Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
5: Legislatuur 2010-2014
Ingediend door Dalila Douifi

18 resultaten

5-355 Dalila Douifi (sp.a) 12/1/2012
  het asiel- en migratiebeleid
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 12/1/2012 (handelingen 5-43)
5-399 Dalila Douifi (sp.a) 2/2/2012
  de opvang van asielzoekers
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 2/2/2012 (handelingen 5-46)
5-479 Dalila Douifi (sp.a) 29/3/2012
  het Belgische hervestigingsbeleid voor vluchtelingen
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 29/3/2012 (handelingen 5-55)
5-521 Dalila Douifi (sp.a) 3/5/2012
  het Belgische hervestigingsprogramma voor vluchtelingen
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 3/5/2012 (handelingen 5-58)
5-649 Dalila Douifi (sp.a) 11/7/2012
  de duurzame oplossingen voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 12/7/2012 (handelingen 5-73)
5-714 Dalila Douifi (sp.a) 29/11/2012
  de positieve houding van Belgi bij de stemming over de diplomatieke status van Palestina
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 29/11/2012 (handelingen 5-81)
5-775 Dalila Douifi (sp.a) 10/1/2013
  de vluchtelingencrisis in Syri en zijn buurlanden
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 10/1/2013 (handelingen 5-87)
5-826 Dalila Douifi (sp.a) 31/1/2013
  het doorschuiven van politietaken naar het leger
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 31/1/2013 (handelingen 5-90)
5-883 Dalila Douifi (sp.a) 7/3/2013
  de Diane-35-pil
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 7/3/2013 (handelingen 5-94)
5-921 Dalila Douifi (sp.a) 21/3/2013
  het wapenembargo tegen Syri
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 21/3/2013 (handelingen 5-96)
 
Herkwalificatie van :
5-1014 Dalila Douifi (sp.a) 30/5/2013
  het gevaar van de ESBL-bacterie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 30/5/2013 (handelingen 5-105)
5-1046 Dalila Douifi (sp.a) 13/6/2013
  de bescherming van de vluchtelingen uit Syri
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 13/6/2013 (handelingen 5-107)
5-1095 Dalila Douifi (sp.a) 4/7/2013
  de oproep van de Europese Commissie om de toekenning van humanitaire visa aan vluchtelingen uit Syri te versoepelen
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 4/7/2013 (handelingen 5-111)
5-1137 Dalila Douifi (sp.a) 24/10/2013
  het advies van de Vlaamse regering om takel- en andere diensten bij een ongeval op de pechstrook te laten rijden
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 24/10/2013 (handelingen 5-121)
5-1213 Dalila Douifi (sp.a) 5/12/2013
  een omzendbrief inzake de gemeentelijke administratieve sancties
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 5/12/2013 (handelingen 5-129)
5-1268 Dalila Douifi (sp.a) 23/1/2014
  de door het Grondwettelijk Hof gedeeltelijk vernietigde wet over veilige landen
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 23/1/2014 (handelingen 5-137)
5-1343 Dalila Douifi (sp.a) 27/2/2014
  de internationale rapporten over de strijd tegen racisme en discriminatie in Belgi
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 27/2/2014 (handelingen 5-143)
5-1371 Dalila Douifi (sp.a) 20/3/2014
  de genderdimensie bij de behandeling van asielaanvragen
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 20/3/2014 (handelingen 5-145)