Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
4: Legislatuur 2007-2010
Ingediend door Louis Ide

23 resultaten

4-89 Louis Ide (CD&V N-VA) 17/1/2008
  de informatisering van de gezondheidssector
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 17/1/2008 (handelingen 4-13)
4-136 Louis Ide (CD&V N-VA) 14/2/2008
  het verbod op de verkoop van alcohol aan jongeren onder de 16 jaar
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 14/2/2008 (handelingen 4-16)
4-178 Louis Ide (CD&V N-VA) 6/3/2008
  het aantal uitgevoerde keizersneden
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-480
4-263 Louis Ide (CD&V N-VA) 30/4/2008
  de deblokkering van de numerus clausus
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 30/4/2008 (handelingen 4-27)
4-310 Louis Ide (CD&V N-VA) 22/5/2008
  de juiste cijfers in verband met de keizersneden
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 22/5/2008 (handelingen 4-30)
4-374 Louis Ide (CD&V N-VA) 19/6/2008
  uiteenlopende statistische gegevens verstrekt bij schriftelijke vragen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 19/6/2008 (handelingen 4-35)
4-467 Louis Ide (Onafhankelijke) 13/11/2008
  de verhoging van het gebruik van antidepressiva
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 13/11/2008 (handelingen 4-48)
4-531 Louis Ide (Onafhankelijke) 17/12/2008
  het vaccin tegen baarmoederhalskanker
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 18/12/2008 (handelingen 4-54)
4-563 Louis Ide (Onafhankelijke) 15/1/2009
  het aanbieden van total bodyscans door Royal Hospitals
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 15/1/2009 (handelingen 4-59)
4-632 Louis Ide (Onafhankelijke) 12/2/2009
  de opleidingsduur geneeskunde
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 12/2/2009 (handelingen 4-63)
4-671 Louis Ide (Onafhankelijke) 12/3/2009
  de parkeerproblemen van gezondheidswerkers
  minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Justitie
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 12/3/2009 (handelingen 4-66)
4-725 Louis Ide (Onafhankelijke) 2/4/2009
  de moeilijke samenwerking tussen de verschillende administraties
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 2/4/2009 (handelingen 4-71)
4-739 Louis Ide (Onafhankelijke) 23/4/2009
  de controle op de financiŽle transacties bij voetbalploeg Excelsior Moeskroen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/4/2009 (handelingen 4-72)
4-771 Louis Ide (Onafhankelijke) 7/5/2009
  de schulden van voetbalclub Excelsior Moeskroen
  staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 7/5/2009 (handelingen 4-76)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-901
4-776 Louis Ide (Onafhankelijke) 14/5/2009
  het systematisch gebruik van Intercept als pathogeen inactivator voor bloedplaatjes
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 14/5/2009 (handelingen 4-77)
4-846 Louis Ide (Onafhankelijke) 2/7/2009
  de structurele financiering van de palliatieve dagcentra
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 2/7/2009 (handelingen 4-82)
4-941 Louis Ide (Onafhankelijke) 12/11/2009
  de Mexicaanse griep en de mythen rond het vaccin
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 12/11/2009 (handelingen 4-94)
4-974 Louis Ide (Onafhankelijke) 3/12/2009
  de nieuwe regeerverklaring
  eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 3/12/2009 (handelingen 4-99)
4-1002 Louis Ide (Onafhankelijke) 17/12/2009
  het optreden tegen Excelsior Moeskroen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 17/12/2009 (handelingen 4-103)
4-1068 Louis Ide (Onafhankelijke) 28/1/2010
  de werktijden van artsen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 28/1/2010 (handelingen 4-110)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1438
4-1099 Louis Ide (Onafhankelijke) 11/2/2010
  de federale contingentering voor bepaalde medische beroepen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 11/2/2010 (handelingen 4-112)
4-1145 Louis Ide (Onafhankelijke) 11/3/2010
  interneringen en de vergoeding voor de gerechtspsychiater
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/3/2010 (handelingen 4-115)
4-1206 Louis Ide (Onafhankelijke) 22/4/2010
  abortus
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  dossier afgesloten