Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
4: Legislatuur 2007-2010
Ingediend door Pol Van Den Driessche

16 resultaten

4-105 Pol Van Den Driessche (CD&V N-VA) 24/1/2008
  de betalingsproblemen van het dagcentrum "De Sleutel"
  minister van Justitie
  beantwoord op 24/1/2008 (handelingen 4-14)
4-157 Pol Van Den Driessche (CD&V N-VA) 21/2/2008
  de Paperless douaneafhandeling
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  vraag ingetrokken
4-180 Pol Van Den Driessche (CD&V N-VA) 6/3/2008
  de naleving taalwetten inzake uitschrijven en inning van boetes
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 6/3/2008 (handelingen 4-19)
4-236 Pol Van Den Driessche (CD&V N-VA) 17/4/2008
  de vermeende commercile activiteiten van prins Laurent
  eerste minister
  beantwoord op 17/4/2008 (handelingen 4-25)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-224
4-395 Pol Van Den Driessche (CD&V N-VA) 3/7/2008
  de heiligverklaring van pater Damiaan en de versterking van het imago van ons land
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 3/7/2008 (handelingen 4-37)
4-435 Pol Van Den Driessche (CD&V) 4/11/2008
  de afschaffing van de retributie op de vernieuwing van het rijbewijs
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 6/11/2008 (handelingen 4-47)
4-521 Pol Van Den Driessche (CD&V) 11/12/2008
  de MARPOL-wetgeving en de aanpak van de vervuiling door schepen op de Noordzee
  eerste minister
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 11/12/2008 (handelingen 4-52)
4-619 Pol Van Den Driessche (CD&V) 5/2/2009
  de ontwikkeling in de jeugdcriminaliteit
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 5/2/2009 (handelingen 4-62)
4-650 Pol Van Den Driessche (CD&V) 19/2/2009
  het stopzetten van de communautaire dialoog
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 19/2/2009 (handelingen 4-64)
4-754 Pol Van Den Driessche (CD&V) 30/4/2009
  de aanstelling van de ombudsman energie
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 30/4/2009 (handelingen 4-75)
4-828 Pol Van Den Driessche (CD&V) 18/6/2009
  het confronteren van drugsdealers met de gevolgen van het dealen van drugs
  minister van Justitie
  beantwoord op 18/6/2009 (handelingen 4-80)
4-921 Pol Van Den Driessche (CD&V) 29/10/2009
  de ombudsdient energie
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 29/10/2009 (handelingen 4-93)
4-972 Pol Van Den Driessche (CD&V) 3/12/2009
  het gedoogbeleid ten opzichte van cannabisgebruik
  minister van Justitie
  beantwoord op 3/12/2009 (handelingen 4-99)
4-1015 Pol Van Den Driessche (CD&V) 7/1/2010
  de schending van de mensenrechten in China
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 7/1/2010 (handelingen 4-107)
4-1091 Pol Van Den Driessche (CD&V) 11/2/2010
  de zogenaamde 'transitmigranten' in Oostende
  minister van Binnenlandse Zaken
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 11/2/2010 (handelingen 4-112)
4-1178 Pol Van Den Driessche (CD&V) 25/3/2010
  de prijsverhoging van de autoverzekering
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 25/3/2010 (handelingen 4-117)