Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
4: Legislatuur 2007-2010
Ingediend door Freya Piryns

52 resultaten

4-11 Freya Piryns (Groen!) 24/10/2007
  de huidige problematiek van het departement Defensie
  Eerste minister
  vraag onontvankelijk
4-18 Freya Piryns (Groen!) 7/11/2007
  het lot van vluchtelingen in Griekenland
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-79
4-28 Freya Piryns (Groen!) 21/11/2007
  de erkenning van de centra voor morele dienstverlening
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 22/11/2007 (commissiehandelingen 4-3)
4-43 Freya Piryns (Groen!) 5/12/2007
  het Verdrag betreffende de rechten van personen met een handicap
  minister van Buitenlandse Zaken
  staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 6/12/2007 (commissiehandelingen 4-5)
4-49 Freya Piryns (Groen!) 12/12/2007
  het voorkomen van dodehoekongevallen
  minister van Mobiliteit
  beantwoord op 13/12/2007 (commissiehandelingen 4-6)
4-64 Freya Piryns (Groen!) 19/12/2007
  het onderzoek in het kader van de notionele interestaftrek
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vraag ingetrokken
4-87 Freya Piryns (Groen!) 17/1/2008
  vluchtelingen uit Bhutan
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag ingetrokken
4-94 Freya Piryns (Groen!) 17/1/2008
  de dekking van de familiale verzekering
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 17/1/2008 (handelingen 4-13)
4-116 Freya Piryns (Groen!) 24/1/2008
  de betalingsproblemen van het dagcentrum "De Sleutel"
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  minister van Justitie
  beantwoord op 24/1/2008 (handelingen 4-14)
4-129 Freya Piryns (Groen!) 31/1/2008
  de toegang tot de bestanden van de DIV door privbedrijven
  vice-eersteminister en minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 31/1/2008 (handelingen 4-15)
4-172 Freya Piryns (Groen!) 28/2/2008
  verkeerscontroles
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 28/2/2008 (handelingen 4-18)
4-185 Freya Piryns (Groen!) 6/3/2008
  het opsluiten van kinderen zonder papieren
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 6/3/2008 (handelingen 4-19)
4-201 Freya Piryns (Groen!) 13/3/2008
  het budget voor Ontwikkelingssamenwerking
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 13/3/2008 (handelingen 4-20)
4-233 Freya Piryns (Groen!) 17/4/2008
  het opsluiten van kinderen in gesloten centra
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 17/4/2008 (handelingen 4-25)
4-254 Freya Piryns (Groen!) 24/4/2008
  niet-begeleide minderjarige vreemdelingen
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 24/4/2008 (handelingen 4-26)
4-298 Freya Piryns (Groen!) 15/5/2008
  het terugsturen van asielzoekers naar Griekenland
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 22/5/2008 (handelingen 4-30)
4-344 Freya Piryns (Groen!) 5/6/2008
  de omzendbrief inzake regularisatie
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 5/6/2008 (handelingen 4-33)
4-371 Freya Piryns (Groen!) 19/6/2008
  het Observatorium voor de verkeersveiligheid
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 19/6/2008 (handelingen 4-35)
4-384 Freya Piryns (Groen!) 26/6/2008
  de hongerstakers in de Begijnhofkerk te Brussel
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 26/6/2008 (handelingen 4-36)
4-400 Freya Piryns (Groen!) 3/7/2008
  dodehoekongevallen
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 3/7/2008 (handelingen 4-37)
4-414 Freya Piryns (Groen!) 10/7/2008
  het migratie- en asielbeleid
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 10/7/2008 (handelingen 4-38)
4-433 Freya Piryns (Groen!) 23/10/2008
  het tekort aan opvangplaatsen voor asielzoekers
  minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 23/10/2008 (handelingen 4-46)
4-446 Freya Piryns (Groen!) 6/11/2008
  digitale flitspalen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 6/11/2008 (handelingen 4-47)
4-477 Freya Piryns (Groen!) 20/11/2008
  het verdrijven van honderden mensen zonder papieren
  minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 20/11/2008 (handelingen 4-49)
4-495 Freya Piryns (Groen!) 27/11/2008
  mensen zonder papieren
  eerste minister
  beantwoord op 27/11/2008 (handelingen 4-50)
4-524 Freya Piryns (Groen!) 11/12/2008
  schendingen van de mensenrechten
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 11/12/2008 (handelingen 4-52)
4-540 Freya Piryns (Groen!) 18/12/2008
  het verbod op asbest
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 18/12/2008 (handelingen 4-54)
4-570 Freya Piryns (Groen!) 15/1/2009
  het tekort aan opvangplaatsen voor asielzoekers
  minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
  beantwoord op 15/1/2009 (handelingen 4-59)
4-588 Freya Piryns (Groen!) 22/1/2009
  het toekennen van een schadevergoeding aan mensen zonder papieren
  minister van Justitie
  beantwoord op 22/1/2009 (handelingen 4-60)
4-613 Freya Piryns (Groen!) 5/2/2009
  de bestrijding van luchtvervuiling
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 5/2/2009 (handelingen 4-62)
4-628 Freya Piryns (Groen!) 12/2/2009
  het illegaal transport van elektronisch afval naar derdewereldlanden
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 12/2/2009 (handelingen 4-63)
4-643 Freya Piryns (Groen!) 19/2/2009
  kindersterfte in het verkeer
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 19/2/2009 (handelingen 4-64)
4-661 Freya Piryns (Groen!) 5/3/2009
  het geplande overleg over het regularisatiedossier
  eerste minister, belast met de Cordinatie van het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 5/3/2009 (handelingen 4-65)
4-680 Freya Piryns (Groen!) 12/3/2009
  het Greening Transport Memorandum
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 12/3/2009 (handelingen 4-66)
4-694 Freya Piryns (Groen!) 19/3/2009
  het uitblijven van de beloofde omzendbrief voor regularisatie van asielzoekers
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 19/3/2009 (handelingen 4-68)
4-709 Freya Piryns (Groen!) 26/3/2009
  het verminderen van het budget voor ouderstages
  minister van Justitie
  beantwoord op 26/3/2009 (handelingen 4-69)
4-723 Freya Piryns (Groen!) 2/4/2009
  de nieuwe instructie voor tijdelijke regularisatie van gezinnen met schoolgaande kinderen
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 2/4/2009 (handelingen 4-71)
4-743 Freya Piryns (Groen!) 23/4/2009
  het koninklijk besluit over het regime in gesloten centra en de bepalingen met betrekking tot juridische bijstand
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 30/4/2009 (handelingen 4-75)
4-785 Freya Piryns (Groen!) 14/5/2009
  asielaanvragen op basis van seksuele geaardheid
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 14/5/2009 (handelingen 4-77)
4-798 Freya Piryns (Groen!) 28/5/2009
  vluchtelingen die sterven onderweg naar Europa
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 28/5/2009 (handelingen 4-78)
4-823 Freya Piryns (Groen!) 18/6/2009
  de voortdurende impasse binnen het dossier asiel en migratie
  eerste minister, belast met de Cordinatie van het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 25/6/2009 (handelingen 4-81)
4-855 Freya Piryns (Groen!) 2/7/2009
  de structurele financiering van de palliatieve dagcentra
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 2/7/2009 (handelingen 4-82)
4-889 Freya Piryns (Groen!) 15/10/2009
  de palliatieve dagcentra
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag ingetrokken
4-923 Freya Piryns (Groen!) 29/10/2009
  de opvang van asielzoekers in hotels
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 29/10/2009 (handelingen 4-93)
4-948 Freya Piryns (Groen!) 19/11/2009
  de opvang van asielzoekers in een tentenkamp
  eerste minister, belast met de Cordinatie van het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 19/11/2009 (handelingen 4-96)
4-973 Freya Piryns (Groen!) 3/12/2009
  de nieuwe regeerverklaring
  eerste minister, belast met de Cordinatie van het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 3/12/2009 (handelingen 4-99)
4-986 Freya Piryns (Groen!) 10/12/2009
  de instructie "regularisatie"
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  vraag ingetrokken
4-1022 Freya Piryns (Groen!) 7/1/2010
  de opvang van asielzoekers
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 7/1/2010 (handelingen 4-107)
4-1048 Freya Piryns (Groen!) 21/1/2010
  het opsluiten van kinderen in gesloten centra
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 21/1/2010 (handelingen 4-109)
4-1114 Freya Piryns (Groen!) 25/2/2010
  het creren van extra opvangplaatsen voor asielzoekers
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 25/2/2010 (handelingen 4-113)
4-1160 Freya Piryns (Groen!) 18/3/2010
  de Afghaanse hongerstakers
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 18/3/2010 (handelingen 4-116)
4-1197 Freya Piryns (Groen!) 1/4/2010
  de invoering van een slimme kilometerheffing
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 1/4/2010 (handelingen 4-119)