjareninvesteringsplan 2013-2025 van de NMBS-Groep
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 6/12/2012 (handelingen 5-82)
5-905 Dominique Tilmans (MR) 14/3/2013
  het systeem van geregistreerde kassa's voor de horecasector
  minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 14/3/2013 (handelingen 5-95)
5-916 Dominique Tilmans (MR) 21/3/2013
  het tekort aan politie op het platteland
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 21/3/2013 (handelingen 5-96)
5-1029 Dominique Tilmans (MR) 6/6/2013
  de financiering van de politiezones
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 6/6/2013 (handelingen 5-106)
5-1077 Dominique Tilmans (MR) 27/6/2013
  de financiering van de ziekenhuizen in de provincie Luxemburg
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 27/6/2013 (handelingen 5-109)
5-1114 Dominique Tilmans (MR) 9/10/2013
  de federale financiering van een Luxemburgs regionaal ziekenhuis
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 10/10/2013 (handelingen 5-118)
5-1143 Dominique Tilmans (MR) 7/11/2013
  de verplichting van de politie om stakende penitentiaire beambten te vervangen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 7/11/2013 (handelingen 5-122)
5-1380 Dominique Tilmans (MR) 26/3/2014
  de RIZIV-conventie voor de multidisciplinaire curatieve opvolging van patiŽnten met trisomie 21
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 27/3/2014 (handelingen 5-146)